• Proces překladu pro ústřední orgány české státní správy 

   Defence status: DEFENDED
   Hubinová, Aneta (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 23. 5. 2016
   Tato práce se zabývá procesem překladu na ústředních orgánech české státní správy - konkrétně ministerstvech. V teoretické části práce je nejprve definován pojem instituce a institucionální překlad, dále pak specifikována ...
  • Překlad hospodářských textů do němčiny - na příkladu výročních zpráv 

   Defence status: DEFENDED
   Růžička, David (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 14. 9. 2015
   (česky) Cílem naší diplomové práce je podat úvod do tématiky odborných textů v kontaktu česko- německém, přesněji řečeno pro překlad hospodářských textů do cizího jazyka. V teoretické části nejprve prezentujeme dosavadní ...
  • Překlad odborných textů z němčiny do češtiny 

   Defence status: DEFENDED
   Fořtová, Bohuslava (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 28. 5. 2012
   Cílem diplomové práce je nastínit problematiku překladu odborných textů z německého jazyka do českého jazyka. Teoretická část práce pojednává o současném stavu výzkumu odborných textů v českém a německém jazykovém prostředí, ...
  • Překlady v kontextu institucí EU: Pravidla pro jednotnou úpravu dokumentů a dodržování těchto pravidel 

   Defence status: DEFENDED
   Schůtová, Blanka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2020)
   Date of defense: 3. 7. 2020
   Cílem diplomové práce je prozkoumat používání pravidel v oblasti institucionálního překladu, především v kontextu překladu v rámci institucí Evropské unie. Teoretická část práce nejprve vymezuje pojem institucionálního ...
  • Samizdatové překlady z němčiny do češtiny 

   Defence status: DEFENDED
   Musilová, Tereza (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
   Date of defense: 30. 5. 2019
   Tato práce se zabývá překlady mimo oficiální nakladatelskou produkci v době komunistické totality v Československu v období let 1948-1989. Konkrétně se zaměříme na zmapování českých překladů německé literatury šířených v ...
  • Selma Brandl: Die Moderne Reitschule, Der richtige Weg zur Harmonie im Sattel (kap. Dressur) - komentovaný překlad 

   Defence status: DEFENDED
   Bártová, Hana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 27. 6. 2011
   Bakalářská práce se zabývá komentovaným překladem textu s jezdeckou tematikou. Jejím cílem je vytvořit takový překlad, který by mohl být bez větších úprav publikován v časopise Jezdectví nebo na internetovém serveru ...
  • Specifika počítačem podporovaného překladu z němčiny do češtiny 

   Defence status: DEFENDED
   Handšuhová, Jana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 27. 5. 2013
   Abstrakt Diplomová práce se zabývá speciálním překladovým softwarem, jehož ovládnutí se postupně stává jedním ze základních předpokladů úspěšné překladatelské činnosti. V teoretické části se práce věnuje historickému vývoji, ...
  • Srovnání (a historická podmíněnost) výstupů ze strojových překladačů 

   Defence status: DEFENDED
   Kyselová, Soňa (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 29. 1. 2018
   Předmětem této diplomové práce je strojový překlad, jehož výzkumu se lingvistika (a později i translatologie) věnuje poměrně dlouho a který se v posledních letech dostal i do popředí zájmu širší veřejnosti. Cílem této práce ...
  • Strojový překlad a strojové tlumočení 

   Defence status: DEFENDED
   Skadchenko, Yulia (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
   Date of defense: 30. 5. 2019
   Cílem této diplomové práce je podrobněji prozkoumat oblast strojového překladu a automatického tlumočení, popsat vývoj těchto technologií, jejich současný stav, případnou pozici na trhu a jejich využití. Práce nabízí popis ...
  • Visual odometry from omnidirectional camera 

   Defence status: DEFENDED
   Diviš, Jiří (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2013)
   Date of defense: 15. 5. 2013
   We present a system that estimates the motion of a robot relying solely on images from onboard omnidirectional camera (visual odometry). Compared to other visual odometry hardware, ours is unusual in utilizing high resolution, ...
  • Visual odometry from omnidirectional camera 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Diviš, Jiří (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2012)
   Date of defense: 3. 9. 2012
   V této práci řešíme problém odhadu pohybu robota výhradňě z obrázků pořízených ze všesměrové kamery, která je namontována na robotovi (vizuální odometrie). V porovnání s hardware běžně používaným pro visuální odometrii, ...
  • Visual odometry from omnidirectional camera 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Diviš, Jiří (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2013)
   Date of defense: 22. 1. 2013
   V této práci řešíme problém odhadu pohybu robota výhradně z obrázků pořízených ze všesměrové kamery, která je namontována na robotu (vizuální odometrie). V porovnání s hardware běžně používaným pro visuální odometrii, náš ...
  • Vybrané syntaktické jevy v překladech z němčiny do češtiny realizovaných pomocí nástrojů CAT 

   Defence status: DEFENDED
   Jurenka, Jakub (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 3. 2. 2014
   The thesis looks at computer-aided translation (CAT), which, along with machine translation (MT), stands for the use of information technology in translation, but, unlike MT, is not of primary concern for Translation Studies ...
  • Vyhlídky překladatelské profese v éře moderních technologií: interdisciplinární pohled 

   Defence status: DEFENDED
   Hrách, Ondřej (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2020)
   Date of defense: 7. 9. 2020
   Modern technology affects all aspects of human life, and translation is not an exception. The development of translation technology -computer-assisted translation (CAT) and machine translation (MT)- is causing shifts in ...
  • Vývoj překladatelských metod na p říkladu Písně o lásce a smrti korneta Kryštofa Rilka 

   Defence status: RECOGNIZED
   Richterová, Olga (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 20. 4. 2011
   The thesis addresses the issue of nine Czech translations of R. M. Rilke's once extremely famous poem "Die Weise von Liebe und Tod des Cornets Christoph Rilke". The translations looked into were created over the course of ...
  • Vývoj překladatelských metod na překladech novely Der Hochwald A. Stiftera 

   Defence status: DEFENDED
   Nováková, Radka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 17. 9. 2014
   Tato práce se zabývá všemi dosud vzniklými českými překlady novely Der Hochwald Adalberta Stiftera. Jedná se o překlad z druhé poloviny 19. století, dále o překlad z první a rovněž z druhé poloviny 20. století a o překlad ...
  • Vývoj překladatelských metod na příkladu Písně o lásce a smrti korneta Kryštofa Rilka 

   Defence status: DEFENDED
   Richterová, Olga (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 20. 9. 2010
   Tato práce se zabývá devíti překlady jedné kdysi velmi slavné básně R. M. Rilka: "Die Weise von Liebe und Tod des Cornets Christoph Rilke". Zkoumané překlady vznikly v průběhu devadesáti let, tři z nich spadají do období ...
  • Vzájemné postavení didaktiky překladu a translatologie 

   Defence status: DEFENDED
   Mraček, David (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 21. 5. 2015
   Cílem disertační práce je zhodnotit vztah translatologie a didaktiky překladu v teoretické rovině a v pedagogické praxi ve vybraných českých vzdělávacích institucích. Základní zaměření práce je teoreticko-analytické. Nejprve ...
  • Zavádění strojového překladu v prostředí MSP 

   Defence status: DEFENDED
   Hermanová, Barbora (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 25. 5. 2015
   Tato diplomová práce se zabývá tématem zavádění strojového překladu v prostředí MSP se zaměřením na právní překlad. Teoretická část práce shrnuje stávající literaturu týkající se tohoto tématu, zejména s ohledem na specifika ...
  • Ženy-překladatelky jako aktérky v kontaktu mezi češtinou a němčinou v 19. století a na počátku století dvacátého 

   Defence status: DEFENDED
   Greňová, Martina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 16. 9. 2016
   Greňová, Martina: Ženy-překladatelky jako aktérky v kontaktu mezi češtinou a němčinou v 19. století a na počátku století dvacátého Abstrakt (česky) Tato diplomová práce z oboru dějin překladu se snaží zmapovat úlohu žen v ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV