• Mezinárodní rozhodčí řízení před Rozhodčím soudem při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky 

   Zapletalíková, Pavla (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2007)
   Date of defense: 9. 5. 2007
  • Mezinárodní sportovní právo 

   Vybíral, Petr (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2010)
   Date of defense: 20. 4. 2010
   ZÁVĚR Závěrem této práce se hodí obecně shrnout poznatky nabyté při jejím zpracování. I když se na začátku zdálo, že podat ucelený výklad na téma mezinárodní sportovní právo bude obtížné, tak se nakonec přijatelný řád najít ...
  • Mimosoudní řešení sporů v mezinárodním obchodním styku 

   Hebká, Zuzana (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2014)
   Date of defense: 4. 9. 2014
   Resumé Tato diplomová práce se zabývá mimosoudním řešením sporů v mezinárodním obchodním styku. Jejím cílem je analýza těch způsobů řešení sporů, se kterými se lze setkat v praxi i odborné literatuře, a určení jejich ...
  • Mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov 

   Repašská, Andrea (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2009)
   Date of defense: 20. 5. 2009
   61 Záver Problematika mimosúdneho riešenia spotebiteľských sporov a jej inštituconálne zabezpečenie je v našej národnej právnej kultúre novou výzvou. Na túto výzvu však neodpovedáme sami, ale začíname na ňu, tak ako aj na ...
  • Náhrada škody v režime Dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru 

   Prívara, Bernard (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2010)
   Date of defense: 20. 4. 2010
  • Nové trendy v mezinárodní obchodní arbitráži 

   Javůrková, Hana (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2017)
   Date of defense: 12. 9. 2017
   Nové trendy v mezinárodní obchodní arbitráži Předmětem této diplomové práce je mezinárodní obchodní arbitráž jako dynamicky se vyvíjející institut a konkrétně přiblížení vybraných segmentů vývoje tohoto oboru. Vzhledem k ...
  • Objektivní arbitrabilita jako limit transnárodního právního řádu 

   Vítek, Michal (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2018)
   Date of defense: 10. 5. 2018
   práce Objektivní arbitrabilita jako limit transnárodního právního řádu Tato disertační práce se v obecné rovině zabývá otázkou interakce mezi transnárodním a národním právem v oblasti mezinárodního obchodu. V rovině konkrétní ...
  • Ochrana investic holdingových struktur a role institutu "corporate veil" v judikatuře 

   Mach, Tomáš (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2010)
   Date of defense: 22. 9. 2010
   Tato disertační práce se zabývá mezinárodní ochranou investic. Jejím cílem je pomocí analýzy dostupné národní a mezinárodní judikatury odpovědět na otázku, jakým způsobem se predominantně v soudobném mezinárodním právu ...
  • Ochrana zahraničních investic 

   Li, Ming (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2008)
   Date of defense: 23. 1. 2008
  • Ochrana zahraničních investic 

   Savara, Zbyněk (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2011)
   Date of defense: 14. 10. 2011
   standard, národní zacházení, obnovitelný zdroj, fotovoltaická elektrárna, Dohoda k Diplomová prá její ch k ve 20. století v mezinárodních vztazích, jsou analyzovány taktéž. oblasti ochrany PZI. Zejména jsou uvedeny režimy ...
  • Ochrana zahraničních investic 

   Rychtrová, Lenka (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2011)
   Date of defense: 26. 5. 2011
   Resumé Jedním z projevů globalizace je stále se zvyšující tok zahraničních investic, které mají ekonomický přínos pro investora i hostitelský stát. Z tohoto důvodu existuje zájem na jejich ochraně. Cílem této práce je ...
  • Online řešení sporů 

   Krejčí, Jan (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2017)
   Date of defense: 12. 9. 2017
   Diplomová práce se snaží v celém svém rozsahu poskytnout charakteristiku a kriticky zhodnotit aktuální vývoj v oblasti online řešení sporů, zejména interpretovat právní úpravu na úrovni mezinárodní, se zaměřením na současný ...
  • Postavení rozhodce v mezinárodní obchodní arbitráži 

   Barochová, Alena (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2009)
   Date of defense: 22. 9. 2009
  • Postupitelnost nároku na zahájení investičního rozhodčího řízení dle rozhodčích pravidel UNCITRAL 

   Černý, Filip (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2010)
   Date of defense: 16. 12. 2010
  • Právna úprava podnikania cudzincov na území ČR 

   Koza, Matej (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2008)
   Date of defense: 23. 1. 2008
  • Právní postavení rozhodce 

   Koman, Dalibor (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2013)
   Date of defense: 21. 5. 2013
   RESUMÉ Právní postavení rozhodce Rozhodčí řízení se zejména ve dvacátém století vyvinulo v plnohodnotný způsob pro řešení majetkových sporů mimo pravomoc obecných soudů. Je důležité poznamenat, že právě ta hlediska, která ...
  • Právní postavení rozhodce 

   Klobouček, Eduard (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2012)
   Date of defense: 22. 5. 2012
   - Právní postavení rozhodce Tato diplomová práce si klade za úkol popsat právní postavení rozhodce v mezinárodním i vnitrostátním rozhodčím řízení. Rozhodčí řízení je alternativním řešením sporů, které je v současné době ...
  • Právní postavení rozhodce v mezinárodní obchodní arbitráži 

   Nevařil, Vít (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2012)
   Date of defense: 10. 1. 2012
   Tato diplomová práce je zaměřena na téma Právního postavení rozhodce v mezinárodní obchodní arbitráži (international commercial arbitration). V první kapitole první části se autor zaměřuje na původ a historii rozhodčího ...
  • Právní úprava ad hoc a institucionálního mezinárodního rozhodčího řízení v České republice a Portugalsku 

   Přib, Jan (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2014)
   Date of defense: 27. 5. 2014
   Resumé Předmětná rigorózní práce se zabývá analýzou právní úpravy ad hoc a institucionálního mezinárodního rozhodčího řízení v České republice a Portugalsku. Zpracovává jednotlivé prvky (mezinárodního) rozhodčího řízení, ...
  • Právní úprava kupní smlouvy v mezinárodním obchodním styku 

   Svobodová, Iveta (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2014)
   Date of defense: 15. 1. 2014
   Resumé Tématem této diplomové práce je právní úprava kupní smlouvy v mezinárodním obchodním styku. Jelikož se jedná o kupní smlouvu v obchodním styku, není tato práce zaměřená na spotřebitelské smlouvy (kupní smlouvy mezi ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: dspace (at) is.cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV