• Křídla v okovech. Politické procesy 50. let a vězeňská poezie Václava Renče a Jana Zahradníčka 

   Bailey, Vendula (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 20. 6. 2016
   v českém jazyce Tato diplomová práce pojednává o politických procesech padesátých let 20. století v Československu a charakterizuje konkrétní případy básníků Václava Renče a Jana Zahradníčka obviněných ze špionáže a velezrady ...
  • Literatura architextového pnutí 

   Šidák, Pavel (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 7. 10. 2008
   Práce se věnuje literatuře ovlivněné náboženským zážitkem. Rezignujeme na pokus o řešení celku problematiky vztahu estetiky a teologie; cílem je popsat tzv. "katolickou" literaturu jako jeden z možných modelů ...
  • Literatura architextového pnutí. Poetika posvátného 

   Šidák, Pavel (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 4. 6. 2008
   Práce se věnuje literatuře ovlivněné náboženským zážitkem. Rezignujeme na pokus o řešení celku problematiky vztahu estetiky a teologie; cílem je popsat tzv. "katolickou" literaturu jako jeden z možných modelů ...
  • Literárněkritická a překladatelská činnost Alberta Vyskočila 

   Hromek, Jakub (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 26. 5. 2008
   The diploma thesis The Literary Critical and Translation Work of Albert Vyskočil focuses mainly on the two activities of Vyskočil mentioned in the title, his other work spanning many more fields. As for the literary critical ...
  • Motiv ženy v díle Jakuba Demla 

   Brkičová, Nea (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 6. 2. 2012
   Práce se zabývá motivem ženy v díle Jakuba Demla. Úvodem představuje nezbytná fakta a události jeho života. V hlavní části se snaží identifikovat základní archetypy ženství v díle Jakuba Demla se zvláštním zřetelem na ...
  • Motivy ve vybraných poetistických prózách Karla Schulze, Vladislava Vančury a Karla Konráda 

   Jílková, Babeta (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 8. 9. 2014
   Tato práce se zabývá porovnáním motivů tří poetistických próz. Ke srovnání byly vybrány prózy Dáma u vodotrysku Karla Schulze, Rinaldino Karla Konráda a Dlouhý, Široký, Bystrozraký Vladislava Vančury. Práce porovnává nejen ...
  • NITERNÁ KRAJINA: SYMBOL V RANÉ POEZII VÁCLAVA RENČE OPTIKOU BREMONDOVSKÉ POESIE PURE 

   Hübnerová, Radka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 1. 2. 2016
   Diplomová práce analyzuje a interpretuje vybrané krajinné motivy odpovídající biblickým symbolům ve třech raných sbírkách katolického básníka Václava Renče. Cílem této práce je zaujmout stanovisko k vlastní hypotéze o tom, ...
  • Obraz města v rané tvorbě Jiřího Koláře 

   Knappová, Alžběta (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 11. 6. 2018
   This bachelor's thesis focuses on how Jiří Kolář depicts the city in his poems in the first half of the 1940s. As a member of Group 42 (known as Skupina 42 in Czech), Kolář was strongly influenced by its poetics. Disagreeing ...
  • "Podivnými zbraněmi bojující polemik." Literární publicistika a esejistika Aloyse Skoumala. 

   Beníšková, Edita (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 22. 9. 2011
   Cílem diplomové práce je popis publicistického a esejistického díla Aloyse Skoumala a jeho následná analýza se zvláštním zřetelem ke kritické poloze textů. Pro adekvátní uchopení tohoto tématu je klíčové shromáždění ...
  • Poetika Vladimíra Holana ve sbírkách z 30. let. Od neosymbolismu k tvůrčí občanské angažovanosti 

   Šimková, Hana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
   Date of defense: 6. 3. 2019
   This thesis analyzes the poetics of Holan's Triumf smrti (1930, revised in 1936, 1948, 1965), collections written in the period of neosymbolism - Vanutí (1932, ultimately revised in 1965), Oblouk (1934, ultimately revised ...
  • Polemiky o Wolkrův odkaz 

   Mráčková, Milena (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 24. 6. 2013
   Bakalářská práce se zabývá analýzou polemik, jež se odehrály po smrti Jiřího Wolkera. Nejvíce pozornosti bude věnováno polemikám z let 1925 a 1934, jejichž prostřednictvím lze nahlédnout do klíčových fází v proměnách české ...
  • Popkulturní vzorce v poetismu 

   Čepec, Richard (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 8. 2. 2016
   Vzorce populární kultury v poetismu (abstrakt) Tento text si klade za cíl popsat základní projevy poetismu skrze hlediska aktuální vědy o popkultuře a předchozího přístupu z 20. let 20. století. Poetismus jakožto specifická ...
  • Postavy v krátkých prózách Jaroslava Durycha 

   Jumrová, Pavla (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 6. 2. 2012
   Tato diplomová práce předkládá typologii postav v krátkých prózách Jaroslava Durycha. V úvodu jsou čtenáři seznámeni se současnými přístupy literární teorie k postavám a se způsoby, jak vytvářet typologie postav. Také jsou ...
  • Pozdější a zahraniční tvorba Josefa Macha 

   Havlátová, Bára (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 30. 1. 2017
   Diplomová práce monografické povahy se v prvé řadě zabývá poetickým a prozaickým dílem Josefa Macha, českého spisovatele, novináře a úředníka. Sleduje literární vývoj jeho poetiky na pozadí dobového kontextu, vlivy míst, ...
  • Prozaická tvorba Anny Blažíčkové 

   Smějsíková, Magdaléna (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 10. 9. 2018
   Diplomová práce se věnuje prozaické tvorbě Anny Blažíčkové pro dospělé - knihám Čekání v zástupu, Psí víno a Teď něco ze života. V kapitolách zabývajících se otázkou vypravěče, kompozice, postav, času a prostoru ukazuje ...
  • Přírodní motivy prvních pěti sbírek Jana Zahradníčka 

   Čížková, Hana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 8. 9. 2014
  • Psí víno Anny Blažíčkové 

   Barylová, Hana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 8. 9. 2014
   Předmětem této bakalářské práce je literárněvědný rozbor novely Anny Blažíčkové Psí víno. Ve čtyřech kapitolách se postupně zaměřujeme na výstavbu textu (formální členění, koherenci textu a základní kompoziční postupy), ...
  • Publicistika Josefa Čapka 

   Hošnová, Kateřina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 22. 6. 2015
   Diplomová práce je založena na publicistických textech Josefa Čapka z let 1910 - 1920 v konfrontaci s jeho korespondencí a literární tvorbou. Jeho články z daného období jsou především výtvarného zaměření. Součástí je i ...
  • "L.P. 1920" (Nástup nejmladší básnické generace na počátku 20. let 20. století) 

   Flaišman, Jiří (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 14. 6. 2010
   CHern prace "L. P. 1920" je literarnehistoricka analyza basnicke tvorby zacinajicich autoru vstupujicich do kontextu ceske literatury v prvnich letech po prvni svetove valce. Pozornost je venovana auto rum narozenym ...
  • Recepce umělecké tvorby Ladislava Klímy 

   Nováková, Anna (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 4. 9. 2017

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: dspace (at) is.cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV