• Podpora rozvoje čtenářské gramotnosti a praxe českých škol 

   Nešněrová, Pavlína (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2018)
   Date of defense: 27. 6. 2018
   NÁZEV: Podpora rozvoje čtenářské gramotnosti a praxe českých škol AUTORKA: Mgr. Pavlína Nešněrová KATEDRA: Katedra primární pedagogiky PedF UK Praha ŠKOLITELKA: Prof. PaedDr. Radka Wildová, CSc. ABSTRAKT: Předmětem předkládané ...
  • Pomoc dětem v rozvojových zemích, adopce na dálku, vzdělávání a projekty s tím související se zaměřením především na africký kontinent 

   Kosíková, Aneta (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2014)
   Date of defense: 9. 1. 2014
   UNIVERZITA KARLOVA v PRAZE Pedagogická fakulta Katedra primární pedagogiky POMOC DĚTEM V ROZVOJOVÝCH ZEMÍCH, ADOPCE NA DÁLKU, VZDĚLÁVÁNÍ A PROJEKTY S TÍM SOUVISJÍCÍ SE ZAMĚŘENÍM PŘEDEVŠÍM NA AFRICKÝ KONTINENT HELP CHILDREN ...
  • Používané metakognitivní strategie žáků pátých tříd ve specifické doméně čtení 

   Říčan, Jaroslav (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2016)
   Date of defense: 8. 6. 2016
   Práce se zabývá problematikou zjišťování úrovně metakognitivního rozvoje u žáků 5. tříd docházejících do (a) běžných nespecializovaných základních škol, (b) základních škol implementujících prvky daltonské výuky a (c) ...
  • Přechod dítěte z mateřské do základní školy 

   Krucká, Pavla (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2009)
   Date of defense: 19. 5. 2009
   Předkládaná práce se zaměřuje na téma přechodu dítěte z mateřské do základní školy. Důležitým činitelem, který rozhoduje o nástupu do školy, je školní zralost a připravenost dítěte na školní docházku. Práce zjišťuje, jak ...
  • Předčasný čtenář v prvním ročníku základní školy 

   Brejlová, Helena (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2006)
   Date of defense: 15. 5. 2006
   Při vstupu do 1. ročníku základní školy se u dítěte posuzuje úroveň jeho schopností z hlediska následného bezproblémového vzdělávání ve škole. Často se však při tomto procesu věnuje velká pozornost odhalení některých ...
  • Přípravné období na čtení a psaní 

   Hessová, Jitka (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2006)
   Date of defense: 15. 5. 2006
   I called my thesis "Preparatory period for reading and writing". It is concerned with conception o f reading and writing and its target, readiness o f children o f early school age for reading and writing schooling. ...
  • Přípravné období pro výuku čtení a psaní jako významná etapa v rozvoji počáteční gramotnosti 

   Jandová, Jitka (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2010)
   Date of defense: 9. 9. 2010
   Diplomová práce nazvaná Přípravné období pro výuku čtení a psaní jako významná etapa v rozvoji počáteční gramotnosti se zabývá přípravou na čtení a psaní, jejímž smyslem je před samotným osvojováním čtení a psaní rozvinout ...
  • Přípravné třídy: Krok do úspěšného startu v základní škole 

   Kasalová, Tereza (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2013)
   Date of defense: 4. 9. 2013
   Diplomová práce Přípravné třídy: Krok do úspěšného startu v základní škole si v teoretické části klade za cíl, seznámit čtenáře s předškolním věkem dítěte, poskytnout informace o školní zralosti a připravenosti dětí na ...
  • Rozvoj čtenářské gramotnosti prostřednictvím projektu na 1. stupni ZŠ 

   Janusová, Petra (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2014)
   Date of defense: 22. 5. 2014
   Diplomová práce uvádí do problematiky čtenářské gramotnosti a jejího rozvíjení v rámci projektové výuky. Práce je strukturována do dvou částí - teoretické a praktické. V teoretické části jsou zpracována východiska pojetí ...
  • Rozvoj čtenářské gramotnosti u dětí s odlišným mateřským jazykem v kontextu inkluzivního vzdělávání 

   Rychlíková, Marie (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2016)
   Date of defense: 8. 6. 2016
   NÁZEV: Rozvoj čtenářské gramotnosti u dětí s odlišným mateřským jazykem v kontextu inkluzivního vzdělávání AUTORKA: Mgr. Marie Rychlíková KATEDRA (ÚSTAV): Katedra primární pedagogiky PedF UK Praha ŠKOLITELKA: prof. PaedDr. ...
  • Rozvoj čtenářské gramotnosti: Edukační model na bázi metody Podvojného zápisu 

   Ronková, Jolana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2015)
   Date of defense: 4. 6. 2015
   Práce uvádí do problematiky rozvoje čtenářské gramotnosti žáků ve čtvrtém ročníku primární školy a předkládá obraz čtenářství českých dětí ve věku 8-15 let. Koncepce práce je rozdělena na dvě části, část teoretickou a část ...
  • Rozvoj čtenářských dovedností pomocí motivačních aktivit - s využitím tabletů 

   Košař, Jan (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2014)
   Date of defense: 4. 9. 2014
   Diplomová práce je zaměřena na rozvoj čtenářských dovedností ve výuce českého jazyka na prvním stupni ZŠ s využitím motivačního vlivu moderních technologií. Práce se věnuje především možnostem využití tabletů, jakožto ...
  • Rozvoj čtenářství žáků 1. ročníků prostřednictvím genetické metody 

   Bauerová, Magdaléna (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2006)
   Date of defense: 15. 5. 2006
   Cílem mé diplomové práce je zjišťování rozvoje čtenářství žáků v prvním ročníku s využitím genetické metody. Teoretická část pojednává o cílech výuky čtení v první třídě v jednotlivých vzdělávacích programech i v Rámcovém ...
  • Rozvoj databázového myšlení v kontextu školního vzdělávání 

   Panský, Mikoláš (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2011)
   Date of defense: 2. 9. 2011
   Hlavním tématem práce je databázové myšlení. Jedná se o soubor kompetencí a způsobu myšlení vedoucího k osvojení práce s databázovým systémem. Rozvoj databázového myšlení je pedagogické působení na žáka za účelem formování ...
  • Rozvoj integrace žáků v prvním ročníku základní anglické školy, pro něž je anglický jazyk dalším jazykem 

   Novotná, Aneta (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2013)
   Date of defense: 11. 6. 2013
   Cílem této diplomové práce je seznámit tená e s jedním z mnoha trend ve vývoji anglických primárních škol. Trend je p esn ji formulován v názvu této diplomové práce a to jako rozvoj integrace žák v prvním ro níku Key Stage ...
  • Rozvoj počáteční gramotnosti ve vybraných alternativních systémech 

   Horáková, Petra (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2008)
   Date of defense: 15. 5. 2008
   The goal of my dissertation with the name "Development o f inceptive lileracy in chosen alternativě systems " is to zoom in the teaching o f reading and writing in most widespread alternativě schools in the Czech Republic, ...
  • Rozvoj počáteční gramotnosti žáků minoritních skupin 

   Čtvrtečková, Kristýna (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2006)
   Date of defense: 15. 5. 2006
   In my graduation thesis with the title "Development of primary literacy of pupils from minority groups", I am trying to analyze teaching reading and writing of children belonging to ethnic minorities, who attend ...
  • Rozvoj prvopočátečního psaní u leváků 

   Hrychová, Jana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2006)
   Date of defense: 15. 5. 2006
   Práce je zaměřena na problematiku prvopočátečního psaní leváků. Úvod práce se zabývá otázkou současného pojetí psaní na prvním stupni, dále vývojem metod psaní a metodikou vlastního psaní. Další část je zaměřena na samotné ...
  • Řeč, lateralita, vizuomotorika a čtení u dětí na počátku školní docházky 

   Siwek, Božetěch (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2010)
   Date of defense: 25. 10. 2010
   Problematika čtení jako základu gramotnosti je předmětem zájmu lidstva od samého úsvitu jeho dějin. Přes nesčetné výzkumy se zatím nepodařilo plně objasnit všechny zákonitosti, které jsou s podstatou čtení a jeho osvojováním ...
  • SFUMATO (splývavé čtení) a jeho aplikace v praxi i na malotřídní škole v Horním Dvořišti ve školním roce 2006/2007 

   Vejsová, Leona (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2008)
   Date of defense: 15. 5. 2008
   SFUMATO® and its application in practise at two-class school in Horní Dvořiště in the school year 2006/2007 SFUMATO® methodics uses a special technique of reading. Its methodical steps simulate slow-motion process of perfect ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: dspace (at) is.cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV