• Reprodukce objektů pomocí 3D tisku v hyperbarickém prostředí 

   Defence status: DEFENDED
   Kadlec, Martin (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2018)
   Date of defense: 11. 1. 2018
   Title: Object reproduction by 3D printing in the hyperbaric environment. Objectives: The bachelor thesis is designed as pilot study examining "Object reproduction by 3D printing in the hyperbaric environment". Its aim is ...
  • Vliv hyperbarického prostředí na jemnou motoriku 

   Defence status: DEFENDED
   Les, Martin (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2017)
   Date of defense: 9. 5. 2017
   Název: Vliv hyperbarického prostředí na jemnou motoriku Cíle: Analýza vlivu hyperbarického prostředí na jemnou motoriku při vypracovávání vybraných testů na jemnou motoriku v hyperbarickém prostředí. Metody: Nejprve byla ...
  • Vliv narkotického působení dusíku při vyšších parciálních tlacích na intelekt potápěčů 

   Defence status: DEFENDED
   Zeithaml, Jaroslav (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2014)
   Date of defense: 16. 9. 2014
   Název: Vliv narkotického působení dusíku při vyšších parciálních tlacích na intelekt potápěčů Cíle: Cílem diplomové práce je vyhodnotit míru ovlivnění intelektu potápěče v hloubkách při použití vzduchu. Hypotéza: Zkušenější ...
  • Vliv teploty na diving reflex 

   Defence status: DEFENDED
   Soustružník, Ondřej (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2015)
   Date of defense: 8. 9. 2015
   Název práce: Vliv teploty na diving reflex Souvislosti: Je pravděpodobné, že souhrn obranných systémů organismu na změny teplot označovaný jako diving reflex probíhá u každého jedince rozdílně v závislosti na fyzické ...
  • Vliv vodního prostředí na jemnou motoriku 

   Defence status: DEFENDED
   Les, Martin (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2014)
   Date of defense: 9. 9. 2014
   Název: Vliv vodního prostředí na jemnou motoriku Cíle: Analýza vlivu hloubkového opojení na jemnou motoriku při potápění se vzduchem mezi hladinou až 40 metry. Metody: Nejprve byla použita metoda empiricko - rešeršní. Poté ...
  • Vybrané potápěčské lokality kraje Vysočina 

   Defence status: DEFENDED
   Kratochvíl, Jakub (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2012)
   Date of defense: 11. 9. 2012
   Název: Potápění v regionu Vysočina Cíle: Cílem této bakalářské práce je shromáždění dat o lokalitách v regionu Vysočina vhodných k potápění a podrobit je analýze. Metody: rešerše, terénní průzkum, rozhovor, popisná analýza, ...
  • Vyhodnocení pohybu a polohy lidského těla při pohybu pod vodou 

   Defence status: DEFENDED
   Ehl, Sebastian (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2016)
   Date of defense: 13. 9. 2016
   Název: Vyhodnocení pohybu lidského těla při pohybu pod vodou. Cíle: Cílem práce je zjistit, jaké pohyby vykonává lidské tělo jako celek při plavání pod vodou s potápěčskou výstrojí. Na pěti probandech a šesti měřeních je ...
  • Využití celoobličejových masek v přístrojovém potápění tělesně postižených s přerušením míchy 

   Defence status: DEFENDED
   Bytelová, Sophie (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2015)
   Date of defense: 28. 4. 2015
   Název: Využití celoobličejových masek v přístrojovém potápění tělesně postižených s přerušením míchy. Cíle: Cílem práce je zjistit, jestli je možné využít celoobličojové masky při asistovaném potápění s přístrojem tělesně ...
  • Využití dostupných prostředků pro experimentální měření dynamiky bublin a mikrobublin 

   Defence status: DEFENDED
   Spalová, Karolína (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2017)
   Date of defense: 9. 5. 2017
   Název: Využití dostupných prostředků pro experimentální měření dynamiky bublin a mikrobublin. Cíle: Zjistit dostupná zařízení pro použití při jednoduchém experimentu pozorování dynamiky bublin, případně mikrobublin. Metody: ...
  • Využití umělých slalomových drah pro IZS 

   Defence status: DEFENDED
   Foltysová, Sabina (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2019)
   Date of defense: 2. 5. 2019
   Title: Use of artificial slalom courses for integrated rescue system Objectives: The objective of this bachelor thesis is definition IZS components and usability artificial slalom courses for this IZS components within ...
  • Vývoj a vybavenost potápěčů u speciálních jednotek 

   Defence status: DEFENDED
   Kovářík, Ondřej (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2019)
   Date of defense: 5. 9. 2019
   Title Development and equipment of divers in special forces. Objectives The objective of this thesis is to analyze the facts about work of diving groups in special units of the Army of the Czech Republic, especially in the ...
  • Vývoj a vybavenost potápěčů u speciálních jednotek 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Kovářík, Ondřej (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2019)
   Date of defense: 2. 5. 2019
   Title Development and equipment of divers in special forces. Objectives The objective of this thesis is to analyze the facts about work of diving groups in special units of the Army of the Czech Republic, especially in the ...
  • Význam zátěžových testů pro freedivng 

   Defence status: DEFENDED
   Bachura, Lubomír (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2014)
   Date of defense: 9. 9. 2014
   Název: Význam zátěžových testů ve freedivingu. Cíle: Cílem bakalářské práce je vybrat baterii nejvhodnějších zátěžových testů pro freediving na základě informací získaných z literatury, osobních zkušeností a zkušeností ...
  • Význam zátěžových testů pro freedivng 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Bachura, Lubomír (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2014)
   Date of defense: 15. 5. 2014
   Název: Význam zátěžových testů ve freedivingu. Cíle: Cílem bakalářské práce je vybrat baterii nejvhodnějších zátěžových testů pro freediving na základě získaných informací z literatury, osobních zkušeností a zkušeností ...
  • Význam zátěžových testů pro freedivng 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Bachura, Lubomír (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2013)
   Date of defense: 9. 9. 2013
   Název: Význam zátěžových testů ve freedivingu. Cíle: Cílem bakalářské práce je shromáždění obsahu a základních znalostí zátěžových testů a jejich využití ve freedivingu. Metody: V práci jsem především porovnával názory ...
  • Zapojení svalových skupin při specifických způsobech pohybu pod vodní hladinou 

   Defence status: DEFENDED
   Matoušek, Radek (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2015)
   Date of defense: 8. 9. 2015
   Název: Zapojení svalových skupin při specifických způsobech pohybu pod vodní hladinou Cíle: Cílem diplomové práce je zjistit, které vybrané svalové skupiny či svaly dolních končetin se nejvíce zapojují do lokomoce při ...
  • Závislost spotřeby dýchaného média a polohy těla na vybraném způsobu potápěčského kopu a rychlosti plavání 

   Defence status: DEFENDED
   Ehl, Sebastian (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2020)
   Date of defense: 15. 6. 2020
   Title: Dependence of the air consumption and the position of the body on the selected method of diving kick and swimming speed Objectives: The goal of this work is to find out the relationship between the diver's swimming ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV