• Péče veřejné správy o sport v obcích - malé obce okresu Praha - východ 

   Vörösová, Lucie (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2008)
   Date of defense: 18. 9. 2008
   Souhrn Název: Cíle práce: Metoda: Výsledky: Péče obcí Regionu Povodí Mratínského potoka o rozvoj sportu. Popsat úroveň péče o sport v obcích, sdružených v Regionu Povodí Mratínského potoka a zmapovat jejich zájem o rozvoj ...
  • Podpora sportu v Jablonci n/N s důrazem na metodiku financování 

   Hruška, Václav (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2009)
   Date of defense: 23. 9. 2009
   4 Souhrn Název: Podpora sportu v Jablonci nad Nisou s důrazem na metodiku financování Cíle práce: Popsat a posoudit stav zajišťování sportu v Jablonci nad Nisou. Analyzovat způsoby financování sportu v Jablonci nad Nisou. ...
  • Podpora sportu v mikroregionu Džbány se zaměřením na sportovní turismus 

   Soukup, Petr (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2009)
   Date of defense: 23. 9. 2009
   Souhrn Název: Péče obcí Mikroregionu Džbány o rozvoj sportu. Cíle: Popsat úroveň péče o sport ze strany obcí sdružených v Mikroregionu Džbány. Zjistit úroveň spolupráce obcí sdružených v Mikroregionu Džbány v oblasti sportu. ...
  • Podpora sportu v regionu Havlíčkova Brodu 

   Havel, Rostislav (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2010)
   Date of defense: 4. 5. 2010
   Název: Podpora sportu v regionu Havlíčkova Brodu Cíl: Cílem diplomové práce je analyzovat přístupy municipalit k problematice zajišťování péče o sport, a to v Havlíčkobrodském regionu. Metody: Pro získání dat byla využita ...
  • Pohybové a volnočasové aktivity seniorů v Praze 6 

   Gruber, Jan (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2014)
   Date of defense: 9. 5. 2014
   Název: Pohybové a volnočasové aktivity seniorů v Praze 6 Cíle: Hlavním cílem diplomové práce je zmapování nabídky volnočasových programů a venkovních cvičebních možností pro seniory v Praze 6 a posléze poukázání na opatření, ...
  • Pohybové aktivity ve volném čase žáků 6. a 9. tříd ZŠ v Náchodě a okolí 

   Šrůtková, Monika (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2006)
   Date of defense: 11. 5. 2006
   Souhrn: Záměrem práce bylo analyzovat místo pohybových aktivit u žáků 6. a 9. tříd ZŠ z Náchoda a okolních vesnic, zjistit geografickou a ekonomickou podmíněnost. Název diplomové práce: Pohybové aktivity ve volném čase ...
  • Postavení ženského fotbalu v České republice (Na příkladu ženského fotbalu v Pardubickém kraji) 

   Merklová, Aneta (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2016)
   Date of defense: 18. 1. 2016
   Název: Postavení ženského fotbalu v České republice (Na příkladu ženského fotbalu v Pardubickém kraji) Cíle: Cílem diplomové práce je popsat postavení českého ženského fotbalu, zmapovat ženský fotbal v Pardubickém kraji a ...
  • Prezentace zimních olympijských her v televizních zpravodajstvích s důrazem na gender problematiku 

   Jungmanová, Olga (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2006)
   Date of defense: 26. 9. 2006
   Název práce: Prezentace zimních olympijských her v televizních zpravodajstvích s důrazem na gender problematiku Title : Presentation of The Winter Olympic games in TV sport news with focus on Gender problematic Cíl práce: ...
  • Problematika výběru sportu u dětí mladšího školního věku 

   Baltaretu, Lucián (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2016)
   Date of defense: 31. 8. 2016
   Název: Problematika výběru sportu u dětí mladšího školního věku Cíle: Hlavním cílem této práce je zjistit možnosti dětí mladšího školního věku se seznámit se sportem a zjistit, jaké mají možnost sportovního vyžití, rovněž ...
  • Problematika zneužívání drog u adolescentů odborného učiliště s důrazem na jejich sociální prostředí 

   Krumpolc, Radim (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2007)
   Date of defense: 9. 5. 2007
   Název: Problematika zneužívání drog u adolescentů odborného učiliště s důrazem na jejich sociální prostředí Cíle práce: Hlavním cílem mé práce je posoudit, jaká je situace zneužívání drog s přihlédnutím souvislostí k ...
  • Proměny Českého veslařského sportu po roce 1989- strukturální změny a zaměření činnosti 

   Kozák, Martin (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2007)
   Date of defense: 10. 5. 2007
   Název: Vývoj Českého veslařského svazu po roce 1989 - strukturální změny a zaměření činnosti Title of Thesis: Development ofCzech Rowing Association after 1989 - structural changes and activity orientation Cíl práce: Cílem ...
  • Prostorové a materiální podmínky pro pohybové aktivity mladších adolescentů ve Středočeském kraji 

   Flemr, Libor (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2009)
   Date of defense: 25. 5. 2009
   Spatial and material conditions applicable to physical activities of young adolescents living in Central Bohemia Region The major objective of dissertation thesis was to explore the continuity of spatial and material ...
  • Prostorové a materiální podmínky pro sport dětí staršího školního věku - se zřetelem na zaměření školy 

   Hrabák, Martin (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2008)
   Date of defense: 23. 9. 2008
   Název práce: Podmínky pro sport dětí staršího školního věku v Plzni Cíle práce: Cílem práce je zjistit aktuální stav prostorových podmínek pro sport dětí staršího školního věku v Plzni v místě bydliště spolu s nabídkou ...
  • Role samosprávy v péči o sport ve středně velkém městě - případová studie města Příbram 

   Hlinka, Milan (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2008)
   Date of defense: 18. 9. 2008
   Název práce: Role samosprávy v péči o sport ve středně velkém městě - případová studie města Přibram s důrazem na sportovní zařízení. Vedení: Doc. PhDr. Irena Slepičková, Csc. Cíle: Cílem diplomové práce je zjistit, jakou ...
  • Sociální a geografická podmíněnost životního stylu a účasti ve volnočasových aktivitách u populace v produktivním věku 

   Čapková, Blanka (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2008)
   Date of defense: 6. 5. 2008
  • Současná situace v účasti ve sportu mládeže v Jablonci nad Nisou 

   Štryncl, Ondřej (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2016)
   Date of defense: 2. 5. 2016
   Název: Současná situace v účasti ve sportu mládeže v Jablonci nad Nisou Cíle: Hlavním cílem této práce je zjistit současnou situaci ve sportu mládeže v Jablonci nad Nisou. Dílčí úkoly se zaměřovaly na postavení sportu ve ...
  • Spolupráce samosprávy a spolkového sektoru v podpoře sportu na Praze 11 

   Soucha, Matěj (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2014)
   Date of defense: 9. 5. 2014
   Název práce: Spolupráce samosprávy a spolkového sektoru v podpoře sportu na Praze 11 Cíle práce: Popsat a posoudit stav zajišťování podpory sportu na Praze 11 - Jižním Městě Metoda: Smíšený výzkum, případová studie, osobní ...
  • Sport a pohybové aktivity seniorů, stav a podpora ve městě Cheb 

   Mašková, Markéta (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2014)
   Date of defense: 14. 1. 2014
   Název: Sport a pohybové aktivity seniorů, stav a podpora ve městě Cheb Cílem diplomové práce je prozkoumat, jaký způsob života upřednostňují senioři v Chebu, jaké fyzické úrovně dosahují a jaké specifické programy a možnosti ...
  • Sport jako veřejná služba: Sociální spravedlnost a efektivnost sportovních zařízení v obcích 

   Popelka, Jakub (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2015)
   Date of defense: 11. 2. 2015
   Title: Sport as a Public Service: Equity and Efficiency of Local Sport Facilities In the Czech Republic, clubs traditionally played a key role in providing sport facilities. In recent years, the role of local authorities ...
  • Sport ve volném čase občanů Dobříše 

   Pourová, Veronika (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2014)
   Date of defense: 14. 1. 2014
   Name: Sports in leisure of Dobříš town citizens Goals: The main objective of this thesis is to find out what is the role of sport in leisure activities of citizens of Dobříš. The second goal is to obtain information about ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV