• Pracovní smlouva 

   Lužná, Zuzana (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2008)
   Date of defense: 17. 6. 2008
  • Pracovní smlouva 

   Forejtová, Veronika (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2006)
   Date of defense: 2. 5. 2006
  • Právní aspekty přeshraniční zdravotní péče 

   Ullmannová, Nikol (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2010)
   Date of defense: 11. 5. 2010
  • Právní postavení nestátních zdravotnických zařízení v českém zdravotnictví 

   Dobiáš, Michal (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2011)
   Date of defense: 28. 9. 2011
   Cílem této diplomové práce v oboru právo je analyzovat právní postavení, které zaujímají soukromí poskytovatelé zdravotní péče (tj. provozovatelé nestátních zdravotnických zařízení) v českém zdravotnictví, zejména v systému ...
  • Řešení sporů z pracovněprávních vztahů - česko-německé srovnání 

   Kozlovská, Anita (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2016)
   Date of defense: 12. 5. 2016
   Resumé Práce je koncipována jako přehled způsobů řešení pracovněprávních vztahů se zaměřením převážně na kolektivní pracovněprávní spory. Dělí se na tři hlavní části: českou právní úpravu, německou právní úpravu a následně ...
  • Skončení pracovního poměru v České republice a v Rakousku 

   Neklová, Markéta (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2016)
   Date of defense: 26. 9. 2016
   Tato disertační práce se zabývá jednotlivými způsoby skončení pracovního poměru dle práva České republiky a srovnává je s právní úpravou stejných nebo obdobných způsobů skončení pracovního poměru v právu Rakouské republiky. ...
  • Skončení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele 

   Salajka, Radek (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2014)
   Date of defense: 23. 10. 2014
   This thesis is focused on the topic "Termination of employment by the employer". In this work there are primarily explained the basic terms connected to the issue, particularly "the employment relationship" and "the ...
  • Srovnání tarifní smlouvy (SRN) a kolektivní smlouvy (ČR) 

   Skolková, Barbora (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2016)
   Date of defense: 6. 9. 2016
   Předložená diplomová práce se zabývá tématem srovnání německé a české úpravy tarifní resp. kolektivní smlouvy. Cílem práce je objasnit institut kolektivní smlouvy včetně institutů souvisejících a zároveň komparativní metodou ...
  • Systém veřejného zdravotního pojištění v České republice 

   Pelikánová, Martina (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2017)
   Date of defense: 13. 6. 2017
   Tato diplomová práce pojednává o problematice systému ve ejného zdravotního pojišt ní v eské republice jako systému financování zdravotnictví a zdravotní pé e. Nejprve je vysv tleno za azení zdravotního pojišt ní v systému ...
  • Veřejné zdravotní pojištění a jeho pojetí v České republice. 

   Gajdošová, Eva (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2008)
   Date of defense: 23. 4. 2008
  • Veřejné zdravotní pojištění a jeho pojetí v ČR 

   Štěpánková, Jana (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2007)
   Date of defense: 26. 9. 2007
  • Veřejné zdravotní pojištění a jeho reforma v ČR 

   Spolek, Josef (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2009)
   Date of defense: 29. 1. 2009
   109 8. ZÁVĚR V této kapitole se budu věnovat oblasti VZP, resp. se vyjádřím k současným reformním krokům a možnému budoucímu vývoji. Některé zmínky již byly uvedeny v příslušných pasážích této diplomové práce, na které ...
  • Výpověď z pracovního poměru ve vybraných členských státech EU 

   Mihálik, Matej (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2014)
   Date of defense: 28. 1. 2014
   Resumé Cílem této práce je srovnání právních úprav výpovědí ze strany zaměstnavatele ve třech právních systémech Evropské unie: ve slovenském, anglickém a švédském systému. Práce se zaměřuje na výpověď ze strany zaměstnavatele, ...
  • Výpověď z pracovního poměru ve vybraných členských státech Evropské unie 

   Gruszczyková, Natalia (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2009)
   Date of defense: 30. 11. 2009
   =K 76 * 5 -. $ K 0 1 , . 0 , ,- * . * , XG + - *+! !,- * . F9+! *> ,A) 4 86. 2 ! F! 6!(5 + + !( , > B6!42 4 * .,6) O* ,!( , *!,D ) , ,9F 6 @ 42.2 @ , !*4 - 6 0 ! (4 + B4 4 *> F+)C 2 B !8 )+6!42 5 2 *! !F6!42 , *!,D ) ,9F ...
  • Vývoj kolektivního pracovního práva na území České republiky 

   Bartáková, Karolína (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2016)
   Date of defense: 27. 6. 2016
   The Thesis deals with the development of collective labour law in the Czech Republic from the Austro-Hungarian Empire until today. It deals with the concept of collective labour law, including its status in the legal system, ...
  • Vývoj právní úpravy veřejného zdravotního pojištění v ČR 

   Půžová, Barbora (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2016)
   Date of defense: 12. 10. 2016
   The development of legislation on public health insurance in the Czech Republic The thesis deals with development of legislation on public health insurance in the Czech Republic. The aim is a comprehensive analysis of the ...
  • Zaměstnávání osob se zdravotním postižením 

   Sokolská, Veronika (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2009)
   Date of defense: 7. 10. 2009
  • Zdravotní péče hrazená ze zdravotního pojištění 

   Kroupová, Karolína (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2018)
   Date of defense: 15. 5. 2018
   Reimbursement of healthcare from the health insurance The subject matter of this thesis is a legal analysis of the conditions under which the healthcare provided to insured persons is reimbursed from the public health ...
  • Zdravotní pojišťovny v systému veřejného zdravotního pojištění 

   Sobotová, Kateřina (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2014)
   Date of defense: 27. 11. 2014
   This thesis analyses the health insurance companies in the public health insurance. First chapters consist the theoretical background of health insurance and subsequently the historical development of health insurance in ...
  • Zvláštní druhy pracovního poměru 

   Svobodová, Eva (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2006)
   Date of defense: 5. 4. 2006

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV