• Trest domácího vězení, jeho výkon a kontrola 

   Defence status: DEFENDED
   Grenar, Tomáš (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2012)
   Date of defense: 25. 9. 2012
   Cílem této diplomové práce je přiblížit trest domácího vězení jako jednu z alternativ nepodmíněného trestu domácího vězení a zmapovat přínos tohoto trestu pro české trestní právo. Práce nabízí stručný pohled do historie ...
  • Trest domácího vězení, jeho výkon a kontrola 

   Defence status: DEFENDED
   Suchomelová, Veronika (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2017)
   Date of defense: 30. 5. 2017
   Resumé Tato práce má za cíl podat ucelený výklad o jednom z alternativních trestů, jež byl do českého trestního práva zaveden s účinností od 1.1.2010. Práce se věnuje vymezení obecného pojmu "trest", což má napomoci lepšímu ...
  • Trest domácího vězení, jeho výkon a kontrola 

   Defence status: DEFENDED
   Krupicová, Barbora (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2015)
   Date of defense: 2. 6. 2015
   Shrnutí Trest domácího vězení, jeho výkon a kontrola Tato diplomová práce se zabývá širokou problematikou domácího věznění, jeho výkonu a kontroly přičemž diskutuje i kontroverze, kterou jsou s otázkou domácího vězení v ...
  • Trest domácího vězení, jeho výkon a kontrola 

   Defence status: DEFENDED
   Huderová, Eva (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2013)
   Date of defense: 26. 9. 2013
   Trest domácího vězení do českého trestního práva vstoupil s přijetím nového trestního zákoníku k 1. 1. 2010. Očekávalo se od něj zejména, že bude využíván jako nejpřísnější alternativa k nepodmíněnému trestu odnětí svobody ...
  • Trest domácího vězení, jeho výkon a kontrola 

   Defence status: DEFENDED
   Pavlíková, Terezie (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2016)
   Date of defense: 13. 12. 2016
   DOMÁCÍ VĚZENÍ, JEHO VÝKON A KONTROLA Diplomová práce podává ucelený přehled o institutu domácího vězení jako nové trestní sankci zařazené do systému trestů s účinností od 1. 1. 2010. Práce se věnuje teoretickým otázkám ...
  • Trest domácího vězení, jeho výkon a kontrola 

   Defence status: DEFENDED
   Sommer, Ivo (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2011)
   Date of defense: 27. 9. 2011
   Trest domácího vězení, jeho výkon a kontrolaTrest domácího vězení, jeho výkon a kontrolaTrest domácího vězení, jeho výkon a kontrolaTrest domácího vězení, jeho výkon a kontrola Domácí vězení je jedním z nových typů trestů ...
  • Trest domácího vězení, jeho výkon a kontrola 

   Defence status: DEFENDED
   Kolert, Pavel (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2018)
   Date of defense: 24. 9. 2018
   Trest domácího vězení, jeho výkon a kontrola Abstrakt Předložená diplomová práce pojednává o alternativním trestu domácího vězení, tento trest se stal součástí českého systému trestů s účinností nového trestního zákoníku ...
  • Trest domácího vězení, jeho výkon a kontrola 

   Defence status: DEFENDED
   Fiedlerová, Dana (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2011)
   Date of defense: 27. 1. 2011
   Diplomová práce se zabývá trestem domácího vězení, který je jednou z alternativ nepodmíněného trestu odnětí svobody. Práce podává stručný přehled o historii domácího vězení a elektronického monitorování. Stěžejní částí ...
  • Trest domácího vězení, jeho výkon a kontrola 

   Defence status: DEFENDED
   Procházková, Aneta (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2019)
   Date of defense: 23. 9. 2019
   Trest domácího vězení, jeho výkon a kontrola Tato diplomová práce je zaměřena na trest domácího vězení a jeho postavení jakožto alternativního trestu. Jejím cílem je poskytnout komplexní pohled na tento institut v širších ...
  • Trest domácího vězení, jeho výkon a kontrola 

   Defence status: DEFENDED
   Pavlíčková, Martina (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2018)
   Date of defense: 22. 1. 2018
   Trest domácího vězení, jeho výkon a kontrola Cílem této diplomové práce je podat ucelený přehled o institutu trestu domácího vězení, o současné právní úpravě tohoto trestu, shrnout jeho výhody a nevýhody a upozornit na ...
  • Trest domácího vězení, jeho výkon a kontrola 

   Defence status: DEFENDED
   Bolek, Matěj (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2014)
   Date of defense: 18. 9. 2014
   Shrnutí Trest domácího vězení, jeho výkon a kontrola Trest domácího vězení je součástí českého trestního práva od roku 2010. Přestože je již několik let možné tento trest ukládat, v praxi je využíván jen zřídka. Soudci a ...
  • Trest domácího vězení, jeho výkon a kontrola 

   Defence status: DEFENDED
   Šárka, Jakub (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2020)
   Date of defense: 22. 9. 2020
   Trest domácího vězení, jeho výkon a kontrola Abstrakt Tato práce se zabývá trestem domácího vězení. Popisuje právní úpravu tohoto trestu, dále zhodnocuje praxi a upozorňuje na nedostatky. Práce nejdříve vymezuje český ...
  • Trest domácího vězení, jeho výkon a kontrola 

   Defence status: DEFENDED
   Fialková, Jana (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2013)
   Date of defense: 26. 9. 2013
   Trest domácího vězení, jeho výkon a kontrola Nový trestní zákoník zavedl do českého právního řádu nový trest domácího vězení. Opětovné začlenění tohoto institutu do našeho právního řádu, představuje reakci na situaci ve ...
  • Trest domácího vězení, jeho výkon a kontrola 

   Defence status: DEFENDED
   Říha, Jan (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2019)
   Date of defense: 23. 9. 2019
   Trest domácího vězení, jeho výkon a kontrola Abstrakt Prostřednictvím této diplomové práce se čtenář seznámí s trestem domácího vězení, jeho výkonem a kontrolou a s právními instituty, které jsou s tímto druhem trestu ...
  • Trest domácího vězení, jeho výkon a kontrola 

   Defence status: DEFENDED
   Marušáková, Veronika (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2016)
   Date of defense: 21. 1. 2016
   Český abstrakt Cílem této diplomové práce je v co nejširším rozsahu shrnout úpravu trestu domácího vězení jak v trestním právu hmotném tak procesním, podmínky pro uložení trestu, jeho samotný výkon, důsledky porušování ...
  • Trest domácího vězení, jeho výkon a kontrola 

   Defence status: DEFENDED
   Budinská, Jana (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2012)
   Date of defense: 4. 6. 2012
   Diplomová práce se zabývá rozborem nového alternativního trestu - domácího vězení, který byl do české právní úpravy začleněn novým trestním zákoníkem s účinností od 1. ledna 2010. První kapitola seznamuje čtenáře s pojmem ...
  • Trest domácího vězení, jeho výkon a kontrola 

   Defence status: DEFENDED
   Matějková, Martina (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2012)
   Date of defense: 24. 2. 2012
   Cílem této diplomové práce je analyzovat právní problematiku trestu domácího vězení. Autorka se ve své práci zabývá jeho významem pro restorativní justici, postavením mezi alternativními tresty k trestu odnětí svobody a ...
  • Trest obecně prospěšných prací a jeho výkon 

   Defence status: DEFENDED
   Chárová, Adéla (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2019)
   Date of defense: 28. 5. 2019
   Trest obecně prospěšných prací a jeho výkon Abstrakt Diplomová práce pojednává o základních aspektech alternativního trestu obecně prospěšných prací z hlediska české i zahraniční právní úpravy, zabývá se jeho vývojem v ...
  • Trest obecně prospěšných prací a jeho výkon 

   Defence status: DEFENDED
   Považan, Miroslav (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2018)
   Date of defense: 24. 9. 2018
   Trest obecně prospěšných prací a jeho výkon Abstrakt Cílem práce je popsat současnou právní úpravu trestu obecně prospěšných prací, a také za pomoci jejího rozboru společně s rozborem statistických údajů týkajících se ...
  • Trest obecně prospěšných prací a jeho výkon 

   Defence status: DEFENDED
   Hanus, Adam (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2016)
   Date of defense: 23. 9. 2016
   Shrnutí Hlavním cílem této diplomové práce bylo vymezit ze všech stran jeden z alternativních trestů, konkrétně trest obecně prospěšných prací. Byl pojat z historického hlediska, popsán ohledně postupu svého ukládání a ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV