• Srovnání individuálních výkonů v inteligenčních testech WAIS - III a Raven 

   Petrů, Vít (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2017)
   Date of defense: 6. 2. 2017
   Rigorózní práce se zabývá otázkou nahrazení performa ní škály Wechslerova inteligen ního testu pro dosp lé (3. revize) prost ednictvím Ravenových standardních progresivních matic nebo Progresivních matic pro pokro ilé. V ...
  • Škála SCORS - hodnocení zpracování sociálních informací a objektních vztahů u mužů s patologickou sexuální agresivitou 

   Táborská, Lucie (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2013)
   Date of defense: 10. 9. 2013
   ČESKÝ ABSTRAKT Název práce: Škála SCORS - Hodnocení zpracování sociálních informací a objektních vztahů u mužů s diagnostikovanou patologickou sexuální agresivitou Autorka: Mgr. Bc. Lucie Táborská Katedra: Katedra psychologie ...
  • Škála sociální orientace v Tématicko-apercepčním testu 

   Novotná, Hana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2012)
   Date of defense: 12. 9. 2012
   Diplomová práce se zabývá možností zjišťovat úroveň jednotlivých oblastí sociální kompetence Škálou sociální orientace (SOS) v příbězích vytvořených v Tématicko apercepčním testu. V teoretické části je představen Tématicko ...
  • Test Rey-Osterriethovy komplexní figury u desetiletých dětí 

   Ondřejková, Žaneta (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2014)
   Date of defense: 8. 9. 2014
   Diplomová práce pojednává o psychologickém testu s názvem Rey-Osterriethova komplexní figura (TKF) a zaměřuje se na možnosti jeho použití u desetiletých dětí. Cílem této práce bylo postihnout, jak desetileté děti zpracovávají ...
  • Test Rey-Osterriethovy komplexní figury u osmiletých dětí 

   Caltová, Eliška (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2015)
   Date of defense: 14. 9. 2015
   Diplomová práce je zaměřena na využití testu Rey-Osterriethovy komplexní figury u osmiletých dětí. Teoretická část obsahuje popis vývoje kognitivních funkcí. Dále představení Rey-Osterriethovy a Taylorovy komplexní figury, ...
  • Vliv smyslové deprivace na vývoj dítěte se sluchovým postižením 

   Čechová, Lucie (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2016)
   Date of defense: 1. 2. 2016
   Resumé Rigorózní práce Vliv smyslové deprivace na vývoj dítěte se sluchovým postižením je, jak už z názvu vyplývá, zaměřena na problematiku působení podnětové subdeprivace/deprivace u dítěte se sluchovým handicapem. V práci ...
  • Vliv spirituality na postoje ke smrti 

   Pavelková, Monika (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2014)
   Date of defense: 13. 1. 2014
   Bc. Monika Pavelková 1 ABSTRAKT Diplomová práce si klade za cíl blíže prozkoumat vliv spirituality na postoje ke smrti u osob, které se ocitají v situaci blízkosti smrti. Spirituální složce osobnosti a saturaci spirituálních ...
  • Využití metody IDS (Inteligenční a vývojové škály pro děti) a techniky apercepce v hodnocení sociálních a emočních kompetencí dětí 

   Štarková, Monika (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2018)
   Date of defense: 4. 9. 2018
   This thesis deals with the evaluation of social and emotional competencies in 7 - 10 years old children and with comparison of different techniques of their measurement. The aim of the study is to evaluate these competencies ...
  • Využití MMPI-2 v diferenciální diagnostice Aspergerova syndromu a schizofrenie 

   Adámková, Jana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2015)
   Date of defense: 18. 5. 2015
   Hlavním cílem této práce je identifikovat škály v MMPI-2, které by mohly sloužit jako vodítka pro diferenciální diagnostiku Aspergerova syndromu a schizofrenie. Zkoumány byly dospělé osoby s Aspergerovým syndromem a také ...
  • Význam smysluplnosti v životě dospělého jedince s hraniční poruchou osobnosti 

   Cinerová, Barbora (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2013)
   Date of defense: 24. 1. 2013
   Význam smysluplnosti v životě dospělého jedince s hraniční poruchou osobnosti Každý člověk ke svému plnohodnotnému životu potřebuje nějaké směřování a motivaci. Můžeme to nazvat smyslem pro život, který je naplňován v mnoha ...
  • Význam sociální opory ve svépomocných skupinách 

   Knoblochová, Ivana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2013)
   Date of defense: 10. 9. 2013
   Cílem této diplomové práce je zachycení jedinečnosti člověka trpícího alkoholismem, jeho reflexe vlastního života před vstupem do svépomocné skupiny Anonymních alkoholiků a nyní. Dále také vnímání vlastní závislosti a ...
  • Závislost na alkoholu a její léčba - protektivní a oslabující faktory 

   Marková, Nikola (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2011)
   Date of defense: 3. 6. 2011
   NÁZEV: Závislost na alkoholu a její léčba- protektivní a oslabující faktory ANOTACE: Alkohol je v naší zemi nejrozšířenější společensky tolerovanou drogou. Je považován za součást kultury. Důvody, proč se počet jedinců, ...
  • Zkoumání attachmentu metodou AAI 

   Longauerová, Zuzana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2013)
   Date of defense: 11. 9. 2013
  • Zkoumání sociální kognice a objektních vztahů u osob se schizofrenií 

   Smolová, Alžběta (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2015)
   Date of defense: 19. 1. 2015
   Diplomová práce zkoumá sociální kognici a objektní vztahy pacientů se schizofrenií pomocí Tématicko apercepčního testu hodnoceného škálou SCORS. Teoretická část práce pojednává o problematice schizofrenie, Tématicko ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: dspace (at) is.cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV