• Klimatická charakteristika horní hranice lesa v Karpatech 

   Defence status: DEFENDED
   Klášterková, Hana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2017)
   Date of defense: 7. 9. 2017
   6 Climatic settings of Carpathians' treelines Abstract Alpine treeline ecotone is phenomenon widely studied around the world. Its shift to greater altitudes is connected mainly with climatic changes recently. However, many ...
  • Klimatický signál v letokruhových chronologiích borovice kleče 

   Defence status: DEFENDED
   Samusevich, Alina (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2014)
   Date of defense: 17. 9. 2014
   Borovice kleč (Pinus mugo Turra (sensu lato)) je keřem rostoucím nad hranicí lesa v pohořích jižní, střední a východní Evropy. Kleč je dobře přizpůsobená na extrémní horské prostředí a často tvoří výškový vegetační stupeň ...
  • Letokruhová chronologie smrku pro východní Krkonoše 

   Defence status: DEFENDED
   Janda, Martin (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2008)
   Date of defense: 28. 5. 2008
   3 ABSTRACT Presented thesis is focused on the development of Norway spruce (Picea abies (L.) Karst.) dendrochronologic standard for the high elevation zone of the Eastern Krkonoše Mts.. Samples were taken from individuals ...
  • Maximální polohy horní hranice lesa v Aplách a jejich vztah k teplotním charakteristikám 

   Defence status: DEFENDED
   Eliášová, Klára (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2015)
   Date of defense: 15. 6. 2015
  • Odezva erozních a akumulačních procesů na měnící se intenzitu lidských zásahů 

   Defence status: DEFENDED
   Kašpar, Vít (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2014)
   Date of defense: 16. 6. 2014
   Zatímco na kontinentální či globální úrovni a v dlouhých časových měřítcích jsou erozní a akumulační procesy podmíněny do značné míry tektonikou, tak na krajinné či lokální úrovni a v krátkých časových měřítcích hraje větší ...
  • Ověření expozičního efektu na horní hranici lesa v Krkonoších 

   Defence status: DEFENDED
   Ponocná, Tereza (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2009)
   Date of defense: 24. 9. 2009
   The thesis deals with the influence of thermal conditions on the growth of the trees along the slopes with differing exposure to solar radiation in the alpine treeline ecotone in the Eastern Giant Mountains. Methodological ...
  • Paleoklimatologická proxy data pro období svrchního Holocénu ve střední Evropě 

   Defence status: DEFENDED
   Heglasová, Veronika (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2015)
   Date of defense: 15. 6. 2015
   Tato práce přináší přehled o klimatických rekonstrukcích pokrývajících svrchní holocén ve střední Evropě. Pro kvantitativní určení teploty či srážek se používají nepřímé zdroje informací o dané klimatické proměnné, tzv. ...
  • Poloha horní hranice lesa ve Vysoké Asii a její vztah k teplotním poměrům 

   Defence status: DEFENDED
   Yakubouskaya, Alina (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2011)
   Date of defense: 20. 6. 2011
   Horní hranice lesa je pozvolným přechodem od zapojených lesů ke keříčkovité vegetaci v určitých nadmořských výškách. Podle tvaru rozlišujeme rozptýlené, ostré a ostrovní horní hranice lesa a krummholz. V závislosti na tvaru ...
  • Porovnání předpokládaných a skutečných vlivů větrných elektráren na krajinný ráz 

   Defence status: DEFENDED
   Kočárková, Tereza (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2018)
   Date of defense: 24. 5. 2018
   The dissertation compares expected and observed impacts of wind turbines on landscape character. Wind turbines are large-scale constructions with a significant interference on landscape which can cause visual pollution. ...
  • Prostorové rozložení sněhové pokrývky v alpinském bezlesí na příkladu vrcholové oblasti východních Krkonoš 

   Defence status: DEFENDED
   Klivanová, Lucie (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2013)
   Date of defense: 27. 5. 2013
   Snow is a an important factor in alpine forest-free area and character of snow accumulation and degradation affect soil water availability; snow's insulation, soil temperature variations and regelation. Snow can influence ...
  • PROSTOROVÝ PATTERN STROMŮ V EKOTONU HORNÍ HRANICE LESA 

   Defence status: DEFENDED
   Zákravská, Šárka (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2011)
   Date of defense: 20. 6. 2011
   Bakalářská práce se věnuje pohybu horní hranice lesa a zvláště její prostorové mozaice. Součástí práce je popis základních charakteristik a hypotéz vzniku horní hranice lesa, současný pohyb horní hranice lesa ve vybraných ...
  • Přístupy k hodnocení vlivu klimatických charakteristik na růst dřevin 

   Defence status: DEFENDED
   Pekař, Ondřej (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2015)
   Date of defense: 15. 6. 2015
   Předložená bakalářská práce popisuje využití šířek letokruhů v dendroklimatologii a hlavní přístupy při jejich zpracování a rekonstrukci klimatických proměnných. Představuje základní poznatky o vlivu klimatu na tvorbu ...
  • Quantitative vessel parameters of broadleaves as a tool for reconstruction of physical geographical processes 

   Defence status: DEFENDED
   Tumajer, Jan (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2018)
   Date of defense: 13. 9. 2018
   Anatomická stavba dřeva je citlivá k vlivům prostředí, což umožňuje následné využití časových řad kvantitativních anatomických parametrů jako zdroje paleoenvironmentálních dat. V této disertační práci jsem studoval odezvu ...
  • Recentní vývoj koryta a údolní nivy Jeleního potoka (povodí Opavy) 

   Defence status: DEFENDED
   Čermák, Petr (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2009)
   Date of defense: 24. 9. 2009
   Práce ukazuje na změnách koryta a údolní nivy vliv povodní a antropogenních zásahů na příkladu malého podhorského toku (Jelení potok, levostranný přítok Opavy). Upravené koryto (přes 80 % délky) je výrazně zasaženo erozními ...
  • Recentní změny polohy horní hranice lesa v temperátní a boreální části severní polokoule 

   Defence status: DEFENDED
   Kolařík, Petr (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2015)
   Date of defense: 9. 9. 2015
   Jedním z často uváděných projevů globálních změn klimatu je postup horní hranice lesa do vyšších nadmořských výšek, zejména v souvislosti se zvyšující se průměrnou teplotou. Problematika dynamiky horní hranice lesa je však ...
  • Stanovištne premenlivý rast smreku na hornej hranici lesa, Hrubý Jeseník 

   Defence status: DEFENDED
   Boszczyková, Dita (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2011)
   Date of defense: 19. 9. 2011
   Zo stromov z dvanástich stanovísk v Hrubom Jeseníku boli postupne vytvorené letokruhové chronológie smreku obyčajného (Picea abies) s cieľom odhaliť variabilitu v radiálnom raste a odozve na teploty, s ohľadom na pozíciu ...
  • Teplotní charakteristiky strukturních půd Vysokých Sudet 

   Defence status: DEFENDED
   Mrozková, Monika (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2006)
   Date of defense: 29. 5. 2006
  • Tree-ring chronologies of Norway-spruce on west-east longitudinal gradient in the mountain ranges of central Europe 

   Defence status: DEFENDED
   Ponocná, Tereza (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2017)
   Date of defense: 21. 9. 2017
   Globální změna klimatu může výrazně ovlivnit fungování jednotlivých ekosystémů, a to především těch, jejichž výskyt je teplotně podmíněn. Jedním z těchto ekosystémů je ekoton horní hranice lesa, významný vegetační fenomén ...
  • Ústup budního hospodářství a dynamika sukcese lesa v Krkonoších 

   Defence status: DEFENDED
   Dobíhal, Michal (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2018)
   Date of defense: 13. 9. 2018
   Response of forest succession to agricultural land-abandonment in the Giant Mountains ABSTRACT: Since the end of the 19th century, there is undergoing process of land-abandonment of mountain meadows and pastures in most ...
  • Ústup budního hospodářství ve východních Krkonoších a jeho vliv na lesní porosty 

   Defence status: DEFENDED
   Mach, Dominik (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2022)
   Date of defense: 23. 5. 2022
   This thesis focuses on the evaluation of the impact of abandonment of agricultural land on forest stands in the eastern part of the Krkonoše Mountains. The aim of this thesis is to reconstruct the evolution of the forest ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV