• Modelová studie fytoextrakce farmak kontaminujících povrchové vody - ibuprofen 

   Defence status: DEFENDED
   Houdková, Barbora (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2007)
   Date of defense: 17. 9. 2007
  • Odstraňování antirevmatika diklofenaku z vodného prostředí metodou fytoextrakce 

   Defence status: DEFENDED
   Duchoslavová, Zuzana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2008)
   Date of defense: 12. 6. 2008
  • Príprava a fytoextrakcia 125-I značených farmák 

   Defence status: DEFENDED
   Luptáková, Dominika (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2013)
   Date of defense: 29. 5. 2013
   Léčiva patří převážně do skupiny organických substancí a představují látky s významnou celosvětovou spotřebou v humánním i veterinárním lékařství. V organismu mohou, ale nemusí, být metabolizovány a jsou zpravidla vylučovány ...
  • Příprava 3H-modifikovaných biologicky aktivních sloučenin 

   Defence status: DEFENDED
   Komínková, Markéta (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2006)
   Date of defense: 21. 9. 2006
  • Příprava porézních materiálů pro záchyt radionuklidů 

   Defence status: DEFENDED
   Bajzíková, Anna (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2016)
   Date of defense: 8. 6. 2016
   Název práce: Příprava porézních materiálů pro záchyt radionuklidů Autor: Bc. Anna Bajzíková Obor: Učitelství chemie a biologie Typ práce: Diplomová Ústav: Katedra učitelství a didaktiky chemie, Přírodovědecká fakulta ...
  • Příprava porézních materiálů pro záchyt radionuklidů 

   Defence status: DEFENDED
   Bajzíková, Anna (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2014)
   Date of defense: 17. 6. 2014
   Tato práce se zabývá přípravou porézních materiálů, které by mohly být vhodné pro využití k záchytu radionuklidů. Tyto vlastnosti vykazují zejména nanoporézní materiály (velikost pórů 1 - 100 nm), či polymery. Za účelem ...
  • Příprava radioaktivně značeného bilirubinu 

   Defence status: DEFENDED
   Čepa, Adam (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2013)
   Date of defense: 5. 6. 2013
   Diplomová práce navazuje na výzkum v oblasti radioaktivního značení žlučového pigmentu bilirubinu. Minoritně se bilirubin vyskytuje v organismu ve formě nekonjugované. V této práci bylo stěžejní nasyntetizovat radioaktivně ...
  • Příprava radioaktivně značeného galaxolidu a tonalidu 

   Defence status: DEFENDED
   Šviantek, Lubomír (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2008)
   Date of defense: 20. 5. 2008
  • Příprava radioaktivně značených karcinogenů a toxikantů 

   Defence status: DEFENDED
   Hrebíčková, Martina (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2006)
   Date of defense: 18. 9. 2006
  • Rezidua farmak v životním prostředí - interakce s vyššími rostlinami 

   Defence status: DEFENDED
   Jirák, Jaroslav (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2016)
   Date of defense: 26. 5. 2016
   - 3 - Abstrakt Cílem této práce bylo provedení fytoextrakčních experimentů s kukuřicí setou (Zea mays) a stanovení fytoextrakční účinnosti u vybraných nesteroidních protizánětlivých léčiv a karbamazepinu a jejich vzájemných ...
  • Stanovení oxidačních produktů bilirubinu 

   Defence status: DEFENDED
   Čepa, Adam (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2013)
   Date of defense: 29. 5. 2013
   Předkládaná diplomová práce se týká protektivních a antioxidačních vlastností žlučového pigmentu bilirubinu. Bilirubin je potentním scavengerem volných radikálů a reaktivních forem kyslíku, vznikajících v důsledku oxidačního ...
  • Studium fytoextrakce benzodiazepinů 

   Defence status: DEFENDED
   Rychlovská, Kristýna (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2016)
   Date of defense: 24. 5. 2016
   Cílem této práce bylo provedení experimentů s kukuřicí setou (Zea mays) za účelem zjištění účinnosti fytoextrakce vybraných léčiv z živného média. Rostliny byly hydroponicky kultivovány ve sterilním prostředí po 3 týdny, ...
  • Studium interakce residuí farmak s vyššími rostlinami 

   Defence status: DEFENDED
   Štrosová, Sofie (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2019)
   Date of defense: 4. 6. 2019
   Psychotropní látky patří v současné době k běžně používaným léčivům. Jejich spotřeba dramaticky stoupá, silně se tak zvyšuje možnost kontaminace životního prostředí. I když jsou tyto látky z velké části metabolizovány, ...
  • Studium přípravy fluorescenčně značeného bilirubinu 

   Defence status: DEFENDED
   Felklová, Veronika (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2013)
   Date of defense: 29. 5. 2013
   Hem je prostetická skupina obsahující atom železa ve středu tetrapyrolového kruhu, který je součástí krevního barviva hemoglobinu. Při metabolismu hemu pomocí enzymu hemoxygenasy vzniká v prvním kroku biliverdin - lineární ...
  • Vliv diklofenaku na fytoextrakci naproxenu. 

   Defence status: DEFENDED
   Urbánková, Kristýna (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2011)
   Date of defense: 15. 6. 2011
   P ítomnost organických slou enin ze skupiny farmaceutických substancí v povrchových vodách je v posledních letech pova ována za pseudo-perzistentní kontaminaci s mo nými negativními biologickými ú inky. Jednou z metod ...
  • Vliv kyseliny salicylové na fytoextrakci naproxenu a diklofenaku. 

   Defence status: DEFENDED
   Vrtalová, Martina (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2010)
   Date of defense: 10. 9. 2010
   V rámci studia fytoextrakce residui farmak v ekosystému byl studován vliv kyseliny salicylové na fytoextrakci naproxenu a diklofenaku. Experimenty byly provedeny pomocí sterilní in vitro kultivace rostlinných druhů Helianthus ...
  • Využití Fentonovy reakce pro rozklad farmak v ekosystému 

   Defence status: DEFENDED
   Tomešová, Lenka (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2011)
   Date of defense: 15. 6. 2011
   Odstraňování nežádoucích látek z ekosystému může být prováděno pokročilými oxidačními procesy, uplatňujícími se především při čištění odpadních vod. Mezi tyto procesy patří i Fentonova reakce, jejíž degradační působení na ...
  • Využití rostlinných biotechnologií k odstraňováni farmak ze životního prostředí 

   Defence status: DEFENDED
   Šlechtová, Markéta (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2010)
   Date of defense: 25. 5. 2010

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV