• Komparace současných politických systémů Francie a České republiky se zaměřením na volbu prezidenta a prezidentské pravomoci 

   Dušková, Markéta (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2007)
   Date of defense: 14. 5. 2007
   Cílem této diplomové práce, vyplývajícím již z jejího zadání, je přiblížit fungování ústavních orgánů Francouzské a České republiky, a především pak postavení prezidentů v obou státech. V první části diplomové práce pojednám ...
  • Komparace systémů parlamentních voleb v České republice a Velké Británii se zaměřením na volby (do parlamentu) v r. 2010 

   Pedálová, Lucie (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2013)
   Date of defense: 9. 1. 2013
   Komparace systémů parlamentních voleb v České republice a Velké Británii se zaměřením na volby (do parlamentu) v roce 2010. KLÍČOVÁ SLOVA: komparace, volby, volební systém, poměrný systém, většinový systém, parlament. Tato ...
  • Komparace volebních systémů do Poslanecké sněmovny PČR a Bundestagu SRN 

   Janečková, Romana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2013)
   Date of defense: 9. 1. 2013
   Tato práce má za cíl provést srovnání volebních systémů do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a do německého Bundestagu. S pomocí odborné literatury jsou nejprve stručně charakterizovány základní pojmy týkající ...
  • Komparace vybraných koncepcí socioekonomických alternativ. 

   Ulrych, Lukáš (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2018)
   Date of defense: 10. 9. 2018
   The aim of this diploma thesis is to enrich the political imagination in terms of the ability to think about alternative socioeconomic arrangement of the human society. Its topic is a comparison of three chosen concepts ...
  • Komparace vývoje pravicových politických stran v ČR a SRN od 1989 

   Mallota, Petr (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2006)
   Date of defense: 16. 1. 2006
   Na úvod bych chtěl podotknout, že hlavním motivem pro výběr tohoto tématu mé diplomové práce byl můj dlouhodobý zájem o politologická témata, z nichž právě téma vývoje stranického systému mi bylo nejbližší. Zde mě nejvíce ...
  • Komunikace politiků v období totality a demokracie. (Konkretizace na komparaci novoročních projevů G. Husáka a V. Havla) 

   Petrovická, Barbora (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2018)
   Date of defense: 10. 9. 2018
   This thesis deals with the influence of totalitarian and democratic regime at the communication abilities and possibilities of then presidents in our country. The theoretical part distinguishes between political and ...
  • Komunistické strany ve stranickopolitických systémech vybraných postsocialistických států 

   Štainc, Jiří (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2006)
   Date of defense: 15. 5. 2006
   Relevantní komunistické strany ve stranicko politických systémech České republiky, Ruské federace a Republiky Ukrajina jsou v současné době reprezentovány Komunistickou stranou Čech a Moravy (KSČM), Komunistickou stranou ...
  • Liberální politické myšlení v díle Karla Havlíčka Borovského 

   Jiras, Jakub (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2016)
   Date of defense: 16. 5. 2016
   Tato bakalářská práce se zaměřuje na analýzu politického myšlení zakladatele české politické žurnalistiky Karla Havlíčka Borovského. Snaží se prokázat, že má cenu zkoumat Havlíčkovu osobnost jako relevantní součást evropského ...
  • Malé projekty Euroregionu Nisa-Neisse-Nysa jako nová dimenze přeshraniční spolupráce 

   Dvořáková, Michaela (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2016)
   Date of defense: 12. 9. 2016
   Michaela Dvořáková ABSTRAKT Cílem této diplomové práce je představit relativně nové subjekty přeshraniční spolupráce, kterými jsou euroregiony. Hlavní část této práce se zabývá konkrétně Euroregionem Neisse-Nisa-Nysa. Je ...
  • Masmédia a jejich vliv na politické myšlení a jednání občanů 

   Kholl, Jan (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2006)
   Date of defense: 16. 1. 2006
   Tématem předkládané diplomové práce jsou případné účinky mediálních sdělení na politické myšlení a jednání občanů. Pozornost bude zaměřena mimo jiné na to, jak média fungují, o čem referují, na vazbu mezi sdělovacími ...
  • Masmédia a jejich vliv na společnost (Agenda-setting - na příkladu analýzy titulních stran deníku MF DNES) 

   Haladová, Jaroslava (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2006)
   Date of defense: 15. 5. 2006
   Práce nabízí v teoretické části vhled do problematiky mediálního vlivu se zaměřením na informační funkci, tedy na zpravodajství. Praktická část se zaměřila na jednu konkrétní oblast - na problematiku nastolování témat ...
  • Masmédia, politická sféra a mediální výchova 

   Březina, Jiří (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2007)
   Date of defense: 15. 1. 2007
   Naše práce si dala za úkol několik cílů. Prvním cílem byl náhled do problematiky médií a politické komunikace. Popsali jsme některé důležité aspekty médií, které zahrnují jak omezení dané technologií, tak omezení organizační. ...
  • Masová média a politické rozhodování 

   Jandová, Denisa (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2014)
   Date of defense: 19. 5. 2014
   Diplomová práce zkoumá podstatu a funkci masmédií ve společnosti. Zabývá se teoretickým popisem, vývojem a účinky, které mohou masmédia na příjemce mediálního obsahu mít. Popisuje také stručný vývoj fotografie, která je ...
  • Médiá a spoločnosť 

   Kianicová, Lucia (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2012)
   Date of defense: 21. 5. 2012
   Táto práca si kladie za cieľ prediskutovať hlavné politické a spoločenské aspekty v rámci rozvoja médií a ich zmien, ktoré dané médiá vyvolávajú. Trhové správanie subjektov politickej súťaže je dnes úplne prirodzeným. ...
  • Místo a role TOP 09 ve stranickém systému České republiky. 

   Jirásková, Nikola (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2018)
   Date of defense: 10. 9. 2018
  • Místo a úloha občanského fóra v přechodu Československa k demokracii 

   Nedvědová, Lucie (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2007)
   Date of defense: 22. 10. 2007
  • Místo a vývoj KDU-ČSL v politickém systému ČR 

   Lašťovička, Petr (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2006)
   Date of defense: 15. 5. 2006
   Naše práce měla několik cílů. Předně jím bylo seznámení se s fenoménem křesťanských stran. Především jakou funkci hrají v politickém prostředí a čím se vyznačují. Druhým cílem bylo popsat historii a vývoj katolických stran ...
  • Moderní politické strany a jejich prezentzace prostřednictvím médii. 

   Naumenko, Iurii (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2018)
   Date of defense: 21. 5. 2018
   V této práci budou zkoumány moderní politické strany a jejich mediální prezentace. Práce se zabývá vztahy mezi politickými stranami, podnikatelským sektorem a žurnalistikou. Autor se snaží odpovědět na otázku, co dělají ...
  • Národní fronta (Le Front National) - Národní sdružení (Le Rassemblement national) pod vedením Marine Le Penové 

   Sasýnová, Klára (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2019)
   Date of defense: 20. 5. 2019
   Tématem bakalářské práce je Národní fronta (Le Front National) - Národní sdružení (Le Rassemblement national) pod vedením Marine Le Penové. První část práce je zaměřená politickým stranám obecně. Vysvětluje jejich vznik, ...
  • Národní sjednocení: vývoj politické strany v letech 1934 - 1938 

   Jiroušek, Filip (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2019)
   Date of defense: 20. 5. 2019
   Diplomová práce zachycuje vývoj československé politické strany Národního sjednocení od jeho vzniku v roce 1934 až po jeho rozpuštění v roce 1938. Zasazuje stranu do politického i historického kontextu československé první ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV