• Příprava chirálních sekundárních aminů využitelných jako organické katalyzátory 

   Urban, Michal (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2012)
   Date of defense: 11. 6. 2012
   Tato bakalářská práce se zabývá přípravou chirálních sekundárních aminů, které se využívají jako katalyzátory v řadě chemických transformacích vedoucích k enantiomerně čistým sloučeninám. Důraz této práce je kladen na ...
  • Příprava enantiomerně čistých cyklických sloučenin za využití organokatalýzy 

   Remeš, Marek (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2015)
   Date of defense: 20. 3. 2015
   Since 2000 the organocatalytic synthesis has developed massively in a third pillar of asymmetric synthesis standing next to catalysis with metal complexes and enzymatic catalysis. Organocatalysts, due to their various ...
  • Příprava halogenovaných benzylaminů, stavebních jednotek inhibitorů aldosreduktas 

   Hurný, David (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2012)
   Date of defense: 11. 6. 2012
   Tato práce se zabývá syntézou halogenovaných derivátů benzylaminů, použitelných jako základní stavební jednotky potenciálních inhibitorů aldosreduktasy. Aldosreduktasa hraje klíčovou roli v předcházení pozdních komplikací ...
  • Příprava nových typů organických katalyzátorů na bázi thiomočoviny obsahující sacharidový skelet 

   Řehůřková, Tereza (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2011)
   Date of defense: 30. 5. 2011
   3 ABSTRAKT V této diplomové práci jsme se zabývali přípravou bifunkčních thiomočovinových katalyzátorů obsahujících sacharidový skelet. Zaměřili jsme se na katalyzátory s modifikací na primární hydroxylové skupině sacharidové ...
  • Příprava organických katalyzátorů využívajících aktivace substrátu vodíkovou vazbou 

   Franc, Michael (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2015)
   Date of defense: 9. 6. 2015
   Tato bakalářská práce se zabývá přípravou chirálních derivátů (thio)močovin a derivátů amidu kyseliny čtverečné, které mají využití jako organokatalyzátory aktivující substrát prostřednictvím vodíkové vazby. Účinnost ...
  • Příprava spirosloučenin pomocí organokatalýzy 

   Jůza, Radomír (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2015)
   Date of defense: 9. 6. 2015
  • Stereoselektivní adiční reakce na ketiminy 

   Franc, Michael (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2017)
   Date of defense: 30. 5. 2017
   Tato diplomová práce se zabývá stereoselektivní adiční reakcí derivátů benzothiofenonu na ketiminy odvozených od isatinu za využití katalýzy bifunkčními organokatalyzátory. Stereoselektivní adiční reakce byla podrobena ...
  • Stereoselektivní syntéza spirosloučenin obsahujících cyklohexenkarboxylovou kyselinu 

   Dočekal, Vojtěch (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2016)
   Date of defense: 8. 6. 2016
   Tato bakalářská práce je zaměřena na stereoselektivní přípravu heterocyklických spirosloučenin s využitím organokatalytického přístupu a jejich transformace na substráty s potenciální biologickou aktivitou. První část práce ...
  • Syntéza cyklických sloučenin za využití organokatalýzy a katalýzy komplexy přechodných kovů 

   Hurný, David (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2014)
   Date of defense: 10. 9. 2014
   Tato diplomová práce se zabývá enantioselektivní přípravou cyklických sloučenin a to za využití kombinace organokatalýzy a katalyzátorů na bázi přechodných kovů. Jedná se především o využití aminokatalyzátorů pro aktivaci ...
  • Syntéza substituovaných 4-nitroizoxazolov 

   Lóška, Ladislav (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2019)
   Date of defense: 4. 6. 2019
   Tato bakalářská práce se zabývá přípravou enaminů odvozených od isoxazolu, za účelem přípravy série látek vhodných pro inhibici vazebné interakce FOXO3-DNA. Konkrétně byla připravena série derivátů isoxazolu nesoucích ...
  • Využitie organokatalýzy pre prípravu zlúčenín obsahujúcich kvartérne uhlíkové centrum 

   Patlevičová, Michaela (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2017)
   Date of defense: 30. 5. 2017
   V tejto diplomovej práci som sa venovala príprave enantiomérne a diastereomérne čistých spirozlúčenín za využitia asymetrickej organokatalýzy.
  • Využití B-H karbonátů v organokatalytických transformacích 

   Tichá, Iveta (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2014)
   Date of defense: 4. 6. 2014
   Tato diplomová práce se zabývá přípravou enantiomerně čistých látek za využití organokatalytické allylové substituce Baylisových-Hillmanových karbonátů. Jako vhodné substráty pro allylovou substituci byly vybrány α-azidoketony ...
  • Využití organokatalytického konceptu na přípravu piperidin-2-onů, prekurzorů antidepresiv 

   Humpl, Marek (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2010)
   Date of defense: 14. 6. 2010
   Tato bakalářská práce pojednává o využití organokatalytického konceptu pro přípravu enantiomerně čistých substituovaných piperidin-2-onů ze snadno synteticky dostupných výchozích látek za katalýzy komerčně dostupnými ...
  • Využití organokatalytického konceptu pro přípravu enantiomerně čistých laktamů 

   Humpl, Marek (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2012)
   Date of defense: 13. 6. 2012
   Tato diplomová práce pojednává o různých metodách enantioselektivní přípravy -laktamů s důrazem na organokatalytické metody. Různými katalytickými přístupy byly připraveny nové -laktamy. Byly úspěšně provedeny metateze ...
  • Využití organokatalytických reakcí pro přípravu funkcionalizovaných cyklických sloučenin 

   Formánek, Bedřich (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2014)
   Date of defense: 10. 9. 2014
   První část práce se zabývá nalezením vhodných reakčních podmínek pro organokatalytickou domino Michael/Michael reakci ethyl (E)-3-(2-thiofenyl)akrylátu s α,β- nenasycenými aldehydy. Druhá část je věnována přípravě derivátů ...
  • Využití organokatalýzy na přípravu biologicky aktivních sloučenin 

   Šimek, Michal (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2015)
   Date of defense: 1. 6. 2015
   Tato diplomová práce se zabývá využitím organokatalýzy v asymetrické allylové substituci Morita-Baylis-Hillmanových karbonátů deriváty anilinu vedoucí k enantiomerně obohaceným allylovým aminům. První část práce je zaměřena ...
  • Využití sloučenin hypervalentního jodu a MBH karbonátů v organokatalýze 

   Kamlar, Martin (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2015)
   Date of defense: 11. 9. 2015
   Beside transition-metal and enzymatic catalysis plays organocatalysis an important role in asymmetric organic sythesis. In the field of organocatalysis are amines group of compounds commonly used as organocatalysts. This ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV