• Podpůrná vývojová muzikoterapie u dětí od tří měsíců do tří let 

   Defence status: DEFENDED
   Lipský, Matěj (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2008)
   Date of defense: 19. 5. 2008
   Presented diploma work is concerned about a method of Supportive Developmental Music Therapy, which was created during four-year work in a Nursery complex care centre at Thomayer's Hospital in Prague 4. The principal aim ...
  • Pojetí smrti: Vliv subjektivní zkušenosti letálního onemocnění 

   Defence status: DEFENDED
   Studená, Hana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2010)
   Date of defense: 7. 6. 2010
  • Pomoc klientům v denním stacionáři s psychoterapeutickým zaměřením 

   Defence status: DEFENDED
   Škodová, Jana (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2006)
   Date of defense: 13. 9. 2006
  • Problematika poruch příjmu potravy v pedagogické praxi 

   Defence status: DEFENDED
   Velehradská, Monika (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2008)
   Date of defense: 21. 5. 2008
   The thesis deals with the eating disorders and foreknowledge of Czech pedagogues of this disease. I inquire whether the pedagogues know what the eating disorders are, what are their potential causations, possibilities of ...
  • Projevy agresivity u žáků staršího školního věku 

   Defence status: DEFENDED
   Zalašová, Ivana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2008)
   Date of defense: 21. 5. 2008
   The subject of this thesis is "the demonstrations of aggressiveness among the older school age pupils." Nowadays, the topic of aggressiveness among the older school age pupils is very hot. In the theoretical part of my ...
  • Přístup pedagogů mateřských škol k dětem s odkladem školní docházky 

   Defence status: DEFENDED
   Petrů, Jana (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2018)
   Date of defense: 25. 9. 2018
   V diplomové práci jsem se zaměřila na přístup pedagogů mateřských škol k dětem s odkladem školní docházky. Práce je rozdělena na dvě části. Teoretická část se hlouběji věnuje vymezení školní zralosti a připravenosti, které ...
  • Psychopatologie v kontextu rodiny 

   Defence status: DEFENDED
   Rubešová, Kristýna (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2010)
   Date of defense: 7. 6. 2010
  • Psychosociální problematika klientů v domově s pečovatelskou službou 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Novák, David (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2019)
   Date of defense: 24. 9. 2019
  • Raná pěstounská péče 

   Defence status: DEFENDED
   Procházková, Aneta (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2015)
   Date of defense: 8. 6. 2015
  • Role kurátora pro mládež v současných podmínkách 

   Defence status: DEFENDED
   Bosáková, Gabriela (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2015)
   Date of defense: 8. 9. 2015
   BOSÁKOVÁ, Gabriela: Role kurátora pro mládež v současných podmínkách. Bakalářská práce. Univerzita Karlova v Praze, Husitská teologická fakulta, obor Sociální pedagogika. Vedoucí práce: PhDr. Jana Procházková. 2015. 71 s. ...
  • Saturace potřeb seniorů prostřednictvím muzikoterapie 

   Defence status: DEFENDED
   Orcígrová, Anna (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2013)
   Date of defense: 17. 6. 2013
   UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra psychologie DIPLOMOVÁ PRÁCE Saturace potřeb seniorů prostřednictvím muzikoterapie Praha 2013 Vedoucí práce: Autor: PhDr. Jana Procházková Bc. Anna Orcígrová Abstrakt ...
  • Sebepojetí a očekávání studentů střední policejní školy 

   Defence status: DEFENDED
   Čapková, Lucie (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2020)
   Date of defense: 23. 6. 2020
  • Sebepoškozování u dětí 

   Defence status: DEFENDED
   Tvrdoňová, Anna (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2010)
   Date of defense: 20. 9. 2010
   Předkládaná práce se věnuje problematice sebepoškozování a jejím cílem je analyzovat pojetí sebepoškozování u dětí staršího školního věku, jak definují sebepoškozování a co dle jejich názoru zahrnuje sebepoškozující chování. ...
  • Sebepoškozování u dětí 

   Defence status: RECOGNIZED
   Tvrdoňová, Anna (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2012)
   Date of defense: 5. 9. 2012
   Title: Self-harm in children Abstract This thesis deals with the topic of self-injury of adolescents. Its goal is to analyze the adolescents' view of self-injury, how the youth themselves define self-injury and what they ...
  • Snižování předporodního stresu pomocí muzikoterapie 

   Defence status: DEFENDED
   Kacálková, Petra (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2009)
   Date of defense: 9. 6. 2009
   Cílem práce je nalezení odpovědi na otázku, zdaje muzikoterapie jedním z prostředků přispívajících k psychické připravenosti rodičů na porod. V teoretické části se zabývám psychologickými aspekty těhotenství a v rámci jedné ...
  • Sociální dovednosti dětí v dětských domovech 

   Defence status: DEFENDED
   Purková, Veronika (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2008)
   Date of defense: 19. 5. 2008
   This dissertation is focused on social skills of orphanages children. My goals was to find areas and domains in which these children have problems and to explain its causes as well as to refer to extensiveness and complicacy ...
  • Srovnání muzikoterapeutických přístupů v České republice a ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska 

   Defence status: DEFENDED
   Orcígrová, Anna (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2011)
   Date of defense: 3. 6. 2011
  • Syndrom CAN - prevence a její praxe z pohledu učitelů základních škol 

   Defence status: DEFENDED
   Šimáková, Michaela (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2009)
   Date of defense: 24. 9. 2009
   Tato práce se věnuje problematice CAN, prevence a její praxe z pohledu učitelů Základních škol. Úvodní část se zabývá důvodem výběru této práce. Dále je podrobněji rozvíjena samotná problematika CAN - zanedbávání, jako ...
  • Syndrom CAN- psychické formy týrání 

   Defence status: DEFENDED
   Ptaková, Magdalena (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2010)
   Date of defense: 20. 9. 2010
   Jako téma diplomové práce jsem si zvolila Syndrom CAN - psychické formy týrání. Problematika psychického týrání je velmi obtížná a složitá, přesto se nedostatky objevují již v teoretických východiscích a literatura týkající ...
  • Syndrom týraného, zneužívaného a zanedbaného dítěte. Problematika can s ohledem na sexuální zneužívání dítěte 

   Defence status: DEFENDED
   Šimáková, Michaela (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2007)
   Date of defense: 18. 9. 2007

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV