• Rhythmic differences between Vietnamese English and the British standard 

   Slówik, Ondřej (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 16. 9. 2013
   Diplomová práce se zabývá rytmickými rozdílnostmi mezi vietnamskou angličtinou a britským standardem. Vzhledem ke skutečnosti, že všichni nahrávaní mluvčí se narodili v severním Vietnamu, nebo tam aspoň dlouhodobě žili, ...
  • Rhythmic differences between Welsh English and the British standard 

   Hejná, Michaela (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 10. 9. 2012
   Tato práce se zabývá rytmickými rozdíly mezi velšskou angličtinou a britským standardem. Úžeji se specializuje na varianty měst Cardiff a Aberystwyth. Teoretická kapitola v první části shrnuje přístupy k rytmu z hlediska ...
  • Schopnost imitace řečového rytmu u filologicky orientovaných osob 

   Černá, Martina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 5. 6. 2013
   Význam rytmu pro řečovou komunikaci byl znám už antickým řečníkům, počínaje čtyřicátými léty minulého století se tento fenomén stává předmětem soustavnějšího zájmu řečových věd a v poslední dekádě zaznamenáváme v dané ...
  • Strukturně motivovaná analýza gravitačních intonačních jevů tří nářečí češtiny 

   Pospíšilová, Iva (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 5. 6. 2014
   Tato diplomová práce se zabývá problematikou gravitačních jevů v intonaci češtiny v závislosti na geografickém původu mluvčích. Teoretická část se věnuje důležité části suprasegmentální roviny jazyka - intonaci, intonační ...
  • Strukturní a temporální vlastnosti konsonantických intervalů u předškolních dětí 

   Kropíková, Alena (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 6. 2. 2013
   The aim of this diploma thesis is to describe the realizations of consonant clusters in an age- homogenous group of Czech-speaking children. The theoretical part of this thesis deals with the syllable and consonant clusters ...
  • Temporální konfigurace českého taktu v souvislosti s jeho fonotaktickou strukturou 

   Churaňová, Eliška (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
   Date of defense: 26. 4. 2019
   The main objective of this thesis is to explore the relationships between the phonotactic structure of the Czech stress-group and the rhythm of speech. Three most frequent consonantal-vocalic structures of Czech two-syllable ...
  • Temporální přesnost imitace řeči u dvou věkových skupin dětí 

   Prachová, Pavla (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 18. 9. 2013
   Cílem předkládané diplomové práce bylo otestovat schopnost imitace řeči z hlediska temporální přesnosti u dvou věkových skupin dětí. První skupinu tvořilo 8 dívek a 8 chlapců ve věku 10 až 11 let, druhou 8 dívek a 8 chlapců ...
  • Terapeutické postupy s akustickým nebo komunikačním základem 

   Bečvářová, Jana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 6. 6. 2012
   Cílem této práce bylo podat ucelený pohled na problematiku terapeutických možností zvuku se všemi jejich souvislostmi. Zvuk je zde popisován v rámci vzájemných vztahů několika disciplín. Nejprve je zvuk představen jako ...
  • Tone realization differences in Hanoian and Saigonese dialects between reading and semi-spontaneous speech 

   Slówik, Ondřej (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 18. 9. 2018
   Hlavním cílem této disertace je popis rozdílů realizací tónů mezi hanojským s saigonským dialektem se zaměřením na situaci ve čteném a polospontánním mluveném projevu. Výzkum se zabývá zejména produkcí, avšak je doplněn i ...
  • Trvání hlásek u víceslabičných slov s českými analogy v angličtině českých mluvčích 

   Růžek, Jan (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 10. 9. 2013
   Tato diplomová práce se zabývá cizineckým přízvukem českých mluvčích v angličtině. Soustředíme se na faktor trvání hlásek, který zasahuje segmentální i prozodickou rovinu fonetického popisu a je jedním z korelátů prozodické ...
  • Ukazatele identity mluvčího v oblasti temporálních modulací řečového signálu 

   Weingartová, Lenka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 10. 2. 2011
   AbstraktAbstraktAbstraktAbstrakt Tato diplomová práce se zabývá rozpoznáváním mluvčího, a to konkrétně v oblasti temporálních změn v řečovém signálu. Po krátkém úvodu do forenzní fonetiky podává přehled přístupů a faktorů, ...
  • Určování slabičných hranic v češtině 

   Šturm, Pavel (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 22. 6. 2017
   Dizertační práce se věnuje slabičným hranicím v češtině a problematice jejich určování. Teoretická část práce pojednává o konceptu slabiky z hlediska fonetiky i fonologie, představuje různé přístupy k sylabifikaci (tj. ...
  • Utilization of general rhythm metrics for differentiation of Slovak English from Slovak and English 

   Kaprál, Jakub (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 23. 6. 2014
   Cieľom tejto bakalárskej práce je analyzovať slovenskú angličtinu z hľadiska rytmu v jej vzťahu k materinskému (slovenčina) a cieľovému jazyku (angličtina). Prvá časť práce obsahuje teoretický podklad k štúdiu rytmu reči, ...
  • Vliv intonačního rozpětí na vnímání afektivní valence u dvou věkových skupin dětí 

   Hubertová, Andrea (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 20. 6. 2018
   The ability to infer affective states is often key to success in communication. The sound cues present in speech, used by listeners for this purpose, are generally summarized under the term of affective prosody and pitch ...
  • Vliv systematického používání vybraných metod výuky výslovnosti anglického jazyka na percepci a produkci hlásky schwa u žáků ZŠ 

   Poesová, Kristýna (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2013)
   Date of defense: 17. 1. 2013
   NÁZEV: Vliv systematického používání vybraných metod výuky výslovnosti anglického jazyka na percepci a produkci hlásky schwa u žáků ZŠ AUTOR: Mgr. Kristýna Poesová KATEDRA: Katedra anglického jazyka a literatury ŠKOLITEL: ...
  • Word-initial vowel glottalization in speech of native English non-professionals 

   Bartůňková, Hana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 27. 6. 2012
   Cílem této práce je jednak v teoretické části podat ucelený přehled výzkumu na téma glotalizace, přičemž těžištěm jsou reprezentativní studie zabývající se glotalizací iniciálních samohlásek v několika jazycích. Za druhé ...
  • Zvukové vlastnosti jednoslabičných slov v semispontánním dialogu a hlasitém čtení 

   Ondrušková, Lucie (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 2. 6. 2011
   Tato práce se zabývá temporálními vlastnostmi jednoslabičných synsémantických slov je, se, že ve spontánních a čtených projevech. Pro jejich zkoumání byla pořízena nahrávka projevů šesti mluvčích, tří mužů a tří žen, kteří ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: dspace (at) is.cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV