• Filosofie výchovy v díle Jana Amose Komenského 

   Florianová, Eliška (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2015)
   Date of defense: 7. 9. 2015
   Diplomová práce Filosofie výchovy v díle Jana Amose Komenského je zaměřena na vytyčení hlavních bodů v díle zmíněného myslitele, filosofa, teologa a velkého pedagoga. Zabývám se zde filosofií jako takovou, vlivem jednotlivých ...
  • František z Assissi a Řád minoritů 

   Karasová, Ivana (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2011)
   Date of defense: 9. 9. 2011
  • Galileo Galilei a jeho doba 

   Bartošová, Tereza (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2014)
   Date of defense: 10. 9. 2014
   Tato práce se zabývá osobností a životem renesančního toskánského vědce Galilea Galilei, dobou, ve které žil a také jeho vztahem s katolickou církví. Cílem práce je blíže seznámit čtenáře s životem Galilea Galilei a s ...
  • Historie a vývoj NO CČSH v Rakovníku 

   Macoun, Jiří (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2019)
   Date of defense: 25. 6. 2019
   Z textu této disertace vidíme, jak velký byl vliv vlasteneckého sentimentu v období po první světové válce, který spolu s charismatickými osobnostmi jako je v Rakovníku Josef Kopecký nebo osobnost prvního patriarchy Karla ...
  • História baptistických zborov na Liptove 

   Masariková, Daniela (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2010)
   Date of defense: 7. 9. 2010
   Diplomová práca "História baptistických zborov na Liptove" pojednáva o vývoji baptizmu v oblasti Liptova. Cieľom práce je rozpoznať hlavné črty vývoja baptizmu na Liptove od obdobia pred 1.svetovou vojnou až po súčasnosť ...
  • Hrabě František Antonín Špork - zastánce myšlenek jansenismu a náboženské tolerance 

   Langer, Marketa (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2013)
   Date of defense: 10. 6. 2013
   The present M. A. theses COUNT FRANZ ANTON SPORCK - SUPPORTER OF JANSENISM THOUGHTS AND RELIGIOUS TOLERANCE deals with Baroque period, the so called "Bohemian Baroque" in the 17th - 18th century, and ends at the beginning ...
  • Humanitární činnost švýcarské pedagožky Olgy Fierzové (1900-1990) 

   Handová, Veronika (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2012)
   Date of defense: 23. 5. 2012
  • Inkvizice a středověké myšlení 

   Bělohlávek, Jakub (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2016)
   Date of defense: 9. 9. 2016
   1 Shrnutí Středověké období se vyznačuje tvrdým bojem mezi světskou a církevní mocí. Obé druhy moci se snažily dostat co nejvíce prostředků k ovládání středověkého společenství. Ačkoliv byly v neustálém sporu, musely spolu ...
  • Irsko - náboženský konflikt v historických souvislostech 

   Hrdý, Libor (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2014)
   Date of defense: 10. 9. 2014
  • Isabela I. Kastilská 

   Konečná, Lenka (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2014)
   Date of defense: 10. 6. 2014
   Cílem této práce bylo zpracování tématiky týkající se Isabely I. Kastilské. Hlavní důraz byl kladen na historická fakta, kde jsem vycházela z české i cizojazyčné literatury a z historických kompendií. První část práce ...
  • Jan Blahoslav a evropský humanismus 

   Šrubařová, Ivana (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2017)
   Date of defense: 27. 9. 2017
   This thesis is dedicated to the life and time of Jan Blahoslav, the bishop of the Unity of the Brethren and his relationship to the Unity. The aim of this work is to show Blahoslav's opinion of higher education from 2 ...
  • Jednota Bratrská a Jan Blahoslav. Humanistické vzdělávání ve službách svornosti 

   Chvátalová, Irina (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2013)
   Date of defense: 11. 9. 2013
   This thesis focuses on the Unity of the Brethren and Jan Blahoslav who was an embodiment of the synthesis of Christian reformation and humanism. It documents the historical context and describes the gradual process of ...
  • John Henry Newman - život a dílo v kontextu boje za univerzalitu církve 

   Krejčí, Květoslav Tomáš (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2017)
   Date of defense: 20. 9. 2017
   John Henry Newman - life and work in the context of the struggle for the universality of the Church ThDr. JUDr. Květoslav Tomáš Krejčí, M.Phil. (Oxon), Ph.D. In the absence of any Czech language monograph since 1939 (or ...
  • Justinián Veliký a umění jeho doby 

   Dvořáková, Jana (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2014)
   Date of defense: 10. 6. 2014
   Práce pojednává o životě a vládě císaře Justiniána I. Věnuje se také změnám, které v průběhu své vlády učinil tento císař. Zmiňuje Justinovo a Justiniánovo putování za prací, které uskutečnili do města Konstantinopolem, ...
  • Kapitoly z charitativní činnosti českého středověku do doby husitské 

   Honzíková, Kristýna (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2013)
   Date of defense: 11. 9. 2013
  • Karel Veliký a Karolinská renesance 

   Breindlová, Jitka (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2014)
   Date of defense: 10. 6. 2014
  • Karel Veliký a významné procesy v západní církvi jeho doby 

   Jelínková, Dominika (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2012)
   Date of defense: 23. 5. 2012
  • Katolická charita v České republice po roce 1989 

   Trnčák, Erik (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2016)
   Date of defense: 10. 6. 2016
   Má diplomová práce "Katolická charita v České republice po roce 1989" stručně reflektuje vznik a vývoj charitativní péče. Pojednává o vzniku a činnosti některých řeholních řádů a organizace Česká katolická charita. Dále ...
  • Komenského dílo Retuňk proti Antikristu a svodum jeho 

   Kuklová, Pavlína (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2015)
   Date of defense: 7. 9. 2015
   Diplomová práce Retuňk proti Antikristu a svodum jeho dnešnímu člověku připomíná potřebu Písma svatého a důležitost svobody názoru. Jinými slovy význam středu v Kristu, z kterého a ke kterému se sbíhají cesty obyčejných ...
  • Komenského pansofie v porovnání se současnými pedagogickými trendy 

   Zídka, Karel (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2014)
   Date of defense: 10. 6. 2014
   V této práci jsme se pokusili nahlédnout do života Jana Amose Komenského. Současně jsme rozebrali jeho myšlenková východiska s ohledem na pansofii. Část práce byla věnována Komenského vnímání víry v Boha a jednotlivým bodům ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV