• Inteligentní vyhledávač letenek 

   Defence status: DEFENDED
   Hiekeová, Margaréta (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2010)
   Date of defense: 21. 6. 2010
   Predmetom práce je implementácia internetovej aplikácie na vyhľadávanie leteniek formou metavyhľadávača. Na rozdiel od triviálnej funkcionality komerčných aplikácií, ktoré vyhľadávajú iba lety medzi konkrétnymi destináciami, ...
  • Kdy mi to jede? Asistent v hromadné dopravě města Prahy 

   Defence status: DEFENDED
   Hrivík, Miroslav (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2013)
   Date of defense: 9. 9. 2013
   Nejrychlejší zpusob cestování zejména behem pracovních dnu po meste Praha je využitím hromadné dopravy. Tento systém zahrnuje autobusy, tramvaje, prímestské vlaky, metro a lodní prepravu. Orientovat se v nem proto muže být ...
  • Konvertor Word-to-LaTeX 

   Defence status: DEFENDED
   Kebrt, Michal (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2006)
   Date of defense: 18. 9. 2006
   V předložené práci popisuji program Word-to-LATEX - konvertor převádějící dokumenty ve formátu Microsoft Word do formátu LATEX, který je vhodný pro sazbu knih, skript, vědeckých článků atp. Program je však konfigurovatelný ...
  • Methods of Multi-Modal Data Exploration 

   Defence status: DEFENDED
   Grošup, Tomáš (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2019)
   Date of defense: 18. 9. 2019
   Digitalization throughout the industry leads to rapidly increasing amounts of data captured and stored which brings forth challenges for indexing and ac- cessing large digital repositories. Very often, the data takes form ...
  • Modifikace metody Pivot Tables pro perzistentní metrické indexování 

   Defence status: DEFENDED
   Moško, Juraj (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2011)
   Date of defense: 30. 5. 2011
   Metrická prístupová metóda pivot tables je jedna z najefektívnejších metód podobnostného vyhľadávania optimalizovaná na počet výpočtov vzdialeností medzi indexovanými objektmi. V tejto práci bola navrhnutá modifikácia ...
  • Module for real-time object detection in video stream 

   Defence status: DEFENDED
   Antošík, Vojtěch (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2020)
   Date of defense: 7. 7. 2020
   Over the last few years surveillance cameras have become ubiquitous. With so many cameras, analyzing the output manually has become very laborious and inefficient. In recent years, however, a lot of development has been ...
  • Nativní indexování rozsáhlých XML databází 

   Defence status: DEFENDED
   Bartoš, Tomáš (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2010)
   Date of defense: 24. 5. 2010
   V predloženej práci študujeme metódy indexovania pre rozsiahle XML databázy a ich časovú zložitosť pri vyhodnocovaní dotazov na vyhladávanie ciest. Existuje množstvo sposobov, ako indexovať XML dáta, ale my sa zameriame ...
  • Ověřování identity uživatele založené na behaviorálních charakteristikách 

   Defence status: DEFENDED
   Kuchyňová, Karolína (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2020)
   Date of defense: 14. 9. 2020
   Ověřování identity uživatele přihlášeného do zabezpečeného systému je důležitým úko- lem v oblasti informační bezpečnosti. Kromě hesla může být vhodné do procesu autenti- zace zahrnout i behaviorální biometriku. Ta sleduje ...
  • Podobnostně-grafový prohlížeč databáze strukturovaných entit 

   Defence status: DEFENDED
   Brabec, Matyáš (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2021)
   Date of defense: 2. 7. 2021
   Práce se věnuje alternativnímu způsobu vyhledávání na bázi podobnosti a následnému zobrazování výsledků. Při klasickém dotazování do SQL databáze, Excel tabulky nebo i online obchodu se uživatel musí seznámit s datovým ...
  • Presentation interface for analytical module of the Videolytics system 

   Defence status: DEFENDED
   Ďurišková, Dominika (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2021)
   Date of defense: 10. 9. 2021
   With the sharp increase in the number of surveillance cameras in public spaces in recent years, there is a rapidly increasing need for video processing and analysis without the necessity of human assistance. Computers are ...
  • Re-identification of Objects in Video Stream using Data Analytics 

   Defence status: DEFENDED
   Smrž, Dominik (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2021)
   Date of defense: 4. 2. 2021
   Široké využití bezpečnostních kamer poskytuje velké množství dat, které lze dále využít v oblastech jako je bezpečnost a rozvoj města. Důležitým odrazovým můstkem pro extrakci užitečných informací je hledání stejného objektu ...
  • Rozpoznávání listů v chytrých telefonech 

   Defence status: DEFENDED
   Tomasy, Lukáš (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2015)
   Date of defense: 3. 2. 2015
  • Similarity search in Mass Spectra Databases 

   Defence status: DEFENDED
   Novák, Jiří (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2013)
   Date of defense: 23. 9. 2013
   Tandemová hmotnostní spektrometrie je známá metoda pro identifikaci proteinových a peptidových sekvencí ze vzorků biologického materiálu. Hmotnostní spektrometr generuje desetitisíce spekter, která musí být následně anotována ...
  • Similarity Search in Protein Databases 

   Defence status: DEFENDED
   Hoksza, David (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2010)
   Date of defense: 3. 9. 2010
   One of the principal operations in the area of bioinformatics is similarity assessment at the levels of protein sequence (string of characters) and protein structure (3D shape). It is employed in a wide range of applications ...
  • Similarity Search in Protein Structure Databases 

   Defence status: DEFENDED
   Galgonek, Jakub (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2012)
   Date of defense: 24. 9. 2012
   Proteins are one of the most important biopolymers having a wide range of functions in living organisms. Their huge functional diversity is achieved by their ability to fold into various 3D structures. Moreover, it has ...
  • Systém pro vektorizaci rastrových obrázků 

   Defence status: DEFENDED
   Klíma, Jan (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2007)
   Date of defense: 10. 9. 2007
   Extrakce tvarů je rozsáhlý a stále otevřený problém. Přestože je k dispozici celá řada existujících metod a algoritmů, není jasné, které z těchto metod použít a jak je zkombinovat ve snaze vytvořit robustní extrakční postup. ...
  • Testování viditelnosti na reliéfu mapy 

   Defence status: DEFENDED
   Lutka, Adam (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2014)
   Date of defense: 4. 9. 2014
   Provádět měření v terénu pro každý potenciální bezdrátový datový spoj je zbytečně nákladné. Aplikace, která by dokázala předem určit kvalitu podmínek pro vybudování takového spoje, by značně náklady omezila. Cílem práce ...
  • Tool for visualization of navigational similarity of datasets in knowledge base 

   Defence status: DEFENDED
   Matějík, Jakub (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2020)
   Date of defense: 14. 9. 2020
   V této práci se zaměříme na návrh vhodného modelu pro vizualizaci navigační podob- nosti mezi dvěma datovými soubory podle jejich strukturální podobnosti na základě jejich mapování do znalostní báze. Vizualizace pomůže ...
  • Tree-based indexing methods for similarity search in metric and nonmetric spaces 

   Defence status: DEFENDED
   Lokoč, Jakub (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2010)
   Date of defense: 3. 9. 2010
   The M-tree is a well-known indexing method enabling efficient similarity search in metric spaces. Although the M-tree is an aging method nowadays, we believe it still offers an undiscovered potential. We present several ...
  • Vícerozměrné indexování pro relační SŘBD 

   Defence status: DEFENDED
   Hoksza, David (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2006)
   Date of defense: 11. 9. 2006
   Cíem t'eto práce bylo implementování vícerozměrné indexové metody do některého databázového systému a tuto indexovou metodu porovnat s již existujícími implementacemi vícerozměrných, případně jednorozměrných (nad více ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV