• Problematika trestu odnětí svobody na doživotí 

   Svatoňová, Olga (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2014)
   Date of defense: 26. 5. 2014
   Cílem této diplomové práce je podat ucelený pohled na poměrně složitou problematiku trestu odnětí svobody na doživotí a to především z hlediska právního. Věnuje se ale i psychologickým a sociologickým aspektům, které s ...
  • Problematika trestu odnětí svobody na doživotí 

   Hanušková, Marta (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2011)
   Date of defense: 20. 9. 2011
   Cílem této diplomové práce je provést rozbor trestu odnětí svobody na doživotí a zodpovědět základní otázky související s problematikou této trestní sankce. Doživotní trest je nutno zkoumat nejen z hlediska norem trestního ...
  • Problematika trestu odnětí svobody na doživotí 

   Petrovová, Tamara (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2010)
   Date of defense: 2. 2. 2010
  • Problematika trestu odnětí svobody na doživotí 

   Andrlíková, Naděžda (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2011)
   Date of defense: 27. 4. 2011
   Cílem této diplomové práce je přinést pokud možno ucelený přehled různých aspektů týkajících se složité problematiky trestu odnětí svobody na doživotí. Tento trest je v současné podobě českého právního řádu trestem ...
  • Problematika trestu odnětí svobody na doživotí 

   Zubková, Aleksandra (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2009)
   Date of defense: 25. 9. 2009
   Kapitola VIII: Záv r Mezi primární úkoly každého státu pat í ochrana ob an . Z tohoto d vodu si stát musí zajistit prost edky k ochran spole nosti p ed pachateli nejzávažn jších trestních in . Po celá staletí až do nedávné ...
  • Problematika trestu odnětí svobody na doživotí 

   Kuďousek, Jiří (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2010)
   Date of defense: 25. 3. 2010
   ~73~ X. SUMMARY The purpose of this thesis is to describe and analyze one of many aspects of European company law- transfer of (registered and head) office of the company within the European Union. Freedom of establishment ...
  • Problematika výjimečného trestu 

   Hanák, Radim (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2016)
   Date of defense: 25. 5. 2016
   Ve své diplomové práci se věnuji institutu výjimečného trestu tak, jak jej pojímá český právní řád. Zatímco trest odnětí svobody na doživotí může být uložen téměř ve všech zemích Evropy a tento trest není nijak dál vyčleněn ...
  • Problematika výslechu obviněného 

   Karabec, Jan (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2009)
   Date of defense: 19. 6. 2009
  • Problematiky trestu odnětí svobody na doživotí 

   Dejnožková, Gabriela (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2011)
   Date of defense: 30. 5. 2011
   Moje diplomová práce se zabývá problematikou trestu odnětí svobody na doživotí. Doživotní trest odnětí svobody je dnes nejpřísnější trestní sankcí, kterou je u nás možno pachateli trestného činu uložit. Tato jeho role se ...
  • Problémy současného vězeňství v České republice 

   Voldán, Michal (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2012)
   Date of defense: 21. 5. 2012
   Diplomová práce je rozčleněna do několika relativně samostatných kapitol. Volba logických celků nebyla jednoduchá, protože vězeňství je komplexní oblastí, kde vše souvisí se vším a je nutné neustále hledat rovnováhu mezi ...
  • Problémy trestního soudnictví nad mládeží 

   Štemberková, Petra (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2014)
   Date of defense: 16. 1. 2014
   SHRNUTÍ Klíčová slova: trestní soudnictví, mládež, kriminalita, hranice trestní odpovědnosti Tato práce představuje shrnutí nejdiskutovanějších problémů a neshod v oblasti trestního soudnictví nad mládeží. Věnuje se tedy ...
  • Problémy trestního soudnictví nad mládeží. Komparace české a švýcarské právní úpravy. 

   Hurychová, Lucie (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2013)
   Date of defense: 26. 9. 2013
   Tato diplomová práce se zabývá problémy soudnictví ve věcech mládeže. Představuje švýcarský právní systém a jeho základní právní předpis, který upravuje oblast soudnictví ve věcech mládeže - Jugendstrafgesetz, jeho základní ...
  • Sankcionování právnických osob 

   Březinová, Kristýna (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2018)
   Date of defense: 21. 6. 2018
   The purpose of this Dissertation Thesis is to comprehensively set forth the issue of sanctioning of legal persons and also to critically evaluate it. The present Thesis is divided into five chapters. Firstly, the basic ...
  • Sankcionování právnických osob 

   Kurečková, Hana (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2016)
   Date of defense: 2. 6. 2016
   Resumé Předkládaná diplomová práce se zabývá sankcionováním právnických osob dle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. Jádro práce pak spočívá zejména v podrobném rozboru ...
  • Sankcionování právnických osob 

   Volek, Václav (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2016)
   Date of defense: 21. 1. 2016
   76 8 !( Tato práce pojednává o jednom z nejd ležit jších aspekt institutu trestní odpov dnosti právnických osob, a to jejím sankcionování. P ijetím zákona . 418/2012 Sb., o trestní odpov dnosti právnických osob a ízení ...
  • Soukromé věznice 

   Gillar, Martin (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2008)
   Date of defense: 25. 9. 2008
  • Trest domácího vězení 

   Kasalová, Petra (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2015)
   Date of defense: 13. 3. 2015
   Předložená rigorózní práce pojednává o alternativním trestu domácího vězení, který se stal součástí systému trestních sankcí s účinností nového trestního zákoníku od 1.1.2010. Cílem práce je shrnout současnou platnou a ...
  • Trest domácího vězení, jeho výkon a kontrola 

   Fiedlerová, Dana (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2011)
   Date of defense: 27. 1. 2011
   Diplomová práce se zabývá trestem domácího vězení, který je jednou z alternativ nepodmíněného trestu odnětí svobody. Práce podává stručný přehled o historii domácího vězení a elektronického monitorování. Stěžejní částí ...
  • Trest domácího vězení, jeho výkon a kontrola 

   Sommer, Ivo (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2011)
   Date of defense: 27. 9. 2011
   Trest domácího vězení, jeho výkon a kontrolaTrest domácího vězení, jeho výkon a kontrolaTrest domácího vězení, jeho výkon a kontrolaTrest domácího vězení, jeho výkon a kontrola Domácí vězení je jedním z nových typů trestů ...
  • Trest domácího vězení, jeho výkon a kontrola 

   Krupicová, Barbora (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2015)
   Date of defense: 2. 6. 2015
   Shrnutí Trest domácího vězení, jeho výkon a kontrola Tato diplomová práce se zabývá širokou problematikou domácího věznění, jeho výkonu a kontroly přičemž diskutuje i kontroverze, kterou jsou s otázkou domácího vězení v ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV