• Moravské regionální hnutí a debaty o tzv. moravské otázce v letech 1990-1992 

   Defence status: DEFENDED
   Mikušová, Petra (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 23. 9. 2010
   Moravské regionální hnutí představovalo zvláštní sociální fenomén v kontextu polistopadového vývoje Československa a později České republiky. Především na základě mobilizačních aktivit několika regionálních iniciativ, ...
  • Myšlení a hodnoty tří uměleckých generací české avantgardy (1919-1989) 

   Defence status: DEFENDED
   Bulíček, Jan (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 15. 9. 2014
   Tato práce si klade za cíl provést diskursivní komparaci tří generací (1918 - 1989) uměleckých teoretiku a poukázat tak na jejich podobnost. Konkrétně jsou to hlavní osobnosti a mluvčí české umělecké avantgardy a undergroundu, ...
  • Nation-building policies and interethnic relations in post-Soviet Kazakhstan. 

   Defence status: DEFENDED
   Ushakova, Anastassiya Vladimirovna (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 19. 6. 2017
   Inner-state conflicts arising from cultural, ethnic, linguistic and other differences started appearing after the collapse of the Soviet Union in 1991. Kazakhstan, being one of the main recipients of the Slavic diaspora ...
  • Navrátilci z emigrácie do Československa v rokoch 1968 - 1989 

   Defence status: DEFENDED
   Hrenyová, Beáta (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
   Date of defense: 27. 5. 2019
   Diplomová práca skúma problematiku emigrácie a predovšetkým navrátilstva do Československa v období tzv. normalizácie. Sústreďuje sa predovšetkým na analýzu výpovedí navrátilcov pri výsluchoch vedených príslušníkmi Štátnej ...
  • Národohospodářská komise ÚV KSČ 1945-1948. Aktéři a ideologie. 

   Defence status: DEFENDED
   Keller, Filip (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 11. 9. 2012
   Práce je koncipována jako prosopografická studie členů národohospodářské komise ÚV KSČ a jejích odborných subkomisí působících v letech 1945 až 1948, které zkoumá z hlediska kritérií výběru členů, jejich předchozí kariéry, ...
  • Neonacismus v pozdně socialistickém Československu: aktéři, ideologie, vývoj 

   Defence status: DEFENDED
   Polák, Michael (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 8. 9. 2014
   Cílem této bakalářské práce je zmapovat výskyt profašistických hnutí, myšlenek a jejich projevů v Československu v druhé dekádě normalizačního režimu. Základní otázka práce míří k odhalení toho, zda v osmdesátých letech ...
  • Obraz americké ženy na televizních obrazovkách a filmovém plátně v 50. letech 20. století 

   Defence status: DEFENDED
   Blažková, Michaela (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 25. 1. 2010
   Na pozadí politických, hospodářských a kulturních změn ve Spojených státech amerických v 50. letech minulého století probíhaly změny i na úrovni celospolečenské. Proměňoval se způsob nahlížení na muže i ženy, na jejich ...
  • Obrodný proces a normalizace v Československu z norského pohledu 

   Defence status: DEFENDED
   Jirásek, Vojtěch (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 21. 6. 2012
   Cílem této práce je rekonstrukce norského pohledu na demokratizační proces druhé poloviny 60. let a zmapování následné norské pomoci československým nezávislým iniciativám. Práce stručně shrnuje vývoj česko-norských vztahů, ...
  • Od stachanovců k volné sobotě. Pojetí práce v socialistickém Československu šedesátých let 20. století 

   Defence status: DEFENDED
   Keller, Filip (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 15. 9. 2014
   Práce se zabývá pojetím práce v socialistickém Československu v šedesátých letech. Zaměřuje se na diskurzy sociálních a ekonomických reforem a post-stalinské doby. Ve středu pozornosti budou stát hlavní sociální, ekonomické ...
  • Plynové komory v KL Lublin ve světle poválečného bádání 

   Defence status: DEFENDED
   Chocholatý, Michal (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 11. 9. 2012
   Cílem bakalářské práce je analýza poválečného bádání o genocidě během druhé světové války, zejména ve vztahu k výstavbě a používání plynových komor v koncentračním táboře KL Lublin (Majdanek). Předmětem výzkumu budou ...
  • Poetika českého nacionalismu a politika identity českých židů mezi národem, rasou a třídou (1876-1921) 

   Defence status: DEFENDED
   Strobach, Vít (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 6. 4. 2011
   The thesis submitted by me deals with two interconnected problems. The first part of the text consists of an analysis of changes of the Czech nationalistic discourse, with an emphasis on periods of political crises in the ...
  • Politika ulice. Studentské protesty v Praze v letech 1962 - 1967 

   Defence status: DEFENDED
   Polák, Michael (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 26. 1. 2018
   Tato práce se zabývá genealogií tzv. strahovských událostí, tedy protestu studentů ze strahovských kolejí, který proběhl 31. října 1967. Klíčová otázka je, proč na první pohled nevýznamná událost - výpadek proudu - vedla ...
  • Posmrtné balzamování Klementa Gottwalda 

   Defence status: DEFENDED
   Bulvasová, Alena (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 11. 9. 2012
   a klíčová slova Práce je níže rozdělená na tři části nazvané "Smrt," "Pohřeb" a "Balzamace." V první části se představuje důvod Gottwaldovy smrti v březnu 1953, zvláštní průběh pitvy a také situace jeho osobních lékařů. ...
  • Praxe vymítání a zakazování. Rukopis knihy Jiřího Koláře "Prométheova játra" jako předmět trestního stíhání v roce 1953 a zákazu v roce 1969 

   Defence status: DEFENDED
   Suk, Marek (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 21. 6. 2012
   Shrnutí Ve své bakalářské práci se zabývám rukopisem básnické sbírky Prométheova játra a osudem autora Jiřího Koláře. Zaměřuji se na politický, nikoli umělecký rozměr tohoto souboru básní a deníkových záznamů, jenž byl v ...
  • Premena verejného priestoru mesta Košice medzi rokmi 1918 a 1945 

   Defence status: DEFENDED
   Bírešová, Tatiana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 14. 9. 2015
   Predložená diplomová práca sa pokúsila o rekonštrukciu a následú reflexiu premeny verejného priestoru Košíc medzi rokmi 1918 až 1945. Práca skúmala vzájomné prekrývanie slovenského, resp. Československého oficiálního ...
  • Pro šťastný a spokojený život? Mezinárodní den žen, první den školního roku a Závody míru v období normalizace jako příklady ideologické praxe. 

   Defence status: DEFENDED
   Koláčková, Terezie (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 4. 6. 2015
   Tématem této práce je analýza Mezinárodního dne žen, Závodu míru a zahájení školního roku jako normalizačních rituálů, jejichž hlavním cílem bylo zprostředkovávat a upevňovat oficiální ideologii a tím přetvářet celou ...
  • Proces sekularizácie v Taliansku po druhej svetovej vojne: literárne diela v spoločenskom kontexte 

   Defence status: DEFENDED
   Olša, Michal (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 28. 1. 2013
   EN The purpose of my thesis is to analyse the process of secularization in the post-war era in Italy. The study is focused on lower social classes. The aim of my thesis is to show the complexity of the process such as ...
  • Proměny kultu osobnosti: Rudolf Slánský a utváření komunistické diktatury 

   Defence status: DEFENDED
   Chadima, Jan (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 31. 1. 2011
   Tato práce pojednává o osobě Rudolfa Slánského, a to od roku 1945 až do jeho popravy na základě vykonstruovaného procesu ke konci roku 1952. Rudolf Slánský byl generálním tajemníkem Komunistické strany Československa a ...
  • Proměny ve výuce dějepisu v ČSR mezi léty 1948-1956 

   Defence status: DEFENDED
   Bimková, Dana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 13. 9. 2007
   "Vyučovací proces jako společenský jev se mění zároveň s vývojem společnosti. Společnost v každé etapě historického vývoje klade na školu své požadavky. A právě tyto požadavky také určují úkoly a obsah vyučování jednotlivých ...
  • Promýšlení transformace. Transformační politika KSČM a ČSL jako dvou kritiků ekonomické reformy v ČSFR v letech 1990 - 1992 

   Defence status: DEFENDED
   Rameš, Václav (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 22. 6. 2016
   Práce se zabývá promýšlením alternativních verzí ekonomické transformace v Československu v letech 1990 - 1992, kdy docházelo k opouštění centrálně a administrativně řízeného hospodářství. Na příkladu KSČM a ČSL sleduje ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV