• Gustav Leutelt, ein Dichter aus dem Isergebirge 

   Defence status: DEFENDED
   Štefková, Michaela (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 7. 9. 2015
   Klíčová slova: regionální literatura, pověsti, autobiografická próza, román, povídka, novela, literární tvorba, estetika přírody Abstrakt: Tato diplomová práce pojednává o životě a díle Gustava Leutelta, který patří mezi ...
  • Hamburg, eine Kulturstadt 

   Defence status: DEFENDED
   Tošovská, Alžběta (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 15. 6. 2015
   Název bakalářské práce: Hamburk, kulturní město Abstrakt: Předložená práce se věnuje druhému největšímu městu Německa, Hamburku, a to z kulturního pohledu. Při jejím zpracování jsem vycházela především z odborné literatury, ...
  • Hermann Ungar - prosaisches Schaffen. Zwischen Beruf und Berufung 

   Defence status: DEFENDED
   Foltánková, Marie (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 22. 9. 2008
   Hermann Ungar (1893 1929), rodak z moravskych Boskovic, jehoz dilo se svym charakterem fadi k prazske, resp. moravske nemecke literature, vystudoval pravnickou fakultu v Praze a stal se zarnestnancem Ceskoslovenskeho ...
  • Interpretace českého tématu v románu Jáchymov rakouského spisovatele Josefa Haslingera 

   Defence status: DEFENDED
   Sudová, Kristina (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2020)
   Date of defense: 9. 9. 2020
   Tato bakalářská práce se na začátku zabývá pracovními tábory na Jáchymovsku, zejména táborem Barbora, a radioaktivními lázněmi, které jsou funkční dodnes. Dále se věnuje dvěma epochám poválečné rakouské literatury, do nichž ...
  • Klaus Manns Exilromane 

   Defence status: DEFENDED
   Kopřivová, Renata (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 28. 5. 2012
   Klaus Mann, nejstarší syn slavného spisovatele Thomase Manna, vytvořil svá stěžejní díla mezi lety 1934 a 1939 a je pokládán za jednoho z hlavních představitelů německé exilové literatury. Tato práce se pokouší reflektovat ...
  • Das Komische im Drama "Der Talisman" von Johann Nepomuk Nestroy 

   Defence status: DEFENDED
   Machaňová, Sanda (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 25. 5. 2009
   Satirická fraška "Der Talisman" je dokladem typicky Nestroyovského poselství, podle něhož lidé nejsou ničím jiným než pouhými blázny osudu. Vše se odvíjí od předsudku vůči ryšavosti. V průběhu celé analýzy bylo možné ...
  • Die Kultur als Nährboden für das neonazistsche Gedankengut 

   Defence status: DEFENDED
   Lujcová, Drahomíra (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 2. 6. 2014
  • Die Kulturmetropole Berlin im 21. Jahrhundert durch die Perspektive einer Germanistikstudentin 

   Defence status: DEFENDED
   Tvrzová, Jana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 9. 9. 2013
   Práce se zabývá kulturním děním v Berlíně posledního dvacetiletí, tedy období po znovusjednocení Německa, kdy se Berlín jako nové hlavní město stal politickým a kulturním centrem země. Na základě sociologického průzkumu ...
  • Die Literatur der Avantgarde im Österreich der sechziger Jahre an den Beispielen Peter Handkes und Wolfgang Bauers 

   Defence status: DEFENDED
   Stejskal, Zdeněk (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 24. 5. 2010
   Rakouská avantgardní literatura je dnes považována za nedílnou součást německých literárních dějin. V této práci jsem se zabýval v první řadě ranou fází avantgardy v Rakousku 60.let 20.století. Mým cílem bylo najít odpověď ...
  • Magický realismus v Čechách a německy mluvících zemích: Studie interkulturní komunikace 

   Defence status: DEFENDED
   Pačisková, Barbora (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 1. 2. 2016
   V předložené diplomové práci jsem se zaměřila na překlady mezi češtinou a němčinou v rámci jednoho specifického literárního proudu, který se vyvinul v 1. polovině 20. století - magického realismu. Práce svým tematickým a ...
  • Motiv der Italienreise in der DDR-Literatur 

   Defence status: DEFENDED
   Dušek Pražáková, Jana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 23. 9. 2013
   Tato práce představuje komparativní analýzu děl zpracovávajících motiv cesty do Itálie, jejichž autory jsou spisovatelé z NDR Hanns Cibulka, Waldtraut Lewin a Christine Wolter. Východiskem analýzy je teorie sémantiky ...
  • Die Naturdarstellung in den ausgewählten Kunstmärchen aus der Sammlung Phantasus von Ludwig Tieck 

   Defence status: DEFENDED
   Böhmová, Ellen (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 16. 11. 2011
   Ztvárnění přírody ve vybraných pohádkách ve sbírce Phantasus od Ludwiga Tiecka. Tato práce se zabývá ztvárněním přírody, která zaujímala v německé literatuře v období raného romantismu mimořádné postavení. Výchozím bodem ...
  • Die "Neue Innerlichkeit" in der deutschsprachigen Schweizer Literatur der siebziger Jahre des 20. Jahrhunderts 

   Defence status: DEFENDED
   Kimla, Tomáš (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 30. 5. 2011
   Diplomová práce se zabývá německojazyčnou švýcarskou literaturou šedesátých a sedmdesátých let 20. století. Těžištěm práce je zobrazení společenskopolitické situace ve Švýcarsku po roce 1968 a nastínění literární reakce ...
  • Oskar Wiener und sein Schaffen für die Kinder 

   Defence status: DEFENDED
   Adeltová, Helena (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 17. 9. 2012
   Tato diplomová práce pojednává o pražském německém spisovateli Oskaru Wienerovi, který patří mezi méně známé pražské autory, tvořící na přelomu 19. a 20. století. Zvláštní důraz je pak věnován Wienerově tvorbě pro děti, ...
  • Ödön von Horváth - Die Entwicklung des Individuums im modernen Volksstück 

   Defence status: DEFENDED
   Jonáš, Jiří (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 18. 6. 2013
   This thesis deals with different types of individuals in modern popular plays of Ödön von Horváth. In the first part the development of popular plays is outlined from its beginnings to the present, and there also is a brief ...
  • Peter Handke und Wolfgang Bauer als die wichtigsten Vertreter der Avantgarde im Österreich der sechziger Jahre 

   Defence status: DEFENDED
   Stejskal, Zdeněk (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 27. 4. 2012
   2. Resumé Rakouská avantgardní literatura je dnes považována za nedílnou součást německých literárních dějin. V této práci jsem se zabýval v první řadě ranou fází avantgardy v Rakousku 60.let 20.století. Mým cílem bylo ...
  • Poezie Georga Trakla v českých překladech 

   Defence status: DEFENDED
   Jůzová, Tereza (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 4. 2. 2013
   Diplomová práce Terezy Jůzové Poezie Georga Trakla v českých překladech se pokouší odhalit, jakou tvář tomuto rakouskému básníkovi dávají tři čeští překladatelé, náležející třem různým generacím - Bohuslav Reynek (1917, ...
  • Problematika překladu triviální literatury na příkladu překladů J.M.Simmela do češtiny 

   Defence status: DEFENDED
   Nekulová, Alžběta (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 3. 2. 2014
   This diploma thesis deals with with issues occuring in translating trivial literature (formula fiction). Three novels by the Austrian novelist Johannes Mario Simmel are used as empirical material. The first part of the ...
  • Protinacistické motivy ve vybraných dílech Ericha Maria Remarqua: Miluj bližního svého, Vítězný oblouk, Stíny v ráji. 

   Defence status: DEFENDED
   Lipárová, Aneta (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2020)
   Date of defense: 4. 6. 2020
  • "Denn die Zeit ist nahe." Eschatologie in Grimmelshausens Simplicianischen Schriften: Zeit und Figuren der Offenbarung 

   Defence status: DEFENDED
   Maroszová, Jana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 14. 10. 2011
   Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Ústav germánských studií Ludwig-Maximilians-Universität München, Fakultät für Sprach- und Literaturwissenschaften, Institut für Deutsche Philologie Resumé Dissertation / ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV