• Inspirující pokusnictví v předškolní výchově (odkaz reformního hnutí) 

   Blechová, Markéta (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2015)
   Date of defense: 20. 5. 2015
  • Interkulturní výchova v primární škole 

   Škachová, Tereza (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2007)
   Date of defense: 10. 9. 2007
   Tato práce se věnuje některým z možností, jak se na poli primární školy pokusit zlepšit soužití budoucí multikulturní generace na území našeho státu. Cílem je prozkoumat aktuální stav interkulturní výchovy (dále též IKV) ...
  • J. A. Komenský pohledem současného českého učitele 

   Rybář, Norbert (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2014)
   Date of defense: 4. 9. 2014
   Práce se věnuje povědomí současných českých učitelů mateřských, základních a středních škol o myšlenkách a pedagogických názorech Jana Amose Komenského. Jako podklad k následné praktické části nastiňuje první, teoretická ...
  • Jan Amos Komenský a jeho odkaz současnému českému evangelickému školství 

   Podoláková, Dagmar (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2009)
   Date of defense: 15. 9. 2009
   Práce se zabývá odkazem Jana Amose Komenského pro dnešní evangelické školství; snaží se poukázat na nadčasovost Komenského myšlenek, jeho pedagogických zásad, metod a principů. Církevní školy, kde by v první řadě měly být ...
  • Komenského "Svět v obrazech" a předškolní dítě 

   Kubíková, Zorka (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2015)
   Date of defense: 10. 9. 2015
  • Komparace současné české a španělské mateřské školy 

   Ďorďovičová, Mariana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2017)
   Date of defense: 22. 5. 2017
   Tato bakalářská práce se zabývá komparací současné české a španělské mateřské školy (MŠ), jak z hlediska zakotvení systému, tak z hlediska cílů, kurikula a dalších specifik. Práce má dvě části: teoretickou a praktickou. ...
  • Komparace současné francouzské a české mateřské školy ve vybraných aspektech 

   Obdržálková, Marie (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2015)
   Date of defense: 13. 1. 2015
   Název práce: Komparace současné francouzské a české mateřské školy ve vybraných aspektech Autor: Marie Obržálková Katedra: Katedra primární pedagogiky Vedoucí bakalářské práce: doc. PhDr. Jana Uhlířová, CSc. Abstrakt: Cílem ...
  • Mateřské školy v Táboře v letech 1948 - 2010 

   Bonaventurová, Jana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2014)
   Date of defense: 9. 1. 2014
   Předmětem diplomové práce s názvem Mateřské školy v Táboře v letech 1948 - 2010 je zachytit historický vývoj instituce mateřské školy v Táboře. Hlavním cílem diplomové práce je zjistit, jak probíhal vývoj táborských ...
  • Málotřídní školství na jičínsku v minulosti a současnosti na pozadí historie školy ve slatinách 

   Nedbalová, Barbora (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2009)
   Date of defense: 19. 5. 2009
   Práce se zabývá významem málotřídních škol ve společenském a kulturním životě obce a pozitivním vlivem na všestranný rozvoj osobnosti žáka. Mezi pozitiva málotřídního školství patří: rodinné prostředí, individuální přístup ...
  • Orbis sensualium pictus J.A.Komenského očima žáků 1.st.ZŠ 

   Hochová, Hana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2006)
   Date of defense: 17. 5. 2006
   The diploma work is divided into two parts. In the first part which is a theoretical one, I have been focused on the analysis of Komensky's thoughts, on the issues of human activity, on the didactical principles, and ...
  • Osobnost učitele v proměnách času 

   Ročková, Klára (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2006)
   Date of defense: 17. 5. 2006
   The intent of the Dissertation is to outline the development of teacher's profession on selected pedagogical personalities from the second half of the 18th century to the first half of the 20th century. The work is ...
  • Podmínky úspěšné integrace 

   Šišková, Anna (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2006)
   Date of defense: 17. 5. 2006
   Diploma paper is focussed on the issue of the integration of the children with special educational needs into the mainstream schools. Diploma paper deals with the terminology connected with the integration it describes the ...
  • Pojetí žáka v díle J.A.Komenského 

   Soukupová, Karla (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2006)
   Date of defense: 17. 5. 2006
   This diploma thesis wants to elucidate the conception of a disciple in Comenius' work. It is based on analysis of his noted pedagogic materials: Velká didaktika, Nej novější metoda jazyků and Pampaedie. In all these ...
  • Práce s pohádkou v mateřské škole u tří až čtyřletých dětí 

   Korčáková, Veronika (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2014)
   Date of defense: 9. 9. 2014
  • Problematika kázně se zaměřením na 1. stupeň ZŠ. 

   Fast, David (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2019)
   Date of defense: 9. 1. 2019
   Tato diplomová práce se v teoretické části zabývá problematikou kázně z pohledu filosofie, psychologie, sociologie, pedagogiky, a zohledňuje také právní aspekt, který se opírá především o školní řád. Dále se autor zabývá ...
  • Problematika kázně u dětí předškolního věku 

   Vostřáková, Radka (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2009)
   Date of defense: 19. 1. 2009
   Práce se zabývá problematikou kázně v předškolním věku. Sleduje prostředky a metody, vysvětluje základní pojmy, které se bezprostředně vztahují danému tématu - kázeň, autorita, odměna, trest, hranice, morálka. Dále se ...
  • Problém kázně v současné české mateřské škole 

   Poslušná, Lucie (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2012)
   Date of defense: 31. 5. 2012
  • Projektová výuka na 1. stupni ZŠ v kontextu regionálního muzea Jana Amose Komenského v Komni 

   Šašinková, Miroslava (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2014)
   Date of defense: 9. 1. 2014
   Diplomová práce Projektová výuka na 1. stupni ZŠ v kontextu regionálního muzea Jana Amose Komenského v Komni se zabývá propojením učební látky Jana Amose Komenského s projektovou výukou a využívá přitom prostory Památníku ...
  • Proměna pohledu na dítě a dětství v letech 1948 - 1989 

   Vondrysová, Eliška (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2018)
   Date of defense: 24. 5. 2018
  • Proměna postavení dítěte v rodině a společnosti od roku 1948 do současnosti 

   Kropáčková, Alena (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2017)
   Date of defense: 26. 5. 2017
   Bachelor deals with changing of a child and childhood in society and family in the period from 1948 to the present. The whole work is compiled in chronological order. Thetheoreticalpartdescribesthedevelopmentoftheviewoft ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: dspace (at) is.cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV