• Internacionalizace druhého bydlení na příkladu Mallorky 

   Kiššová, Adéla (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2016)
   Date of defense: 20. 9. 2016
   Diplomová práce dokumentuje současné procesy internacionalizace druhého bydlení detailním výzkumem na příkladu španělské ostrovní destinace Mallorca. Velký důraz je kladen na německou klientelu, která z hlediska vlastnictví ...
  • Městský cestovní ruch v regionálním centru na příkladu města Plzně 

   Koutenková, Zuzana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2012)
   Date of defense: 30. 5. 2012
   MĚSTSKÝ CESTOVNÍ RUCH V REGIONÁLNÍM CENTRU NA PŘÍKLADU MĚSTA PLZNĚ Abstrakt Městský cestovní ruch v Plzni jako významném regionálním centru, jeho současná situace, potenciál i budoucí rozvoj jsou hlavními zkoumanými tématy ...
  • Moderní backpacking a informační technologie 

   Žižka, Zdeněk (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2013)
   Date of defense: 13. 6. 2013
   Předkládaná bakalářská práce se zabývá tématikou backpackingu jako formy cestovního ruchu, vývojem jeho chápání a vlivu moderních informačních a komunikačních technologií na jeho provozování. Cílem práce je představit ...
  • Moderní nástroje k využití potenciálu cestovního ruchu v krajích Česka 

   Žižka, Zdeněk (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2016)
   Date of defense: 19. 9. 2016
   Diplomová práce se zabývá problematikou řízení cestovního ruchu a marketingu destinace se zaměřením na nejmodernější trendy a jejich využití destinačními společnostmi v krajích Česka. Práce je rozdělena na dvě části. ...
  • Možnosti rozvoje cestovního ruchu v Orlických horách 

   Vach, Ondřej (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2007)
   Date of defense: 24. 9. 2007
  • Možnosti rozvoje cestovního ruchu v turistické oblasti Hradecko 

   Vítová, Dominika (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2008)
   Date of defense: 23. 9. 2008
   Cílem diplomové práce je analýza a vyhodnocení možností rozvoje cestovního ruchu v turistické oblasti Hradecko na základě vlastního šetření mezi turisty, ubytovacími zařízeními a předsedy mikroregionů na území Hradecka. ...
  • Možnosti rozvoje druhého bydlení na okraji bývalého Vojenského újezdu Brdy 

   Pojerová, Kristýna (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2019)
   Date of defense: 9. 9. 2019
   Možnosti rozvoje druhého bydlení na okraji bývalého Vojenského újezdu Brdy Abstrakt Diplomová práce se věnuje tématu druhého bydlení v obcích na okraji bývalého Vojenského újezdu Brdy v Plzeňském kraji. Zájmové obce po ...
  • Možnosti rozvoje vybraných forem cestovního ruchu v Příbrami 

   Langová, Anna (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2011)
   Date of defense: 16. 6. 2011
   Tato práce se zabývá cestovním ruchem ve městě Příbram. Jejím cílem bylo zjistit, jestli je rozvoj Příbrami ovlivněn cestovním ruchem, především montánním a religiózním, zda je zde religiózní a montánní cestovní ruch ...
  • Nové formy cestovního ruchu ve Španělsku se zaměřením na českou klientelu 

   Kopecká, Romana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2010)
   Date of defense: 23. 9. 2010
   Španělsko patří v současné době k nejvyhledávanějším turistickým destinacím na světě. Cestovní ruch je pro něj významným hospodářským odvětvím a významně se promítá do španělské ekonomiky, proto je z jeho strany patrný ...
  • Percepce agroturismu ve vybraných krajích Česka a Slovenska 

   Rychnová, Jitka (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2018)
   Date of defense: 17. 9. 2018
   The perception of agrotourism in selected region of Czechia and Slovakia Abstract This diploma thesis deals with agrotourism and its perception in the Ústecký and Košický regions. The aim of the study is to identify key ...
  • Perception of Attractiveness of Poland as a Tourism Space by Population of Czechia 

   Kubín, Ewa (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2012)
   Date of defense: 26. 6. 2012
   The doctoral thesis is devoted to analyzing the perception of attractiveness of Poland as a tourism space from the perspective of Czech citizens in a broader context of mutual Czech -Polish relations in tourism. The thesis ...
  • Pivní cestovní ruch v Libereckém kraji 

   Vonička, Martin (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2016)
   Date of defense: 24. 5. 2016
   Diplomová práce je dalším z řady příspěvků do výzkumu poměrně nové formy cestovního ruchu - pivního cestovního ruchu v širším kontextu gastronomického turismu. V první části práce je téma teoreticky uchopeno. Nejdříve je ...
  • Pivní cestovní ruch v Libereckém kraji 

   Vonička, Martin (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2016)
   Date of defense: 20. 9. 2016
   Diplomová práce je dalším z řady příspěvků do výzkumu poměrně nové formy cestovního ruchu - pivního cestovního ruchu v širším kontextu gastronomického turismu. V první části práce je téma teoreticky uchopeno. Nejdříve je ...
  • Podpora rozvoje potenciálu cestovního ruchu v Olomouckém kraji 

   Tesařová, Jana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2009)
   Date of defense: 26. 5. 2009
   Cílem mé diplomové práce je analyzovat projekty na podporu cestovního ruchu v rámci SROP v Olomouckém kraji z hlediska jejich dopadu na rozvoj kraje. První část diplomové práce je zaměřena na rozbor předpokladů pro rozvoj ...
  • Politicko-vojenská rizika pro cestovní ruch na Blízkém Východě 

   Krajňák, Tomáš (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2016)
   Date of defense: 20. 9. 2016
   Politicko-vojenská rizika pro cestovní ruch na Blízkém východě Abstrakt Předkládaná diplomová práce analyzuje vnímání politicko-vojenských rizik pro příjezdový cestovní ruch na Blízkém východě z pohledu českých potenciálních ...
  • Potenciál cestovního ruchu v Mexiku z enviromentálního hlediska se zaměřením na region Oaxaca 

   Paštiková, Barbora (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 2. 6. 2015
   Cílem této diplomové práce je analyzovat a zhodnotit cestovní ruch a potenciál cestovního ruchu v Mexiku, s užším zaměřením na cestovní ruch v regionu Oaxaca a jeho potenciál v druhé části práce, a to zejména z hlediska ...
  • Potenciál dobrodružného cestovního ruchu v Královéhradeckém kraji 

   Michna, Jan (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2017)
   Date of defense: 19. 9. 2017
   1 Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Studijní program: Geografie Studijní obor: Regionální a politická geografie Jan Michna POTENCIÁL DOBRODRUŽNÉHO CESTOVNÍHO ...
  • Prostorové aspekty sdílené ekonomiky v cestovním ruchu: případ couchsurfingu 

   Lochman, Josef (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2019)
   Date of defense: 28. 5. 2019
   4 Abstrakt Význam platforem fungujících na principu sdílené ekonomiky v prostředí cestovního ruchu stále narůstá. Aktuálně největším fenoménem sdílené ekonomiky je platforma Airbnb, díky níž rezidenti nabízejí turistům ...
  • Příjezdový cestovní ruch Irska 

   Chaloupková, Jana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2007)
   Date of defense: 19. 9. 2007
  • Přínos rekultivovaných oblastí na Mostecku z hlediska rekreace a cestovního ruchu 

   Lískovcová, Martina (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2010)
   Date of defense: 17. 6. 2010
   - Přínos rekultivovaných oblastí na Mostecku z hlediska rekreace a cestovního ruchu Tématem této práce je hodnocení potenciálu rekultivovaných ploch pro rozvoj cestovního ruchu a rekreace. Zájmovou oblastí je katastrální ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV