• Kouření jako součást socializačního procesu 

   Lacina, Petr (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2013)
   Date of defense: 30. 9. 2013
   Kouření je stále tolerovaným společenským jevem v České republice, přestože patří mezi největší zabijáky v lidských dějinách a každý rok umírá kvůli němu 5 milionů lidí. Zvláště nebezpečné je kouření mladých lidí, protože ...
  • Křesťanství v moderní Evropě 

   Havliš, Viktor (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2010)
   Date of defense: 22. 6. 2010
   Diplomová práce "Křesťanství v moderní Evropě" pojednává o podobě křesťanství ve vybraných evropských státech. Těmito státy jsou Polsko, Irsko, Česko, Nizozemsko, Německo a Itálie. Těžiště práce se nachází v sekundární ...
  • Máme své české yuppies nebo bobos?: Hledání dvou specifických životních stylů 

   Burianová, Anna (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2014)
   Date of defense: 17. 9. 2014
   Diploma thesis discusses yuppie lifestyle and its successor bobo lifestyle in the context of postmodern transformation of society. Through the construction of weighted additive index of yuppie and bobo lifestyle the study ...
  • Mizející práce - sociologická interpretace, skutečnost nebo obojí? 

   Burjánková, Anna (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2009)
   Date of defense: 24. 6. 2009
   The present western society is characterized as a society, which is running out of work. The main aim of the presented thesis is an analysis of sociological interpretations of this civilization problem. The sociological ...
  • Nastolování agendy masovými sdělovacími prostředky 

   Veselka, Petr (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2014)
   Date of defense: 23. 6. 2014
   (abstrakt) Cílem zde předkládaného textu je představení konceptu nastolování témat ze strany médií (agenda setting) a pokus o ověření této teorie na tematické oblasti hospodářská politika v období od ledna 2009 do května ...
  • Nerovnosti v bezpečnosti, distribuce ohrožení kriminalitou ve společnosti 

   Brázová, Věra-Karin (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2007)
   Date of defense: 18. 6. 2007
  • Nevěra v partnerských svazcích vysokoškolských studentů 

   Hladíková, Veronika (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2006)
   Date of defense: 19. 6. 2006
  • Občanská angažovanost v hlavním městě Praze a motivace jejích obyvatel k politické participaci 

   Myslivečková, Michaela (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2015)
   Date of defense: 8. 9. 2015
   This diploma thesis deals with civil society in three chosen parts of Prague, the capital city of the Czech Republic. It deals also with civic involvement and political participation of its Citizen and their motivation for ...
  • Občanská angažovanost v hlavním městě Praze a motivace jejích obyvatel k politické participaci 

   Myslivečková, Michaela (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2015)
   Date of defense: 22. 6. 2015
   Předkládaná diplomová práce se zabývá občanskou společností hlavního města Prahy, konkrétně tří vybraných pražských městských částí, občanskou angažovaností a politickou participací zdejších obyvatel a motivací, které je ...
  • Obrazy partnerství, manželství a rodičovství v časopisech životního stylu pro ženy a pro muže 

   Mixová, Kristýna (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2014)
   Date of defense: 16. 9. 2014
   Diplomová práce Bc. Kristýna Mixová Abstrakt Diplomová práce se zabývá zobrazením partnerství, manželství a rodičovství v časopisech životního stylu, přičemž pracuje s dvěma teoriemi. S konceptem Zygmunta Baumana - vztahu ...
  • Obrazy partnerství, manželství a rodičovství v časopisech životního stylu pro ženy a pro muže 

   Mixová, Kristýna (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2014)
   Date of defense: 23. 6. 2014
   Diplomová práce Kristýna Mixová Abstrakt Diplomová práce se zabývá zobrazením partnerství, manželství a rodičovství v časopisech životního stylu, přičemž pracuje s dvěma teoriemi. S konceptem Zygmunta Baumana - vztahu jako ...
  • Od zadání k reklamě - reklamní komunikace v sociologické perspektivě 

   Novák, Michal (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2016)
   Date of defense: 20. 6. 2016
   Diplomová práce pojednává o problematice přenosu informace v reklamní komunikaci. Na pozadí klíčových sociologických teorií se snaží popsat, jak smysluplná reklamní komunikace vzniká a jaká na jaká úskalí lze při její ...
  • Odhad volebních výsledků respondenty a jeho využití 

   Červinková, Monika (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2015)
   Date of defense: 27. 1. 2015
   Diplomová práce "Odhad volebních výsledků respondenty a jeho využití" pojednává o způsobech predikce volebních výsledků založených na volebních očekáváních jednotlivců a ukazuje, jak lidé svá očekávání utváří a jak jsou ...
  • Podpora v rámci sociálních sítí v České republice 

   Němcová, Vlasta (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2007)
   Date of defense: 27. 6. 2007
   Tématem diplomové práce je soudržnost a solidarita mezi lidmi. Tato práce se zaměřuje na fungování sociálních sítí v České republice. V úvodu je vymezen koncept sociální sítí a jejich vnitřní členění. Sociální sítě jsou ...
  • Postoj lidí k agenturám práce a agenturnímu zaměstnávání v České republice 

   Lexová, Adéla (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2016)
   Date of defense: 7. 9. 2016
   Agency employment is a unique flexible tool, which is able to respond quickly to changing conditions and demands of the current labour market. It also provides flexible employment contracts and employment to risk groups ...
  • Postoj lidí k personálním agenturám a agenturnímu zaměstnávání v České republice 

   Lexová, Adéla (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2016)
   Date of defense: 20. 6. 2016
   Agenturní zaměstnávání je unikátní flexibilní nástroj schopný rychle reagovat na měnící se podmínky a požadavky současného trhu práce. Zároveň poskytuje flexibilní úvazky a zaměstnání rizikovým skupinám na trhu práce, čímž ...
  • Postoj veřejnosti k rodičovství homosexuálních jedinců a párů 

   Vocílková, Andrea (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2015)
   Date of defense: 22. 6. 2015
   The master thesis "Public attitude towards parenting of homosexual individuals and couples" deals with an attitude of Czech public towards parental rights of homosexuals and attitude of European public towards alternative ...
  • Poškození zdraví u profesionálních sportovců, rehabilitace a prevence. 

   Vaněček, Václav (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2017)
   Date of defense: 21. 9. 2017
   Práce analyzuje dostupná data (celkem 564 záznamů) o úrazech pohybového aparátu u skupiny profesionálních 240 fotbalistů za období 16 let (1997 až 2013) průměrného věku vztaženého k začátku všech hracích sezón 24,3 roku ...
  • Pravicový extremismus v ČR optikou morální paniky 

   Půbalová, Božena (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2011)
   Date of defense: 21. 6. 2011
   The thesis deals with the phenomenon of right-wing extremism in the Czech Republic during 2007-2010 which is viewed from the socio-constructivist perspective of the sociological concept of moral panic. The theoretical part ...
  • Principy zábavnosti sběratelských karetních her a jejich vliv na život hráčů 

   Vaněk, Jiří (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2014)
   Date of defense: 16. 6. 2014
   Práce Principy zábavnosti sběratelských karetních her a jejich vliv na život hráčů se zabývá herní disciplínou sběratelské karetní hry. V úvodu této práci jsou popsány základní pravidla a obvyklosti, se kterými sběratelské ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV