• Obraz ženy v tlačenej reklame slovenských médií v období 1992 - 2012 

   Defence status: DEFENDED
   Gašparová, Dominika (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 4. 2. 2013
   Anotácia Diplomová práca Obraz ženy v tlačenej reklame slovenských médií v období 1992-2012 sa zaoberá spôsobom zobrazovania žien v reklame troch vybraných slovenských časopisov, a to v troch časových obdobiach: v roku ...
  • Opinion instability 

   Defence status: DEFENDED
   Vomáčka, Aleš (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
   Date of defense: 3. 9. 2019
   This thesis is concerned with the topic of opinion instability and is centred on three questions: Does opinion instability exists? How prevalent opinion instability is? What may be the cause of opinion instability? The ...
  • Ověření korespondence mezi mediální a veřejnou agendou 

   Defence status: DEFENDED
   Horová, Terezie (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 29. 1. 2014
   This thesis deals with the subject of correspondence between the media and the public agenda. It is based on previous studies , where the relationship between the media and the public agenda confirmed sociologist McCombs ...
  • Pohled společnosti na problematiku legalizace eutanazie 

   Defence status: DEFENDED
   Honsová, Lenka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 4. 2. 2013
   Diplomová práce se zaměřuje na pohled společnosti na problematiku legalizace eutanazie. Práce je rozdělena do dvou hlavních částí, a to teoretické a empirické. Teoretická část je tvořena základními pojmy souvisejícími s ...
  • Polarizace české společnosti v pohledu na prezidenta v letech 1990-2017 

   Defence status: DEFENDED
   Tučková, Markéta (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 5. 9. 2017
   This diploma thesis deals with political polarization of Czech society regarding the trust in all presidents from 1990 till today. It introduces the term 'political polarization' and its main research areas, especially ...
  • Postoje adolescentů ve výzkumech veřejného mínění, kvalita a spolehlivost získaných dat 

   Defence status: DEFENDED
   Šlégrová, Petra (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 17. 9. 2014
   Diplomová práce se zaměřuje na nejmladší věkovou kategorii respondentů ve výzkumech veřejného mínění. Jejím hlavním cílem je zkoumání povahy a kvality informací získaných o názorech adolescentů ve výzkumech veřejného mínění, ...
  • Postoje občanů ČR k restrikcím kouření 

   Defence status: DEFENDED
   Pavliš, Vít (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 12. 6. 2018
   The aim of this bachelor thesis was to analyze the attitudes of Czechs towards the justifications of smoking regulations in general and towards the specific smoking ban in restaurants. General attitudes were examined through ...
  • Povědomí veřejnosti o nemoci AIDS 

   Defence status: DEFENDED
   Müllerová, Ilona (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 1. 9. 2015
   Cílem této práce je zhodnotit postavení HIV pozitivních osob ve společnosti. Pro splnění cíle a představení uceleného vývoje postavení HIV pozitivních osob budou použity interpretace a analýza výzkumů, od těch vůbec prvních ...
  • Pracovní stres českých zaměstnanců a jeho souvislost se zaměstnaneckým statusem a osobním životem 

   Defence status: DEFENDED
   Veverková, Martina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 21. 6. 2016
   Tato práce je věnována problematice pracovního stresu českých zaměstnanců a využívá data z výzkumu Kvality pracovního života, uskutečněném v SOÚ AVČR ve spolupráci s VÚBP v roce 2014. Pracovní stres je závažnou problematikou, ...
  • Proč učňák? Volba střední školy u žáků prvních ročníků učňovských oborů a jejich vztah ke škole a ke vzdělávání. 

   Defence status: DEFENDED
   Jirát, Daniel (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 21. 6. 2016
   Diplomová práce se zabývá tématem volby středního odborného učiliště. Přes popis důležitých teorií spjatých se vzděláváním a deskripcí českého vzdělávacího systému se dostává k analýze založené na kvalitativních rozhovorech, ...
  • Proměny očekávaných rolí v partnerských vztazích postmoderní společnosti 

   Defence status: DEFENDED
   Římková, Karolína (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
   Date of defense: 10. 6. 2019
   (česky) Bakalářská práce se věnuje problematice intimních vztahů v kontextu postmoderní doby, která přinesla nové formy soužití a rolí partnerů ve vztahu. Důraz je kladen na nárůst individualizace ve společnosti a její ...
  • Průzkumy veřejného mínění v Číně 

   Defence status: DEFENDED
   Smolařová, Lucie (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 16. 9. 2015
   Diplomová práce se zabývá odrazem vývoje politické situace Číny ve výzkumu veřejného mínění a povahou tamního kolektivního mínění. Vychází z rešerše dostupné literatury a závěrů akademických studií realizovaných v Číně, ...
  • Předvolební průzkumy prezidentských voleb: poprvé v České republice 

   Defence status: DEFENDED
   Jechová, Klára (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 18. 9. 2013
   Diplomová práce se zabývá výzkumnou inností vybraných agentur u historicky první p ímé volby prezidenta v eské republice na pozadí p edvolebních pr zkum realizovaných u tématu prezidentských voleb ve Spojených státech ...
  • Public Preferences for Environmental Policies and Behavioural Changes 

   Defence status: DEFENDED
   Zvěřinová, Iva (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
   Date of defense: 26. 6. 2019
   Iva Zvěřinová PhD Thesis Public Preferences for Environmental Policies and Behavioural Changes Abstrakt Problémy životního prostředí jako například změna klimatu jsou veřejností v evropských zemích obecně vnímány jako ...
  • "Mít" nebo "být" ve výzkumech hodnot společnosti 

   Defence status: DEFENDED
   Vaňková, Barbora (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 12. 6. 2018
   Tato bakalářská práce vychází z Frommovy teoretické distinkce mezi modem bytí a vlastnickým modem. Cílem této práce je snaha vyvrátit, nebo potvrdit hypotézu, která říká, že dochází ke zvýšení materiální orientace společnosti, ...
  • Rámování témat migrace a Evropské unie v průběhu prezidentské kampaně v online médiích iDnes.cz, Respekt.cz a Aeronet 

   Defence status: DEFENDED
   Chudomelová, Lenka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 3. 9. 2018
   (in English) The thesis uses the second level of the agenda-setting theory to study the media's coverage of two topics during the presidential campaign in the years 2017 and 2018, in relation to candidates Miloš Zeman and ...
  • Rovné příležitosti ve vzdělávání v diskurzu českých médií 

   Defence status: DEFENDED
   Spitzerová, Markéta (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
   Date of defense: 3. 9. 2019
   The target of my thesis is to compare the way equal educational opportunities are depicted in media with subject matter experts' opinions, international surveys' results and public opinion on the possibility of achiving ...
  • Sociální reklama v České republice 

   Defence status: DEFENDED
   Filsaková, Petra (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 2. 2. 2016
   Bakalářská práce s názvem "Sociální reklama v České republice" se zabývá specifickým propagačním prostředkem sociálního marketingu, kterému je nejčastěji připisován termín sociální reklama. Kromě jejího zasazení do širšího ...
  • Struktury veřejné komunikace na zpravodajském serveru 

   Defence status: DEFENDED
   Pilnáček, Matouš (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 21. 6. 2016
   Tato práce má za cíl přinést teoretické a empirické poznatky, které mohou sloužit ke zkvalitnění tvorby multiagentních modelů veřejného mínění. V teoretické části práce je představena analytická sociologie jako metodologické ...
  • Teoretická a metodologická perspektiva mezinárodních komparativních výzkumů (Aplikace shlukové analýzy v srovnávacích analýzách European Social Survey) 

   Defence status: DEFENDED
   Anýžová, Petra (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 20. 5. 2010
   Diplomová práce se zabývá teoretickým a metodologickým zázemím komparativních mezinárodních výzkumů, jejichž význam v současné době nabývá na důležitosti, a to především z důvodů budování rozsáhlých kontinuálních mezinárodních ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV