• Išihara Šintaró 

   Lutovská, Tereza (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 2. 9. 2013
   Tato práce se zabývá životem a dílem předního japonského spisovatele a politika Išihary Šintaróa, který svými rannými díly formoval názory poválečné mládeže v Japonsku. V práci je shrnuto Išiharovo působení na pozici ...
  • Japonsko-čínské vztahy a problém bezpečnosti v regionu východní Asie 

   Vítů, Josef (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 6. 9. 2016
   Cílem práce je analyzovat problém bezpečnosti v regionu východní Asie z pohledu soupeření o moc mezi Japonskem a Čínou od založení Čínské lidové republiky do současnosti. V práci je na konkrétním případu vztahu Číny a ...
  • Kolektívna pamäť a vyrovnávaniesa s národnou minulosťou v súčasnom Japonsku 

   Kovácsová, Petra (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 2. 9. 2013
   Kolektívna pamäť je pojem, ktorý opisuje zoskupenie spomienok jednotlicov, ktoré sú zdieľané kolektívom a ktoré sa považujú za oficiálne a spoločensky prijateľné pre skupinu, či už je to malá komunita alebo celý národ. ...
  • Koncepce sociálního státu v Japonsku na přelomu 21. století 

   Stachová, Pavlína (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 29. 5. 2014
   (česky) V této diplomové práce se zabývám systémem sociálního zabezpečení v Japonsku na přelomu 21. století a rolí státu v něm. V první teoretické kapitole vymezuji pojmy společnosti, sociální politiky a sociálního státu. ...
  • Kulturní identita japonských přistěhovalců do USA 

   Novotná, Markéta (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 3. 9. 2014
   (česky): Cílem této bakalářské práce je určit, do jaké míry a v jaké podobě si japonští přistěhovalci a jejich potomci ve Spojených státech amerických uchovávají svoji původní kulturní identitu a jakým způsobem u nich ...
  • Lov velryb v Japonsku 

   Soudková, Kateřina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 10. 9. 2012
   Tato bakalářská práce se zabývá vývojem velrybářství v Japonsku. Mapuje rozvoj velrybářských technik ve čtyřech stádiích od primitivního pasivního lovu až po norskou metodu, věnuje se vzniku pelagického lovu a jeho vývoji. ...
  • Mezinárodní migrace pracovních sil v současném Japonsku 

   Očková, Michaela (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 11. 9. 2017
   The bachelor thesis weighs possibilities and limits of the Japanese immigration policy. The thesis is analysing the development of immigration and integration policy of Japan from the end of the World War II to April 2017, ...
  • Mitsuko Coudenhove - Kalergi a vznik Panevropy 

   Noshirová, Vlasta (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 19. 9. 2013
   Cílem práce je rekonstruovat skutečný životní příběh Japonky Mitsuko Aoyama, provdané do šlechtické rodiny hraběte Heinricha Coudenhove-Kalergi se sídlem v českých Poběžovicích na přelomu 19. a 20. století, a zařadit jej ...
  • Moderní japonské školství 

   Recová, Veronika (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 15. 9. 2010
   Tématem bakalářské práce je role a funkce japonských učitelů. V práci popíši jejich postavení v japonské společnosti, profil, kvalifikaci, profesi a vývoj učitelství. Cílem práce je zkoumání této problematiky v časovém ...
  • Myšlenky zenového buddhismu a jejich odraz v japonském umění 

   Soudková, Kateřina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 3. 2. 2016
   Myšlenky zenového buddhismu a jejich odraz v japonském umění Tato práce řeší vývoj myšlenek čchanového a zenového buddhismu, jejich vliv na japonskou kulturu a jejich odraz v konkrétních formách umění. V první části shrnuje ...
  • Obraz ženy v japonské populární kultuře. 

   Křivánková, Anna (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 27. 9. 2016
   Práce navazuje na předchozí studium moderní japonské společnosti a populární kultury, tentokrát s přihlédnutím k genderovým stereotypům, konkrétně k negativní stereotypizaci žen. Silná konfuciánská tradice spolu se snahou ...
  • Organizovaný zločin v Japonsku 

   Šebor, Jiří (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 13. 9. 2011
   Tato práce ve své první části popisuje historický vývoj japonského organizovaného zločinu od jeho počátků v období Tokugawa až po současnost. Ve své druhé části se soustředí na analýzu aktivit, kterými současný japonský ...
  • Pohled současných Japonců na dnešní Čínu 

   Šašinka, Jakub (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 13. 9. 2011
   Tato bakalářská práce popisuje pohled současných Japonců na dnešní Čínu. Pohled za posledních třicet let se od vzájemného respektu na počátku 80. let postupně proměnil v rivalitu. Důvodů ke změně je několik. Prvním je růst ...
  • Postavení Ainuů současném Japonsku - komparativní pohled 

   Barva, Ondřej (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 7. 2. 2011
   Práce uvádí čtenáře do současného života původních obyvatel Japonska - Ainuů. V úvodních kapitolách je zobrazen nástin historie japonsko-ainuských vztahů včetně jednotlivých vládních kroků až po rezoluci volající po "Uznání ...
  • Problematika postavení a diskriminace národnostních menšin v současném Japonsku 

   Klouda, Karel (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 13. 9. 2011
  • Problém "NEET" v japonské společnosti 

   Jaroš, Jiří (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 10. 9. 2012
   Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Ústav Dálného východu Bakalářská práce Jiří Jaroš Problém "NEET" v japonské společnosti The "NEET" Problem in Japanese Society Praha, 2012 Vedoucí práce: doc. Ing. Jan Sýkora, ...
  • Problém hikikomori v současném japonsku 

   Korčiánová, Barbora (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 20. 5. 2008
   V Japonsku žije poměrně velký počet lidí, kteří ztratili kontakt s okolním světem a žijí v izolaci od společnosti. Míra jejich izolace je různá - někteří z nich jsou schopni jít občas ven a v menší míře komunikovat, někteří ...
  • Problém idžime v kontextu japonských školských reforem na počátku 21. století 

   Miler, Martin (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 19. 9. 2007
   Problému idžime1 C~ót>) jsem se věnoval již ve své postupové práci, kde se jednalo pouze o analýzu tohoto problému samotného. Jednalo se o nástin problematiky a popis prostředí, ve kterém probíhá k výskytu tohoto fenoménu. ...
  • Problém sebevraždy v moderním Japonsku 

   Bradna, David (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 22. 9. 2008
   Japonsko je zemí známou sebevraždami. V poměru sebevražd především mladých lidí a žen je ve světě na prvním místě. Takřka každý den se v novinách objevují články o sebevraždě. Emil Durkheim, významný francouzský sociolog, ...
  • Proces prijímania prvkov západnej stravy v Japonsku na začiatku modernizácie 

   Koža, Michal (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 22. 6. 2009
   Cieľom tejto práce je priblížiť proces prijímania prvkov západnej stravy do japonského stravovacieho systému. Z hľadiska štruktúry sa v prvej časti zaoberá stručnou históriu stravovania v Japonsku, ďalej sa zameriava na ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV