• Malované opony české provenience v poslední čtvrtině 19. století 

   Rozinek, Josef (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 17. 9. 2013
   Cílem předkládané práce je podat základní informace o malovaných oponách české provenience a na českém území ve specifickém časovém rozsahu poslední čtvrtiny 19. století. V úvodu bude krátce nastíněna problematika vývoje ...
  • Maxmilián Pirner - Pojetí alegorie a symbolu v tvorbě jednoho umělce na sklonku 19. století 

   Bencová, Zuzana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 14. 9. 2015
   Diplomová práce Maxmilián Pirner - pojetí alegorie a symbolu v tvorbě jednoho umělce na sklonku 19. století pojednává o tvorbě Maxmiliána Pirnera a jeho přístupech k alegorii a symbolu. Alegorický systém procházel na sklonku ...
  • Osobnost Celdy Kloučka a jeho dílo 

   Teichmanová, Jana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 29. 5. 2007
   Osobnost a dilo Celdy Kloucka obsazene v teto pnici, predstavuje umelce ve sve podstate jako "renesancni" postavu mnoha zajmu, zabyvajici se Cinnostmi nejen umelecky-mi. Nasledne zhodnoceni Klouckova prinosu v oblasti ...
  • Osobnost Celdy Kloučka a jeho dílo 

   Teichmanová, Jana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 5. 10. 2007
   Osobnost a dilo Celdy Kloucka obsazene v teto pnici, predstavuje umelce ve sve podstate jako "renesancni" postavu mnoha zajmu, zabyvajici se Cinnostmi nejen umelecky-mi. Nasledne zhodnoceni Klouckova prinosu v oblasti ...
  • Pokušení svatého Antonína . Motiv novodobé a moderní tvorby mezi textem a obrazem. 

   Hekrdlová, Alice (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 14. 9. 2015
   Diplomová práce zkoumá Pokušení svatého Antonína v poslední čtvrtině 19. století ve Francii a v Belgii. Na rozboru vybraných děl ukazuje variabilitu jeho ikonografie a zároveň obsahovou komplexnost, v níž se odráží dobový ...
  • Pomník Františka Palackého v Praze 

   Vysloužilová, Veronika (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 16. 6. 2015
   Cílem bakalářské práce je podat ucelený přehled vývoje pomníku Františka Palackého v Praze, který je dílem jednoho z nejvýznamnějších představitelů secesního sochařství Stanislava Suchardy a architekta Aloise Dryáka. ...
  • Renáta Tyršová 

   Rozinková, Kateřina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 17. 9. 2013
   Cílem předkládané práce je zhodnotit život a dílo významné osobnosti české kultury a společnosti konce 19. století Renáty Tyršové. Práce obsahuje základní přehled životopisných dat Tyršové, především ve vazbě na její rodinné ...
  • Soběslav Pinkas, český malíř (1827 - 1901) 

   Brožová, Kristýna (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 18. 9. 2012
   Cílem diplomová práce je monografické zpracování života a díla Soběslava Pinkase (1827-1901), jednoho z nejdůležitějších představitelů české realistické malby. Na základě historického pozadí je představen Pinkasův osobní ...
  • Sochař Čeněk Vosmík (1860 - 1944) 

   Perlíková, Zdenka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 18. 9. 2012
   Diplomová práce se zabývá životem a dílem sochaře Čeňka Vosmíka (1860 - 1944). Obsahuje celkový přehled a zhodnocení jeho tvorby v kontextu doby. Vosmíkovo umělecké tvoření sleduje od počátků strávených studiem ve Vídni, ...
  • Sochař Franta Úprka a jeho sepulkrální tvorba 

   Eretová, Monika (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 4. 2. 2013
   This dissertation deals with sepulchral artworks of Franta Úprka (1868-1929), the Czech sculptor. At first his life is described. Franta Úprka was born in Kněždub, south-eastern Moravia. Beginning of his artistic activity ...
  • Sochař Karel Novák a jeho umělecký závod 

   Gaudeková, Helena (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 23. 6. 2011
   Tato práce se zabývá životem a dílem českého sochaře Karla Nováka (1871 - 1955) a fungováním jím založeného sochařského závodu, provozovaného v Praze. Hlavní důraz je kladen na podrobnější analýzu exteriérové dekorace fasád ...
  • Sochařský náhrobek na Olšanských hřbitovech éry J. V. Myslbeka 

   Eretová, Monika (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 14. 9. 2010
   Tato práce pojednává o sochařských náhrobcích na Olšanských hřbitovech. Bližší časové určení vymezuje éra sochaře Josefa Václava Myslbeka, jedná se tedy o závěr 19. století a první roky století nadcházejícího. Úvodní ...
  • Transformace forem a témat nazarénského malířství v Čechách na příkladu oltářního obrazu Josefa Vojtěch Hellicha 

   Řezáč, Jan (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 16. 9. 2009
   Tato diplomnf pnke je prvnfm textem v ceske umelecko - historicke literature, zabyvajfcf se analyticky vlivem nazarenskeho tvaroslovf na ceske malfrstvf kolem poloviny 19. stoletf. Na pffkladu oltarnfho obrazu - Sv. Lukas ...
  • Umělecké objednávky Michaela Osvalda Thuna jako nedílná součást reprezentace českého aristokrata ve 2. polovině 17. století 

   Pátek, Jakub (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 25. 9. 2013
   Resume disertace Umělecké objednávky Michaela Osvalda Thuna jako nedílná součást reprezentace barokního aristokrata ve druhé polovině 17. století. Práce se zabývá uměleckou objednávkou zámožného českého aristokrata hraběte ...
  • Uměleckoprůmyslová škola v Praze a její ateliéry v letech 1890-1910 

   Sklenářová Teichmanová, Jana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 14. 9. 2015
   Disertační práce pojednává o historii ateliérů Uměleckoprůmyslové školy v Praze v letech 1885 až 1910, přičemž hlavní důraz je kladen na stylový vývoj ve zlomovém období přelomu století, kdy došlo ke generační výměně, která ...
  • Umění a architektura Národopisné výstavy 1895 

   Mědílková, Veronika (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 18. 9. 2012
   Název práce: Umění a architektura Národopisné výstavy 1895 Tématem předkládané diplomové práce je pokus o rekonstrukci seznamu výtvarných umělců a jejich děl prezentovaných a použitých v rámci Národopisné výstavy českoslovanské ...
  • Viktor Barvitius (1834-1902) 

   Klouzová, Aneta (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 28. 5. 2012
   v českém jazyce: Snahou této diplomní práce je podat co nejucelenější obraz o životě a díle malíře Viktora Barvitia (1834 - 1902), jednoho z průkopníků moderního realismu u nás. Sledování životních osudů a vlivů, jež ...
  • Viktor Oliva - český malíř a designer 90. let 19. století 

   Nechvátalová, Marie (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 7. 6. 2012
  • Vnitřek lesa a lesní charaktery (Krajinomalba Julia Edvarda Mařáka) 

   Matoušek, Alexander (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 27. 9. 2006
   Julius Mařák patří k předním osobnostem české krajinomalby. Je připomínán, občas oceňován, k plnějšímu pochopení jeho díla máme přesto daleko. Hlubšímu porozumění brání rozkolísaná hlediska pro posuzování kvality uměleckých ...
  • Vojtěch Preissig a typografie jeho doby 

   Hošková, Markéta (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 12. 2. 2014
   This bachelor thesis is focused on the restoration of typography from the 1890s to the first half of the 20th century. Special attention is paid to the Vojtěch Preissigs typograhy and his work on the original Czech typography ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV