• Mediální obraz islámu ve zvolených českých tištěných médiích v roce 2003 

   Bílý, Petr (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2006)
   Date of defense: 27. 6. 2006
   It is everytime very hard to find out the exact effects of mass communication on the publics, but it is at least possible to think about some meaning potentials of acts of mass communication. One of the ways how to give ...
  • Mediální obraz Kuby v denících Právo a Mladá fronta Dnes v roce 2009 

   Javůrek, Karel (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2010)
   Date of defense: 14. 6. 2010
   Tématem této bakalářské práce jsou zprávy týkající se Kuby. Důvodem výběru tohoto tématu je možnost zpracovat mediální obraz konkrétní země s jiným politickým zřízením a ideologií. S touto zemí nás také pojí společná ...
  • Mediální obraz lobbingu 

   Groll, Tomáš (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2010)
   Date of defense: 2. 2. 2010
   Diplomová práce "Mediální obraz lobbingu" se věnuje problematice mediálního zobrazení lobbingu a lobbistů v denících Mladá fronta Dnes a Právo v roce 2008. Lobbing je aktivitou, se kterou má většinová populace pouze mediálně ...
  • Mediální obraz Nového Zélandu v českém tisku 

   Čikarová, Klára (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2011)
   Date of defense: 22. 6. 2011
   Diplomová práce "Mediální obraz Nového Zélandu v eském tisku" se snaží popsat, jakým zp sobem byl reprezentován Nový Zéland v eských denících MF Dnes, Lidové noviny, Hospodá ské noviny a Právo v pr hu roku 2009. Všech 490 ...
  • Mediální reprezentace amnestie Václava Klause ve vybraných českých médiích 

   Kvasnicová, Sandra (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2014)
   Date of defense: 25. 6. 2014
   Cílem této práce bylo nastínit, jak vypadal mediální obraz amnestie Václava Klause, který přinesly 4 české deníky v první polovině roku 2013 a jaké editoriální postupy tato média používala. V rámci výzkumu jsem se zaměřila ...
  • Mediální reprezentace úspěšné ženy podle českých ženských lifestylových časopisů od roku 1989 až 2012 

   Štěrbová, Lucie (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2015)
   Date of defense: 28. 1. 2015
   Práce se ve své teoretické části zabývá tématem časopisů pro ženy v Česku. V úvodních kapitolách nabízí jejich stručnou charakteristiku, rozdělení a historii ženských časopisů v Československu a později v Česku. Popisuje ...
  • Nastavování etických norem pro česká média na stránkách tisku po revoluci a o 20 let později 

   Šrajbrová, Markéta (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2015)
   Date of defense: 28. 1. 2015
   Hlavním cílem diplomové práce je popsat, jak se v letech 1990 až 1992, tedy bezprostředně po sametové revoluci, a o dvacet let později, v letech 2010 až 2012, nastavovaly etické normy novinářské práce a jak sama média ...
  • Nastolování agendy pořadem Otázky Václava Moravce SPECIÁL v denících Právo, Lidové noviny, Mladá fronta DNES a Hospodářské noviny 

   Pobořilová, Adéla (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2007)
   Date of defense: 25. 6. 2007
   Diplomová práce si klade za cíl zjistit, zda pořad Otázky Václava Moravce SPECIÁL nastoloval agendu v českých médiích, konkrétně v periodickém tisku - v denících Právo, Lidové noviny, Mladá fronta Dnes a Hospodářské noviny. ...
  • Obraz latinskoamerických zemí v denících Mladá fronta DNES a Právo 

   Macias Huanca, Olinda Veronica (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2006)
   Date of defense: 6. 2. 2006
   Tato diplomová práce si klade za cíl prostudovat vnitřní situaci v jednotlivých státech Latinské Ameriky se zaměřením na významné faktory, které tvoří její mediální obraz v českých celonárodních denících, Mladé frontě Dnes ...
  • Obraz Spojených států amerických v týdeníku Týden 

   Bočanová, Stanislava (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2007)
   Date of defense: 25. 6. 2007
   Dlouhodobý zájem o média a o Spojené státy americké předcházel vzniku této diplomové práce. Došlo k tomu takto: Za p ředmět svého zkoumání jsem si vybrala USA z několika důvodů . Jednak to byla pro mne dlouho vzdálená země, ...
  • Obraz terorismu v tištěných médiích 

   Vopěnková, Adéla (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2007)
   Date of defense: 25. 6. 2007
   Vymezení pojmu terorismu je komplikované a proměnlivé, stejně jako se mění hodnocení jednotlivých incidentů v souvislosti se zveřejněním nových skutečností. Smyslem této diplomové práce nebylo zachytit terorismus pouze ...
  • Pojetí hodnot v českém tisku po roce 1989 

   Sedláček, Mojmír (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2014)
   Date of defense: 23. 6. 2014
   Tato diplomová práce se zaměřuje na pojetí hodnot v českém denním tisku po roce 1989. Jejím cílem je zachytit trendy a proměny v oblasti hodnot v období posledních dvaceti let. Teoretická část práce popisuje rozličné ...
  • Politický paralelismus mediálních obsahů 

   Rabitsch Adamčíková, Jitka (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2015)
   Date of defense: 24. 6. 2015
   Cílem této práce je potvrdit či vyvrátit hypotézu, zda Andrej Babiš využívá publikum Mladé Fronty DNES pro posílení svého politického vlivu a oslabení pozice konkurenčních stran. Na základě teorií politické komunikace se ...
  • Porovnání mediálního obrazu islámu po útoku na časopis Charlie Hebdo v české veřejnoprávní a soukromé televizi 

   Fládrová, Anna (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2016)
   Date of defense: 20. 6. 2016
   (abstrakt) Bakalá ská práce na téma Porovnání mediálního obrazu islámu po útoku na asopis Charlie Hebdo v eské ve ejnoprávní a soukromé televizi se v nuje výb ru reportáží odvysílaných dv ma eskými televizemi, a to ve ...
  • Porovnání reprezentace politických autorit na příkladu českého premiéra Mirka Topolánka 

   Vojtěch, Adam (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2009)
   Date of defense: 18. 6. 2009
   Bakalářská práce "Porovnání reprezentace politických autorit na příkladu českého premiéra Mirka Topolánka" se ve své teoretické části zabývá vztahem politiky a médií, jejich vzájemným ovlivňovánim i závislostí. Jde zejména ...
  • Pozitivní a negativní zprávy v televizním zpravodajství 

   Kohoutková, Ladislava (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2015)
   Date of defense: 27. 1. 2015
   V diplomové práci nazvané Pozitivní a negativní zprávy v televizním zpravodajství jsme se zabývali strukturou televizního zpravodajství z pohledu dichotomie pozitivní/negativní zprávy v hlavních zpravodajských relacích ...
  • Problematika stranění v médiích na příkladu fotbalového zpravodajství o SK Slavia Praha a AC Sparta Praha v deníku Sport 

   Myslivcová, Jana (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2010)
   Date of defense: 14. 6. 2010
   Diplomová práce "Problematika stranění v médiích na příkladu fotbalového zpravodajství o SK Slavia Praha a AC Sparta Praha v deníku Sport" pojednává o odlišném referování deníku Sport o fotbalových týmech Slavii a Spartě ...
  • Programová diverzita českých celoplošných televizí v letech 1998-2006 

   Čihák, Marek (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2011)
   Date of defense: 21. 6. 2011
   V diplomové práci s názvem Programová diverzita českých celoplošných televizí v letech 1998 - 2006 se věnujeme normativnímu požadavku společnosti na rozmanitost masových médií a přístupu samotných masových médií k tomuto ...
  • Proměny chování českých médií na příkladu "politických skandálů" 1997-2007 

   Jílková, Helena (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2008)
   Date of defense: 23. 10. 2008
   Rigorózní práce "Proměny chování českých médií na příkladu politických skandálů 1997 - 2007" sc zabývá výskytem tzv. skandalizačních mechanismů v mediálním zpravodajství politických kauz. Jejím cílem je zjistit, zda a ...
  • Proměny mediální prezentace násilných sexuálních praktik v letech 1990 - 2011 jako obraz posunu sociálních norem v sexuální oblasti 

   Endrychová, Ivana (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2015)
   Date of defense: 24. 6. 2015
   Magisterská práce sleduje proměnu mediální prezentace násilných sexuálních praktik v období mezi lety 1990 a 2011. Sleduje proměnu mediálního obrazu na textech z periodik, které jsou dostupné v databázi Newton Media Search. ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV