• Konkurenční doložka 

   Defence status: DEFENDED
   Danielová, Magdalena (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2014)
   Date of defense: 27. 1. 2014
   Magdalena Danielová Non-competition clause The main aim of this diploma thesis is to provide complete summary on a non-competition clause as an institute of labour law. This issue is up-to-date and primarily serves for the ...
  • Konkurenční doložka 

   Defence status: DEFENDED
   Božek, Michal (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2011)
   Date of defense: 18. 1. 2011
   Úvod Tržní hospodářství, které se na českém území začalo rozvíjet po více než čtyřicetiletém fungování centrálně řízené ekonomiky, tedy po roce 1989, je nepochybně spjato s pojmy soutěž, zaměstnání, konkurence a podnikání. ...
  • Možnosti pracovního uplatnění pro osoby se zdravotním postižením a pro další vybrané skupiny osob vyžadujících zvýšenou péči při zprostředkování zaměstnání 

   Defence status: DEFENDED
   Dorňáková, Eva (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2013)
   Date of defense: 25. 9. 2013
   105 RESUMÉ Cílem diplomové práce je analyzovat situaci osob nacházejících se na trhu práce ve znevýhodněném postavení, resp. dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti spadajících do skupin uchazečů o zaměstnání, které ...
  • Náhrada škody a nemajetkové újmy vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání 

   Defence status: DEFENDED
   Maryšková, Věra (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2020)
   Date of defense: 30. 10. 2020
   Náhrada škody a nemajetkové újmy vzniklé pracovním úrazem a nemocí z povolání Abstrakt Předkládaná rigorózní práce je věnována problematice náhrady škody a nemajetkové újmy způsobené pracovním úrazem a nemocí z povolání. ...
  • Nelegální práce a tzv. švarcsystém 

   Defence status: DEFENDED
   Svintek, Jiří (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2015)
   Date of defense: 2. 6. 2015
   - 1 - ABSTRAKT Cílem této diplomové práce je seznámit čtenáře s problematikou nelegální práce se zaměřením na tzv. švarcsystém. V první kapitole věnované tématu závislé práce je v základních obrysech představen výkon práce ...
  • Nemocenské pojištění - jeho vývoj a koncepce 

   Defence status: DEFENDED
   Frisch, Martin (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2007)
   Date of defense: 9. 5. 2007
  • Nemocenské pojištění - jeho vývoj a koncepce 

   Defence status: DEFENDED
   Frisch, Martin (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2009)
   Date of defense: 29. 6. 2009
  • Ochrana osobních údajů v pracovněprávních vztazích 

   Defence status: DEFENDED
   Nováková, Ludmila (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2007)
   Date of defense: 25. 4. 2007
  • Odborný rozvoj zaměstnanců 

   Defence status: DEFENDED
   Borovec, David (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2017)
   Date of defense: 17. 10. 2017
   Vocational Development of Employees Abstract The purpose of my rigorous thesis is to analyse not only general issues of legal regulation of vocational development of employees, but also the issues relating to special ...
  • Odpovědnost za škodu při pracovních úrazech a nemocech z povolání 

   Defence status: DEFENDED
   Vavrošová, Eva (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2012)
   Date of defense: 31. 5. 2012
   I have decided to devote my thesis to the topic of "Liability for damage regarding occupational accidents and illness". I consider this problem as very actual, especially regarding currently held debates on particular ways ...
  • Odpovědnost za škodu v soudní judikatuře 

   Defence status: DEFENDED
   Řezníček, Oldřich (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2016)
   Date of defense: 30. 6. 2016
   Shrnutí Záměrem této diplomové práce je analyzovat současný právní stav zákonné úpravy institutu odpovědnosti za škodu v pracovněprávních vztazích, a to nejen s ohledem na relevantní materii obsaženou v zákoníku práce, ...
  • Odpovědnost zaměstnance za škodu 

   Defence status: DEFENDED
   Máchová, Lucie (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2016)
   Date of defense: 11. 10. 2016
   Rigorous thesis deals with the employee's liability for damages in the Czech Republic, with regard to the German legislation. At first is defined the general concept of legal liability, followed by a section devoted to ...
  • Odpovědnost zaměstnavatele za škodu 

   Defence status: DEFENDED
   Cilínek, Jan (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2017)
   Date of defense: 27. 6. 2017
   1 ABSTRAKT Tato práce řeší problematiku pracovněprávní odpovědnosti zaměstnavatele za škodu a nemajetkovou újmu v právním řádu České republiky. Jsou zde komplexně zpracovány nejvýznamnější druhy odpovědnosti zaměstnavatele ...
  • Odpovědnost zaměstnavatele za škodu na zdraví zaměstnance 

   Defence status: DEFENDED
   Štaňková, Helena (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2010)
   Date of defense: 22. 12. 2010
   Tématem diplomové práce je odpovědnost zaměstnavatele za škodu na zdraví zaměstnance. Ve své práci se zabývám nyní účinnou právní úpravou dané problematiky. Diplomová práce je rozdělena na jedenáct kapitol. První kapitola ...
  • Péče o zaměstnance 

   Defence status: DEFENDED
   Valášková, Barbora (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2008)
   Date of defense: 27. 5. 2008
  • Péče o zaměstnance 

   Defence status: DEFENDED
   Páleníková, Markéta (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2015)
   Date of defense: 26. 5. 2015
   - Care for employees An employee is an important element of each firm, i.e. employer. Employees form together an imaginary basis of a pyramid of functioning, productivity and competitiveness. Nowadays, a question of care ...
  • Péče o zaměstnance 

   Defence status: DEFENDED
   Příhodová, Daniela (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2008)
   Date of defense: 17. 12. 2008
   V některých oblastech (zvláštní pracovní podmínky některých zaměstnanců, bezpečnost a ochrana zdraví při práci) pochopitelně i v současnosti převládá ochranná funkce pracovního práva, a tedy i výskyt norem kogentního ...
  • Péče o zaměstnance 

   Defence status: DEFENDED
   Skřivánková, Petra (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2007)
   Date of defense: 7. 2. 2007
  • Péče o zaměstnance se zaměřením na pracovní podmínky osob se zdravotním postižením 

   Defence status: DEFENDED
   Marešová, Lenka (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2013)
   Date of defense: 25. 1. 2013
   Care of employees, with a focus on working conditions of handicapped ones. The purpose of my thesis is to describe the evolution and current state of legislation applying to care of employees and working conditions of ...
  • Postavení migrujících osob z hlediska pracovního práva a práva sociálního zabezpečení 

   Defence status: DEFENDED
   Páv, Jan (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2010)
   Date of defense: 3. 6. 2010

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV