• Exces krajní nouze a nutné obrany a jeho právní důsledky 

   Kapras, Jiří (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2015)
   Date of defense: 9. 10. 2015
   Tato práce se zaobírá pojmem krajní nouze a nutné obrany a právními důsledky překročení jejich zákonných mezí. Jedná se o dvě z okolností vylučujících protiprávnost, které český trestní zákoník rozeznává. Jejich smysl je ...
  • Exces nutné obrany a krajní nouze 

   Šír, Roman (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2018)
   Date of defense: 13. 11. 2018
   Exces nutné obrany a krajní nouze Abstrakt V této rigorózní práci se zabývám instituty nutné obrany a krajní nouze s důrazem na stanovení jejich podmínek a jejich překročení. Těmito dvěma instituty se rigorózní práce zabývá ...
  • Hospodářské trestné činy 

   Wisiński, Petr (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2007)
   Date of defense: 3. 4. 2007
  • Informovaný souhlas 

   Beránková, Vladimíra (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2009)
   Date of defense: 15. 12. 2009
   82 7 Závěr Hodnotový systém každého jedince je bezpochyby různý. Přesto se ale odvažuji tvrdit, že u naprosté většiny lidí na prvním místě figuruje život a zdraví. Proto považuji za správné, aby měl každý možnost náležitě ...
  • Informovaný souhlas pacienta 

   Nováková, Kristýna (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2010)
   Date of defense: 11. 2. 2010
  • K trestní odpovědnosti ve zdravotnictví 

   Mika, Zdeněk (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2015)
   Date of defense: 23. 4. 2015
   Jako lege artis medicinae je znám způsob léčení, prevence a diagnostiky, který je v souladu s aktuálním vědeckým poznáním a praxí. Doslovně tento výraz v překladu znamená zákonným způsobem. Nesprávný postup zdravotnického ...
  • K základním zásadám trestního řízení 

   Čapková, Kateřina (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2009)
   Date of defense: 5. 2. 2009
  • Komparace právní úpravy nepodmíněného trestu odnětí svobody v České republice a ve Velké Británii 

   Vršanský, Robert (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2017)
   Date of defense: 28. 4. 2017
   Komparace právní úpravy nepodmíněného trestu odnětí svobody v České republice a ve Velké Británii - abstrakt Tato rigorózní práce se zabývá dílčími otázkami nepodmíněného trestu odnětí svobody a jejich srovnáním v právní ...
  • Komparace skutkové podstaty zvlášť závažného zločinu vraždy v českém a slovenském právu 

   Vrajíková, Melinda (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2017)
   Date of defense: 15. 9. 2017
   RESUMÉ The theme of this thesis is comparison of the particularly serious crime of murder in the Czech and Slovak criminal law. The aim of this thesis is to compare the legislation with regard to the particularly serious ...
  • Krajní nouze a nutná obrana srovnání české úpravy s common law 

   Krejčíková, Radka (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2015)
   Date of defense: 29. 5. 2015
   Tato rigorózní práce se zabývá krajní nouzí a nutnou obranou v českém právu a jejich ekvivalenty v common law. Cílem této práce je představit a popsat jednotlivé instituty - krajní nouzi, nutnou obranu, nutnost, tíseň a ...
  • Kriminologické aspekty drogové kriminality 

   Novák, Radek (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2012)
   Date of defense: 29. 5. 2012
   1 Abstrakt Práce je zaměřena na kriminologické aspekty drogové kriminality. Jako jednotlivé aspekty autor vybírá: vývoj a příčiny kriminality, charakteristiku pachatele a kontrolu kriminality. Zvláštní kapitola je zaměřena ...
  • Loterie, hry a sázky v trestním zákoně 

   Prádlerová, Berenika (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2008)
   Date of defense: 25. 9. 2008
  • Mezinárodní justiční spolupráce v trestních věcech (se zaměřením na vývoj v Evropské unii a v Radě Evropy) 

   Juřica, Jan (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2007)
   Date of defense: 19. 4. 2007
  • Narovnání v trestním řízení 

   Sigmundová, Iva (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2008)
   Date of defense: 3. 11. 2008
   S ohledem na dosud uvedene je patrne, že zavedeni institutu narovnani představuje novou strategii zpracovani konfliktu z pohledu trestniho prava. Standardni trestni řizeni se odehrava zejmena ve znameni rozsahleho dokazovani ...
  • Neadresné násilí na školách - kriminologický fenomén 

   Vrána, Filip (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2013)
   Date of defense: 23. 9. 2013
   Non-addressable school violence - criminological phenomenon The purpose of the thesis is an analysis of non-addressable school violence, identifying it's roots, describe the perpetrators and the approaches used in fighting ...
  • Neoprávněné nakládání s osobními údaji 

   Jaroš, Ján (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2015)
   Date of defense: 13. 3. 2015
   Předkládaná rigorózní práce pojednává o neoprávněném nakládání s osobními údaji v českém trestním právu. Předmětem zkoumání je zejména výklad pojmů osobní údaj, zpracování osobních údajů, trestný čin, zásada subsidiarity ...
  • Nepodmíněný trest odnětí svobody 

   Jureček, Tomáš (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2007)
   Date of defense: 17. 12. 2007
  • Nutná obrana 

   Vangeli, Benedikt (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2008)
   Date of defense: 20. 11. 2008
  • Nutná obrana a krajní nouze v české a francouzské právní úpravě 

   Listík, Milan (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2009)
   Date of defense: 25. 6. 2009
   Nutná obrana a krajní nouze v české a francouzské právní úpravě Mgr. Milan Listík 208208208208 9.9.9.9. ZÁVĚREČNÉ SZÁVĚREČNÉ SZÁVĚREČNÉ SZÁVĚREČNÉ SROVNÁNÍ OBOU ÚPRAVROVNÁNÍ OBOU ÚPRAVROVNÁNÍ OBOU ÚPRAVROVNÁNÍ OBOU ÚPRAV ...
  • Nutná obrana a krajní nouze v judikatuře 

   Kadlec, Jakub (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2007)
   Date of defense: 23. 10. 2007

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV