• Studium vlastností ultrakrátkých femtosekundových pulzů 

   Hamráček, Karol (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2019)
   Date of defense: 25. 6. 2019
   Název práce: Studium vlastností ultrakrátkých femtosekundovým pulzů Autor: Karol Hamráček Katedra (ústav): Katedra chemické fyziky a optiky Vedoucí diplomové práce: doc. RNDr. František Trojánek, Ph.D. Abstrakt: Už jako z ...
  • Ultrarychlá laserová spektroskopie polovodičových nanostruktur 

   Chlouba, Tomáš (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2016)
   Date of defense: 27. 5. 2016
   V této práci zkoumáme změny v dynamikách CdSe nanokrystalických filmů způsobené rozdílnými teplotami žíhání a různými podmínkami během růstu těchto filmů. Užíváme metody časově rozslišené laserové spektroskopie jako časově ...
  • Ultrarychlá laserová spektroskopie polovodičových nanostruktur 

   Neudert, Karel (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2010)
   Date of defense: 23. 4. 2010
   This doctoral thesis deals with analysis of carrier dynamics in semiconductor nanocrystals and nanostructures by methods of ultrafast laser spectroscopy. In three chapters silicon, InAs/GaAs, InAs/AlAs and CdSSe materials ...
  • Ultrarychlá laserová spektroskopie polovodičových nanostruktur 

   Chlouba, Tomáš (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2014)
   Date of defense: 2. 6. 2014
   V této práci zkoumáme změny v dynamikách CdSe nanokrystalických filmů způsobené rozdílnými teplotami žíhání a různými podmínkami během růstu těchto filmů. Užíváme metody časově rozslišené laserové spektroskopie jako časově ...
  • Ultrarychlé procesy v křemíkových nanokrystalech 

   Žídek, Karel (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2006)
   Date of defense: 15. 5. 2006
  • Ultrarychlé procesy v polovodičových nanokrystalech 

   Dzurňák, Branislav (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2007)
   Date of defense: 20. 9. 2007
   Práce se zabývá optickými vlastnostmi nanokrystalického křemíku implantovaného do substrátu z oxidu křemičitého. Zkoumali jsme vzorky s různými koncentracemi nanokrystalů. Proměřili jsme Ramanovské spektra vzorků a určili ...
  • Vícefotonová absorpce ultrakrátkého laserového pulsu 

   Zukerstein, Martin (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2014)
   Date of defense: 11. 9. 2014
   Nelineární optika je stále se rozvíjející a z hlediska budoucích aplikací velice perspektivní oblast fyziky. Díky vysoce intenzivním pulzním laserům jsme schopni studovat zajímavé efekty v prostředí, které u běžných zdrojů ...
  • Vybrané nelineární jevy s užitím zesilovaných femtosekundových laserových pulsů 

   Pokorný, Martin (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2010)
   Date of defense: 22. 6. 2010
  • Vydělování femtosekundových laserových pulzů 

   Bažíková, Sára (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2015)
   Date of defense: 23. 6. 2015
   Sestrojení laseru patří mezi nejdůležitejší fyzikální pokroky moderní doby. Jeho využití v praxi je nesmírně rozšířené a žádané, proto je nutné posouvat hranice možností této techniky pořád dál. Lasery generující ultrakrátké ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV