• The relationship between spatial scaling of biodiversity and the number of individuals 

   Defence status: DEFENDED
   Dlouhá, Hana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2013)
   Date of defense: 17. 9. 2013
   Zákonitosti spojené s nárůstem počtu druhů při zvětšování zkoumané plochy (tzv. species- area relationship, SAR) patří již dlouho mezi nejstudovanější témata v ekologii. Nejprve převládaly studie zaměřující se na dílčí SAR ...
  • Riziko vymření různě velkých populací 

   Defence status: DEFENDED
   Váňová, Lenka (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2018)
   Date of defense: 1. 6. 2018
   There is generally accepted assumption that the probability of extinction risk increases with decreasing population size. But it's not sure at all, to what extent does this relation really work in real populations. The ...
  • Souvislost mezi jevy týkajícími se diverzity a celkovou abundancí společenstev 

   Defence status: DEFENDED
   Dlouhá, Hana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2011)
   Date of defense: 14. 6. 2011
   Nárůst druhové bohatosti s plochou patří mezi nejstudovanější ekologické závislosti a je mu věnováno značné množství literatury. Empirické studie ukazují, že rychlost přibývání druhů s plochou není na všech prostorových ...
  • Univerzalita trendů diverzity 

   Defence status: DEFENDED
   Bohdalková, Eliška (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2017)
   Date of defense: 11. 9. 2017
   Trendy diverzity (jako závislost počtu druhů na teplotě a na produktivitě) jsou vždy definovány pro určitý taxon na určitém místě (celý areál rozšíření nebo často také region, arbitrárně určený výzkumníky). Povaha těchto ...
  • Variabilita ve velikosti teritorií a domovských okrsků ptáků 

   Defence status: DEFENDED
   Holubová, Kateřina (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2015)
   Date of defense: 14. 9. 2015
   Teritorium a domovský okrsek jsou nejmenší prostorové jednotky přítomnosti druhu v krajině, určující, jakým způsobem a na jakých škálách živočichové vnímají a využívají své okolí. Jejich dostatečná velikost (zahrnující ...
  • Vztah mezi gradienty diverzity, geografickým rozšířením a životními strategiemi afrických ptáků 

   Defence status: DEFENDED
   Tószögyová, Anna (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2011)
   Date of defense: 15. 9. 2011
   Druhy so svojimi jednotlivými vlastnosťami nie sú rovnomerne rozložené skrz krajinu. Habitat poskytuje templát, na ktorom evolúcia vytvára charakteristické morfotypy a životné stratégie. Environmentálne determinanty ...
  • Vztahy mezi funkčními znaky, velikostí domovských okrsků a schopností šíření ptáků 

   Defence status: DEFENDED
   Holubová, Kateřina (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2012)
   Date of defense: 13. 9. 2012
   Pohyby ptáků v krajině zahrnující disperzi i rutinní pohyby v rámci domovských okrsků či teritorií jsou jedním ze základních, ale díky značné mobilitě ptáků i zároveň jedním z nejméně poznaných procesů ptačí ekologie, ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV