• Biogeografie a hostitelské spektrum řasníků (Strepsiptera) 

   Defence status: DEFENDED
   Benda, Daniel (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2014)
   Date of defense: 10. 9. 2014
   Řasníci (Strepsiptera) jsou obligátně endoparazitickým řádem hmyzu s kosmopolitním rozšířením, který je sesterskou linií brouků (Coleoptera). V současnosti je známo celkem 7 hostitelských řádů hmyzu, které řasníci parazitují. ...
  • Biotické a abiotické faktory ovlivňující chování včel 

   Defence status: DEFENDED
   Žáková, Zdislava (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2008)
   Date of defense: 11. 9. 2008
  • Charakteristické aspekty populační genetiky živočichů s parazitickou životní strategií 

   Defence status: DEFENDED
   Kodejš, Karel (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2014)
   Date of defense: 10. 9. 2014
   Parazitické organismy se vyznačují velmi těsnou vazbou na své hostitele. Díky tomu může jejich populační historie, nebo obecně fylogeneze, odrážet historii těchto hostitelů. Zatímco za pomoci morfologických charakteristik ...
  • Cyklický vývoj sociálních společenství u hmyzu 

   Defence status: DEFENDED
   Mikát, Michael (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2012)
   Date of defense: 13. 9. 2012
   U řady druhů živočichů dochází k vzniku společenství, tedy skupin pravidelně interagujících jedinců. Společenství se výrazně liší ve vnitřní struktuře a vztazích mezi jejich členy. Největší komplexity dosahují společenství ...
  • Evoluce hostitelské specializace a fylogeografie řasníků čeledi Xenidae (Strepsiptera) 

   Defence status: DEFENDED
   Benda, Daniel (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2016)
   Date of defense: 14. 9. 2016
   Řasníci (Strepsiptera) jsou obligátně endoparazitickým řádem hmyzu s kosmopolitním rozšířením, který je sesterskou linií brouků (Coleoptera). V současnosti je známo jen zhruba 600 druhů, přesto mají velmi široké hostitelské ...
  • Evoluce hostitelské specializace u kukaččích včel rodu Sphecodes (Hymenoptera) 

   Defence status: DEFENDED
   Habermannová, Jana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2011)
   Date of defense: 14. 9. 2011
   Kukaččí včely se chovají podobně jako dobře známé kukačky - kladou vajíčka do hnízd jiným včelám. Předložená diplomová práce mapuje vývoj hostitelské specializace v rámci výhradně kukaččího rodu Sphecodes. Podle klasického ...
  • Evoluce peptidů s antimikrobiální aktivitou v jedu kukaččích včel rodu Nomada (Hymenoptera: Apoidea) 

   Defence status: DEFENDED
   Matějková, Zuzana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2017)
   Date of defense: 14. 9. 2017
  • Evoluce žihadla a jedové žlázy u blanokřídlého hmyzu (Hymenoptera: Aculeata) 

   Defence status: DEFENDED
   Matějková, Zuzana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2014)
   Date of defense: 6. 6. 2014
   Téma: Evoluce žihadla a jeho žláz u blanokřídlého hmyzu (Hymenoptera:Aculeata) Řešitel: Zuzana Matějková Školitel: Mgr. Jakub Straka, Ph.D. Abstrakt Pro skupinu žahadlových (Hymenoptera:Aculeata) je žihadlo synapomorfním ...
  • Evolution of sociality and parental care in bees of the genus Ceratina 

   Defence status: DEFENDED
   Mikát, Michael (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2020)
   Date of defense: 2. 9. 2020
   Abtrakt Včely rodu Ceratina jsou výbornou modelovou skupinou pro studium evoluce rodičovského chování a eusociality. Je pro ně typická prodloužená rodiřovká péče - matka obvykle hlídá potomstvo do dospělosti a následně ho ...
  • Fylogeneze včel (Hymenoptera, Anthophila) 

   Defence status: DEFENDED
   Jindrová, Lenka (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2017)
   Date of defense: 11. 9. 2017
   As a result of a new methods and a mount and availability of molecular data, we changed our understanding of phylogeny of many groups, of course the phylogeny of bees too. In the past, only the morphological data were used ...
  • Genome Assembly and Annotation of Biparental Bee Ceratina nigrolabiata 

   Defence status: DEFENDED
   Fraňková, Tereza (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2020)
   Date of defense: 7. 9. 2020
   Biparental care in Hymenoptera is a little studied behaviour. This kind of parental care was discovered and the ethological aspect described in the bee Ceratina nigrolabiata from the Czech Republic and is well understood ...
  • Hnízdní biologie a alternativní reprodukční strategie u včel rodu Anthophora (Hymenoptera) 

   Defence status: DEFENDED
   Macháčková, Lenka (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2011)
   Date of defense: 14. 9. 2011
   Má diplomová práce se zabývá hnízdním chováním a altrenativními reprodukčními startegiemi druhu Anthophora plumipes, který hnízdí v početných koloniích a staví si hnízda v zemi. Během pozorování v letech 2009 a 2010 byly ...
  • Hnízdní chování a alternativní reprodukční strategie samotářských včel (Hymenoptera: Apoidea) 

   Defence status: DEFENDED
   Rezková, Kateřina (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2009)
   Date of defense: 21. 9. 2009
   Předložená diplomová práce se zabývá hnízdním chováním samotářské včely Andrena vaga žijící v hustých agregacích. Detailní znalost chování samotářských včel může být velice důležitá, neboť soliterita představuje pravděpodobně ...
  • Hostitelská specializace a druhová diverzita řasníků rodu Stylops (Strepsiptera) 

   Defence status: DEFENDED
   Jůzová, Kateřina (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2012)
   Date of defense: 18. 9. 2012
   Řasníci (Strepsiptera) jsou entomofágní řád hmyzu s kosmopolitním rozšířením. Z dosavadních záznamů je známo jen necelých 600 druhů, přesto mají velmi široké hostitelské spektrum. Parazitují na sedmi skupinách hmyzu ...
  • Hostitelská specializace u řasníků (Strepsiptera) 

   Defence status: DEFENDED
   Jůzová, Kateřina (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2009)
   Date of defense: 1. 6. 2009
  • Metody individuálního značení jedinců u Apoidea a jejich využití 

   Defence status: DEFENDED
   Macháčková, Lenka (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2009)
   Date of defense: 8. 9. 2009
  • Nesting behaviour and population genetics of solitary bees (Hymenoptera: Anthophila) 

   Defence status: DEFENDED
   Černá, Kateřina (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2013)
   Date of defense: 5. 11. 2013
   My thesis is focused on nesting behaviour and population genetics of solitary bees. These two topics, although seemingly unrelated, bring much new information and thus contribute to the better understanding of solitary bee ...
  • Parazitické strategie kukaččích včel (Hymenoptera: Apoidea) 

   Defence status: DEFENDED
   Habermannová, Jana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2009)
   Date of defense: 1. 6. 2009
  • Populační genetika a speciační mechanizmy u řasníků rodu Stylops (Strepsiptera) 

   Defence status: DEFENDED
   Kodejš, Karel (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2017)
   Date of defense: 14. 9. 2017
   This thesis is focused to population genetics of selected species of genus Stylops in Europe. Within this genus, five species was analysed by usage of two approaches - microsatellite analysis in Stylops ater and analysis ...
  • Populační genetika včel 

   Defence status: DEFENDED
   Beranová, Tereza (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2019)
   Date of defense: 11. 9. 2019
   Včely jsou jednou z hospodářsky nejdůležitějších skupin hmyzu, která se podílí na opylování zemědělských plodin. Tato bakalářská práce je rešerší článků, které se zabývají genetickou rozmanitostí včel (Apoidea, Anthophila) ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV