• Péče o zaměstnance se zaměřením na pracovní podmínky osob se zdravotním postižením 

   Defence status: DEFENDED
   Marešová, Lenka (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2013)
   Date of defense: 25. 1. 2013
   Care of employees, with a focus on working conditions of handicapped ones. The purpose of my thesis is to describe the evolution and current state of legislation applying to care of employees and working conditions of ...
  • Postavení migrujících osob z hlediska pracovního práva a práva sociálního zabezpečení 

   Defence status: DEFENDED
   Páv, Jan (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2010)
   Date of defense: 3. 6. 2010
  • Povinnosti zaměstnance vyplývající z pracovního poměru 

   Defence status: DEFENDED
   Váchalová, Hedvika (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2020)
   Date of defense: 10. 12. 2020
   Povinnosti zaměstnance vyplývající z pracovního poměru Abstrakt Tato práce se zaměřuje na povinnosti zaměstnance vyplývající z pracovního poměru podle zákoníku práce. Povinnosti zaměstnance upravoval již všeobecný rakouský ...
  • Pracovněprávní aspekty ochrany majetku zaměstnavatele 

   Defence status: DEFENDED
   Mařík, Petr (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2014)
   Date of defense: 27. 1. 2014
   The thesis elaborates on the issue of protecting the assets of the employer in the context of labour law. This topic is closely linked to the employee's liability for damage caused to the employer, so in the introduction ...
  • Pracovněprávní vztahy s mezinárodním prvkem a jejich obsahové proměny v čase 

   Defence status: DEFENDED
   Kratochvílová, Eva (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2019)
   Date of defense: 20. 5. 2019
   Ve své disertační práci se autorka věnuje úpravě mezinárodního prvku v pracovněprávních vztazích, která je doplněna o rozměr úpravy práva sociálního zabezpečení a ochrany osobních údajů za účelem vytvoření komplexního ...
  • Pracovní cesta 

   Defence status: DEFENDED
   Kašparová, Iva (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2012)
   Date of defense: 22. 11. 2012
   The purpose of this thesis is to analyse legal provisions on business trips and the related issue of reimbursement of travel expenses. The reason why I have chosen this topic is extraordinary popularity of this institute ...
  • Pracovní doba 

   Defence status: DEFENDED
   Fialová, Lenka (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2012)
   Date of defense: 5. 6. 2012
   RESUMÉ Pracovní doba Cílem, který jsem si stanovila při psaní této diplomové práce, bylo komplexní pojetí problematiky pracovní doby. Hlavním záměrem bylo celkové shrnutí této pracovněprávní oblasti při současném zohlednění ...
  • Pracovní poměr poslance Parlamentu ČR 

   Defence status: DEFENDED
   Švec, Zdeněk (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2008)
   Date of defense: 12. 12. 2008
  • Pracovní smlouva 

   Defence status: DEFENDED
   Kocour, Aleš (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2008)
   Date of defense: 27. 5. 2008
  • Pracovní úrazy a nemoci z povolání 

   Defence status: DEFENDED
   Štaňková, Helena (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2012)
   Date of defense: 24. 1. 2012
   Occupational accidents and occupational deseases The purpose of my thesis is to analyze the legal regulation of occupational accidents and occupational diseaseses. I focused mainly on legal regulation of employer liability ...
  • Právní postavení osob pečujících o děti na trhu práce 

   Defence status: DEFENDED
   Seemanová, Jana (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2017)
   Date of defense: 26. 9. 2017
   Právní postavení osob pečujících o děti na trhu práce Předkládaná disertační práce se zabývá tématem trhu práce a právního postavení osob pečujících o děti. Práce komplexním způsobem pojednává o problematice právního ...
  • Právní skutečnosti vedoucí ke vzniku, změně či zániku základních individuálních pracovněprávních vztahů 

   Defence status: DEFENDED
   Dolanský, Ladislav (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2012)
   Date of defense: 20. 12. 2012
   The author in his work describes Legal facts leading to the formation, alteration or termination of basic individual labour relationships. The work is divided into five parts. In the first part the author deals with ...
  • Právní úprava dávek nemocenského pojištění v ČR 

   Defence status: DEFENDED
   Lněníčková, Jana (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2011)
   Date of defense: 17. 1. 2011
   V České republice je nemocenské pojištění tradiční součástí oblasti sociálního zabezpečení, jehož právní úprava zpravidla věcně navazuje na právní úpravu jiných oblastí. Jedná se např. o právní úpravu pracovního či obchodní ...
  • Právní úprava konkurenční doložky v České republice a v dalších vybraných státech 

   Defence status: DEFENDED
   Božek, Michal (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2013)
   Date of defense: 23. 9. 2013
   This thesis focuses on a complex description of the legal regulation of a non- compete clause in the Czech labour law and also points out to the legal regulation within the labour law in the Slovak Republic and the Federal ...
  • Právní úprava nemocenského pojištění v ČR 

   Defence status: DEFENDED
   Koubová, Petra (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2008)
   Date of defense: 8. 9. 2008
  • Právní úprava odměňování zaměstnanců v České republice 

   Defence status: DEFENDED
   Brázdová, Kamila (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2020)
   Date of defense: 16. 12. 2020
   The legal framework in remuneration of the employees in Czech republic Abstract The rigorosum thesis deals with the topic of legal framework in remuneration of the employees in Czech Republic. The legislation frame is built ...
  • Právní úprava přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů : Komparace evropské a české právní úpravy 

   Defence status: DEFENDED
   Čupa, Jozef (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2018)
   Date of defense: 18. 6. 2018
   The legal regulation of the transfer of rights and obligations from employment relationships A Comparative Study of the European and Czech Legal Approach ABSTRACT The thesis contains a legal analysis of the transfer of ...
  • Právní úprava skončení pracovního poměru 

   Defence status: DEFENDED
   Cziviš, Marek (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2016)
   Date of defense: 30. 11. 2016
   in English My aim was to describe the way of termination of the labour relationship according to the valid legal regulation, to compare the Czech legal provisions concerning the termination of the labour relationship with ...
  • Právní úprava skončení pracovního poměru 

   Defence status: DEFENDED
   Aujeský, René (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2021)
   Date of defense: 2. 6. 2021
   1 Abstract Legal regulation of employment termination The rigorous thesis focuses on the legal regulation of employment termination. The author set himself the goal to prepare a comprehensive analysis of the legislation ...
  • Právní úprava slaďování soukromého a pracovního života v České republice a na úrovni Evropské unie 

   Defence status: DEFENDED
   Jankovcová, Kristýna (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2020)
   Date of defense: 23. 10. 2020
   Work Life Balance in Czech and European Union law Abstract Work-life balance is an important political and legal instrument with a significant impact on the employment rate, birth rate, work productivity and other key ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV