• Problematika trestu odnětí svobody na doživotí 

   Defence status: DEFENDED
   Slámová, Petra (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2013)
   Date of defense: 7. 2. 2013
   Cílem této diplomové práce je přinést co nejvíce poznatků týkajících se trestu odnětí svobody na doživotí a tak proniknout do problematiky tohoto trestu nejen z hledisek právních, ale i filosofických, kriminologických, ...
  • Problematika trestu odnětí svobody na doživotí 

   Defence status: DEFENDED
   Kuďousek, Jiří (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2010)
   Date of defense: 25. 3. 2010
   ~73~ X. SUMMARY The purpose of this thesis is to describe and analyze one of many aspects of European company law- transfer of (registered and head) office of the company within the European Union. Freedom of establishment ...
  • Problematika trestu odnětí svobody na doživotí 

   Defence status: DEFENDED
   Andrlíková, Naděžda (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2011)
   Date of defense: 27. 4. 2011
   Cílem této diplomové práce je přinést pokud možno ucelený přehled různých aspektů týkajících se složité problematiky trestu odnětí svobody na doživotí. Tento trest je v současné podobě českého právního řádu trestem ...
  • Problematika trestu odnětí svobody na doživotí 

   Defence status: DEFENDED
   Polívková, Michaela (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2014)
   Date of defense: 18. 9. 2014
   Tématem této diplomové práce je problematika trestu odnětí svobody na doživotí a jejím hlavním cílem pak tento trest analyzovat v českém právním prostředí a poukázat na možné legislativní změny, které mohou být v této ...
  • Problematika trestu odnětí svobody na doživotí 

   Defence status: DEFENDED
   Březinová, Kristýna (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2013)
   Date of defense: 25. 6. 2013
   ISSUE OF THE LIFE IMPRISONMENT SUMMARY The purpose of this diploma thesis is to analyse the issue of life incarceration and some of the matters, which are related to this kind of punishment. I have decided to choose this ...
  • Problematika trestu odnětí svobody na doživotí 

   Defence status: DEFENDED
   Svatoňová, Olga (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2014)
   Date of defense: 26. 5. 2014
   Cílem této diplomové práce je podat ucelený pohled na poměrně složitou problematiku trestu odnětí svobody na doživotí a to především z hlediska právního. Věnuje se ale i psychologickým a sociologickým aspektům, které s ...
  • Problematika trestu odnětí svobody na doživotí 

   Defence status: DEFENDED
   Hanušková, Marta (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2011)
   Date of defense: 20. 9. 2011
   Cílem této diplomové práce je provést rozbor trestu odnětí svobody na doživotí a zodpovědět základní otázky související s problematikou této trestní sankce. Doživotní trest je nutno zkoumat nejen z hlediska norem trestního ...
  • Problematika výjimečného trestu 

   Defence status: DEFENDED
   Hanák, Radim (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2016)
   Date of defense: 25. 5. 2016
   Ve své diplomové práci se věnuji institutu výjimečného trestu tak, jak jej pojímá český právní řád. Zatímco trest odnětí svobody na doživotí může být uložen téměř ve všech zemích Evropy a tento trest není nijak dál vyčleněn ...
  • Problematika výslechu obviněného 

   Defence status: DEFENDED
   Karabec, Jan (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2009)
   Date of defense: 19. 6. 2009
  • Problematiky trestu odnětí svobody na doživotí 

   Defence status: DEFENDED
   Dejnožková, Gabriela (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2011)
   Date of defense: 30. 5. 2011
   Moje diplomová práce se zabývá problematikou trestu odnětí svobody na doživotí. Doživotní trest odnětí svobody je dnes nejpřísnější trestní sankcí, kterou je u nás možno pachateli trestného činu uložit. Tato jeho role se ...
  • Problémy současného vězeňství v České republice 

   Defence status: DEFENDED
   Voldán, Michal (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2012)
   Date of defense: 21. 5. 2012
   Diplomová práce je rozčleněna do několika relativně samostatných kapitol. Volba logických celků nebyla jednoduchá, protože vězeňství je komplexní oblastí, kde vše souvisí se vším a je nutné neustále hledat rovnováhu mezi ...
  • Problémy trestního soudnictví nad mládeží 

   Defence status: DEFENDED
   Štemberková, Petra (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2014)
   Date of defense: 16. 1. 2014
   SHRNUTÍ Klíčová slova: trestní soudnictví, mládež, kriminalita, hranice trestní odpovědnosti Tato práce představuje shrnutí nejdiskutovanějších problémů a neshod v oblasti trestního soudnictví nad mládeží. Věnuje se tedy ...
  • Problémy trestního soudnictví nad mládeží. Komparace české a švýcarské právní úpravy. 

   Defence status: DEFENDED
   Hurychová, Lucie (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2013)
   Date of defense: 26. 9. 2013
   Tato diplomová práce se zabývá problémy soudnictví ve věcech mládeže. Představuje švýcarský právní systém a jeho základní právní předpis, který upravuje oblast soudnictví ve věcech mládeže - Jugendstrafgesetz, jeho základní ...
  • Příklady z trestního práva hmotného a procesního 

   Vokoun, Rudolf; Gřivna, Tomáš; Říha, Jiří; Vanduchová, Marie (Leges, 2010)
  • Sankcionování právnických osob 

   Defence status: DEFENDED
   Volek, Václav (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2016)
   Date of defense: 21. 1. 2016
   76 8 !( Tato práce pojednává o jednom z nejd ležit jších aspekt institutu trestní odpov dnosti právnických osob, a to jejím sankcionování. P ijetím zákona . 418/2012 Sb., o trestní odpov dnosti právnických osob a ízení ...
  • Sankcionování právnických osob 

   Defence status: DEFENDED
   Kurečková, Hana (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2016)
   Date of defense: 2. 6. 2016
   Resumé Předkládaná diplomová práce se zabývá sankcionováním právnických osob dle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. Jádro práce pak spočívá zejména v podrobném rozboru ...
  • Sankcionování právnických osob 

   Defence status: DEFENDED
   Březinová, Kristýna (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2018)
   Date of defense: 21. 6. 2018
   The purpose of this Dissertation Thesis is to comprehensively set forth the issue of sanctioning of legal persons and also to critically evaluate it. The present Thesis is divided into five chapters. Firstly, the basic ...
  • Soukromé věznice 

   Defence status: DEFENDED
   Gillar, Martin (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2008)
   Date of defense: 25. 9. 2008
  • Trest domácího vězení 

   Defence status: DEFENDED
   Kasalová, Petra (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2015)
   Date of defense: 13. 3. 2015
   The presented thesis deals with the alternative punishment of house arrest, which became the part of the system of criminal sanctions when the new Penal Code came into force on 1st January 2010. The purpose of this thesis ...
  • Trest domácího vězení, jeho výkon a kontrola 

   Defence status: DEFENDED
   Grenar, Tomáš (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2012)
   Date of defense: 25. 9. 2012
   Cílem této diplomové práce je přiblížit trest domácího vězení jako jednu z alternativ nepodmíněného trestu domácího vězení a zmapovat přínos tohoto trestu pro české trestní právo. Práce nabízí stručný pohled do historie ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV