• Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta po operaci bederní páteře 

   Defence status: DEFENDED
   Marková, Zuzana (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2019)
   Date of defense: 14. 5. 2019
   Author: Zuzana Marková Title of bachelor's thesis: Physiotherapy Case Study of a Patient after Lumbar Spine Surgery Objectives: The aim of this bachelor thesis is to summarize theoretical knowledge of diagnosis of spondylosis ...
  • Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta po operaci subtrochanterického chondrosarkomu 

   Defence status: DEFENDED
   Chvátal, Lukáš (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2020)
   Date of defense: 29. 6. 2020
   Title of bachelor's thesis: A case report of physiotherapeutic care of a patient after surgery for subtrochanteric chondrosarcoma. Objectives: The objective of this thesis is a collection of theoretical and practical ...
  • Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta po per-subtrochanterické zlomenině femuru 

   Defence status: DEFENDED
   Vondrysová, Kristýna (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2021)
   Date of defense: 23. 6. 2021
   Název: Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta po per-subtrochanterické zlomenině femuru Cíl: Cílem této bakalářské práce je seznámit se s teoretickými a praktickými poznatky o diagnóze per-subtrochanterické zlomeniny ...
  • Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta po polytraumatu 

   Defence status: DEFENDED
   Mrkvová, Jana (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2020)
   Date of defense: 1. 7. 2020
   Author: Mgr. Jana Mrkvová Thesis title: A Case Study of a Patient After a Polytraumatic Injury Aim: The aim of this thesis is to summarize a theoretical context for injuries of the elbow, especially fractures in this area ...
  • Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta po resekci míšního tumoru a fraktuře hlezna 

   Defence status: DEFENDED
   Kavková, Nikol (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2018)
   Date of defense: 14. 5. 2018
   Title: The case study of physiotherapeutical treatment of patient after resection of the spinal tumor and fracture of malleolus. Objectives: The aim of this thesis is to elaborate theoretical knowledge about a diagnosis ...
  • Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta po subtrochanterické zlomenině femuru 

   Defence status: DEFENDED
   Nováková, Magdalena (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2017)
   Date of defense: 22. 5. 2017
   Název práce: Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta po subtrochanterické zlomenině femuru Cíl: Cílem této bakalářské práce je zpracováni teoretických a praktických znalostí týkajících se diagnózy subtrochanterická ...
  • Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta po transplantaci jater 

   Defence status: DEFENDED
   Sosnovcová, Veronika (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2020)
   Date of defense: 1. 7. 2020
   Author: Veronika Sosnovcová Title: The case study of physiotherapy treatment of a patient after liver transplantation Objectives: The main aim of this bachelor thesis is to elaborate theoretical knowledge of liver ...
  • Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta s diagnózou ankylozující spondylitida 

   Defence status: DEFENDED
   Saiverová, Veronika (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2014)
   Date of defense: 21. 5. 2014
   Název: Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacientku s diagnózou ankylozující spondylitida Cíl: Hlavním cílem této bakalářské práce bylo upozornit na problematiku revmatického onemocnění ankylozující spondylitida. Důraz ...
  • Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta s diagnózou ankylozující spondylitida 

   Defence status: DEFENDED
   Láncz, Lukáš (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2016)
   Date of defense: 16. 5. 2016
   Název: Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta s diagnózou ankylozující spondylitida Cíle: Hlavním cílem této práce je bližší seznámení se s problematikou onemocnění ankylozující spondylitida a ve speciální části ...
  • Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta s diagnózou cévní mozková přihoda 

   Defence status: DEFENDED
   Ovsíková, Klára (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2014)
   Date of defense: 21. 5. 2014
   SOUHRN Název práce: Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta s diagnózou cévní mozková příhoda. Cíle práce: Cílem této bakalářské práce je shrnutí a sdělení teoretických informací o dané diagnoze, zpracování kazuistiky ...
  • Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta s diagnózou dermatomyositida 

   Defence status: DEFENDED
   Rožcová, Eva (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2014)
   Date of defense: 21. 5. 2014
   Autor: Eva Rožcová Název bakalářské práce: Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta s diagnózou dermatomyositida Shrnutí: Cílem práce je seznámit se s diagnózou dermatomyositida a vypracovat kazuistiku pacientky s touto ...
  • Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta s diagnózou ischemická cévní mozková příhoda 

   Defence status: DEFENDED
   Hofštetrová, Zuzana (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2015)
   Date of defense: 18. 5. 2015
   KAZUISTIKA FYZIOTERAPEUTICKÉ PÉČE O PACIENTA PO CÉVNÍ MOZKOVÉ PŘÍHODĚ Cíle: Teoretické zpracování diagnózy ischemické cévní mozkové příhody a vypracování postupu fyzioterapeutické péče o pacienta s touto diagnózou formou ...
  • Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta s diagnózou myotonická dystrofie II. typu 

   Defence status: DEFENDED
   Bednarzová, Barbora (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2016)
   Date of defense: 16. 5. 2016
   Název: Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta s diagnózou myotonická dystrofie II. typu Cíle: Hlavním cílem této práce je shrnutí teoretických informací o diagnóze myotonická dystrofie II. typu, zpracování kazuistiky ...
  • Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta s diagnózou progresivní systémová sklerodermie 

   Defence status: DEFENDED
   Martiňáková, Jana (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2015)
   Date of defense: 18. 5. 2015
   Autor: Jana Martiňáková Název: Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta s diagnózou progresivní systémová sklerodermie Cíl: Hlavním cílem této bakalářské práce je shrnutí teoretických informací o diagnóze systémová ...
  • Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta s diagnózou revmatoidní artritida 

   Defence status: DEFENDED
   Veseláková, Andrea (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2014)
   Date of defense: 21. 5. 2014
   Shrnutí: Tato bakalářská práce se zabývá problematikou revmatoidní artritidy. Obecná část je zaměřena na charakteristiku onemocnění revmatoidní artritidy a způsoby její léčby. Část speciální je věnována kazuistice pacientky ...
  • Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta s diagnózou ruptura m. quadriceps femoris vastus medialis et lateralis řešená suturou 

   Defence status: DEFENDED
   Dvořáková, Eliška (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2017)
   Date of defense: 22. 5. 2017
   Název práce: Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta s diagnózou ruptura m. quadriceps femoris vastus medialis et lateralis řešená suturou Shrnutí, cíle: Cílem této bakalářské práce je zpracování kazuistiky pacienta ...
  • Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta s diagnózou spondylolisthesis L4/5 

   Defence status: DEFENDED
   Jágrová, Eva (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2014)
   Date of defense: 19. 5. 2014
   Název bakalářské práce: Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacientku s diagnózou spondylolisthesis L4/5. Cíl práce: Cílem práce je vypracování kazuistiky o pacientce s diagnostikovanou spondylolistézou L4/5. V obecné části ...
  • Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta s diagnózou stav po fraktuře distálního radia 

   Defence status: DEFENDED
   Vanya, Ondřej (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2018)
   Date of defense: 15. 5. 2018
   Title Case study of physiotherapy treatment of a patient with the diagnosis of fracture of the distal radius Aim of the thesis The aim of the teoretical part of this thesis is to familiarize the reader with the knowledge ...
  • Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta s diagnózou TEP kyčelního kloubu 

   Defence status: DEFENDED
   Matoušková, Kateřina (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2019)
   Date of defense: 14. 5. 2019
   Title: The case study of a physiotherapeutic treatment of a patient with a diagnosis of total hip replacement Objectives: The aim of this thesis is to elaborate theoretical and practical knowledge of the diagnosis of total ...
  • Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta s polyartrózou 

   Defence status: DEFENDED
   Rucki, Marek (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2015)
   Date of defense: 20. 5. 2015
   Autor: Marek Rucki Název: Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta s polyartrózou Cíl: Cílem práce je seznámit čtenáře s problematikou polyartrózy jako jedním z typů osteoartrózy a zpracovat kompletní kazuistiku ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV