• Komunikace ředitele školy s žáky 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Durlinová, Dominika (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2018)
   Date of defense: 5. 9. 2018
  • Komunikace v rámci managementu školní jídelny 

   Defence status: DEFENDED
   Dušková, Drahomíra (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2012)
   Date of defense: 28. 5. 2012
   NÁZEV: Komunikace v rámci managementu školní jídelny AUTOR: Drahomíra Dušková KATEDRA (ÚSTAV) Centrum školského managementu VEDOUCÍ PRÁCE: Mgr. Jiří Trunda ABSTRAKT: Závěrečná bakalářská práce se zabývá vnitřní komunikací ...
  • Komunikace v řízení mateřské školy s detašovanými pracovišti. 

   Defence status: DEFENDED
   Hájková, Jana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2018)
   Date of defense: 5. 9. 2018
  • Kontrola v prostředí ZUŠ zřizovaných hl. m. Prahou 

   Defence status: DEFENDED
   Bernášková, Vlasta (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2015)
   Date of defense: 19. 5. 2015
  • Kontrola v prostředí ZUŠ zřizovaných hl. m. Prahou 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Bernášková, Vlasta (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2014)
   Date of defense: 9. 9. 2014
  • Kontrolní proces v mateřské škole 

   Defence status: DEFENDED
   Dvořáková, Jana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2016)
   Date of defense: 17. 5. 2016
  • Kontrolní proces v mateřské škole 

   Defence status: DEFENDED
   Kolischová, Renata (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2015)
   Date of defense: 19. 5. 2015
  • Kontrolní systémy procesů řízení ve střediscích volného času 

   Defence status: DEFENDED
   Karbulková, Jitka (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2013)
   Date of defense: 19. 6. 2013
   Management ve školství stejně jako v jiných oblastech je o řízení, organizování, plánování, vedení lidí a kontrole. Systém v manažerské práci je jedním z podporujících prvků, který usnadňuje dosahování vytyčených cílů. ...
  • Kontrolní systémy ve školních jídelnách 

   Defence status: DEFENDED
   Bartůšková, Dagmar (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2014)
   Date of defense: 16. 1. 2014
   Závěrečná práce se zabývá problematikou kontrolní činnosti ve školních jídelnách. Daná problematika je posuzována s ohledem na právní formu školních jídelen. Práce přináší návrh modelu kontrolního systému obsahujícího také ...
  • Krizové řízení v mateřských školách 

   Defence status: DEFENDED
   Rybínová Severová, Šárka (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2015)
   Date of defense: 13. 1. 2015
   Bakalářská práce se zabývá krizovým řízením v mateřské škole. Cílem bylo ověřit připravenost a míru této připravenosti vedoucích pracovníků na možný vznik rizik v oblastech demografického vývoje, personální oblasti školy ...
  • Krizový management ve školství 

   Defence status: DEFENDED
   Hrubčíková, Lenka (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2014)
   Date of defense: 12. 9. 2014
   Závěrečná diplomová práce pojednává o jedné ze skupin predikativního projektového managementu, kterou je krizový management, a o jeho aplikaci v oblasti školství. Klade si za cíl definovat vnitřní bezpečnostní hrozby, ...
  • Kultura školy a školský management 

   Defence status: DEFENDED
   Nechvátalová, Veronika (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2019)
   Date of defense: 16. 1. 2019
   Tématem bakalářské práce je kultura školy a školský management. Cílem bakalářské práce je analýza kultury v mateřské škole, identifikace jejích jednotlivých prvků, popis jejích projevů a komparace názorů učitelů a rodičů. ...
  • Management environmentálního vzdělávání ve vybraných zemích Evropy 

   Defence status: DEFENDED
   Vrchotická, Bohunka (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2018)
   Date of defense: 10. 9. 2018
   Název práce: Management environmentálního vzdělávání ve vybraných zemích Evropy Vypracovala: Bohunka Vrchotická ABSTRAKT Diplomová práce se zabývá environmentálním vzděláváním ve vybraných zemích Evropy. V práci je použita ...
  • Management konfliktu ve školství - Prevence a způsoby řešení konfliktu 

   Defence status: DEFENDED
   Soukupová, Andrea (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2016)
   Date of defense: 6. 9. 2016
  • Management školy a zapojování Globálního rozvojového vzdělávání do výuky 

   Defence status: DEFENDED
   Máková Šmýdová, Hana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2014)
   Date of defense: 30. 5. 2014
   Bakalářská práce se zabývá Globálním rozvojovým vzděláváním a zejména pak tím, nakolik je s touto problematikou obeznámeno vedení škol. Vychází proto z definice Globálního rozvojového vzdělávání, základních dokumentů, ...
  • Management školy a zapojování Globálního Rozvojového Vzdělávání do výuky na různých typech škol 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Máková Šmýdová, Hana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2013)
   Date of defense: 9. 9. 2013
   Bakalářská práce se zabývá Globální rozvojovou výukou (někdy uváděno vzdělávání - dle mého názoru lze tato dvě slova považovat za synonyma) a zejména pak jejím zaváděním na různé typy středních škol a v neposlední řadě ...
  • Management základních škol při přechodu žáků na víceletá gymnázia 

   Defence status: DEFENDED
   Ševčíková, Eva (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2011)
   Date of defense: 12. 9. 2011
   Resumé: V úvodní části závěrečné bakalářské práce jsou popsána teoretická východiska, o která se může opřít management školy při snaze ovlivnit rozhodovací proces žáků a jejich zákonných zástupců, zda přestoupit na víceleté ...
  • Management základních škol při přechodu žáků na víceletá gymnázia 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Ševčíková, Eva (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2011)
   Date of defense: 2. 6. 2011
   V úvodní části závěrečné bakalářské práce jsou popsána teoretická východiska, o která se může opřít management školy při snaze ovlivnit rozhodovací proces žáků a jejich zákonných zástupců, zda přestoupit na víceleté ...
  • Manažerská činnost vedoucí školní jídelny při ZŠ - střední management 

   Defence status: DEFENDED
   Váchová, Miluše (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2012)
   Date of defense: 29. 5. 2012
   1 Resumé: Manažerská činnost vedoucí školní jídelny při ZŠ - střední management Tato bakalářská práce se zabývá mapováním manažerských činností vedoucí(ho) školní jídelny, která je součástí základní školy. Teoretická část ...
  • Manažerská práce zástupkyň ředitelek čtyřtřídních mateřských škol v Praze 4, 11 a 12 

   Defence status: DEFENDED
   Vacková, Jitka (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2012)
   Date of defense: 29. 5. 2012
   Manažerská práce zástupkyň ředitelek čtyřtřídních mateřských škol v Praze 4, 11 a 12 Abstrakt Bakalářská práce pojednává o manažerské práci zástupkyň ředitelek čtyřtřídních MŠ v Praze 4, 11 a 12. Pojednává o delegování ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV