• Politické a sociální důsledky hospodářské globalizace 

   Defence status: DEFENDED
   Holpuch, Petr (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2006)
   Date of defense: 19. 6. 2006
  • Potenciál sociálního kapitálu pro rozvoj venkova 

   Defence status: DEFENDED
   Skála, Vít (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2011)
   Date of defense: 28. 3. 2011
   The topic of this thesis seems to be very actual and demanded. The active role of all the participants confirms it. It was proved the countryside has to solve a lot of serious problems. The mayors are those, who have to ...
  • Proměny evropského státu veřejných sociálních služeb pod vlivem globalizace - zkoumání nerovnováhy mezi klesajícími možnostmi sociálního státu a rostoucími sociálními nároky 

   Defence status: DEFENDED
   Kopečný, Ondřej (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2011)
   Date of defense: 23. 6. 2011
   (abstrakt) Diplomová práce Prom ny evropského státu ve ejných sociálních slu eb pod vlivem globalizace se zabývá prom nami sociální politiky v evropských zemích, které zp sobuje proces globalizace. Práce pojímá stát ve ...
  • Příčiny nízké občanské a politické participace dětí a mládeže v ČR 

   Defence status: DEFENDED
   Rousová, Jindřiška (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2012)
   Date of defense: 1. 2. 2012
   This thesis deals with the topic of low civic and political participation of children and youth in the Czech Republic. Participatory democracy theory and theory of civil society are used as starting values. The work deals ...
  • Role vybraných společností v harmonizaci pracovního a rodinného života zaměstnanců se zaměřením na koncept společenské odpovědnosti 

   Defence status: DEFENDED
   Kavalová, Aneta (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2020)
   Date of defense: 22. 1. 2020
   Předkládaná diplomová práce se zabývá rolí vybraných společností v oblasti harmonizace pracovního a osobního života zaměstnanců se zaměřením na koncept společenské odpovědnosti. Problematika slaďování obou složek života ...
  • Sociální stát jako kulturní subsystém 

   Defence status: DEFENDED
   Mouralová, Magdalena (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2007)
   Date of defense: 28. 6. 2007
   Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd / Smetanovo nábřeží 6, 110 01 Praha 1 info@fsv.cuni.cz, tel: 222 112 111 www.fsv.cuni.cz Dle čl. 4 Opatření rektora č. 6/2010 o Zpřístupnění elektronické databáze závěrečných prací ...
  • Stanovení věkové hranice odchodu do starobní penze 

   Defence status: DEFENDED
   Svoboda, Radovan (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2017)
   Date of defense: 6. 2. 2017
   Stanovení důchodového věku je klíčovým problémem každého penzijního systému, jeho řešení se dotýká každého občana a má i významný politický rozměr. Za hlavní důvod pro navyšování důchodového věku, ke kterému dochází ve ...
  • Střet zájmů v trestných činech komunálních zastupitelů 

   Defence status: DEFENDED
   Petráková, Lenka (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2006)
   Date of defense: 28. 6. 2006
   Cílem práce je identifikace problémových okruhů v rozhodování komunálního zastupitele spolu s identifikováním jejich střetu zájmů. Práce vymezuje za základní regulativy jednání komunálního zastupitele: etiku, právo a ...
  • Udržitelnost českého důchodového systému aneb čím doplnit první pilíř? 

   Defence status: DEFENDED
   Mikušek, Vít (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2020)
   Date of defense: 15. 9. 2020
   Práce se zabývá vybranými návrhy na zavedení veřejnoprávní podoby penzijního fondu jako doplňku k průběžnému systému, které se objevují v českém veřejně-politickém diskurzu. Tyto návrhy podrobuje vzájemnému srovnání z ...
  • Univerzální příjem jako politický koncept a nenaplněná sociální realita 

   Defence status: DEFENDED
   Navrátil, Marek (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2020)
   Date of defense: 23. 6. 2020
   The master's thesis Universal basic income as a political concept and unfulfilled social reality puts focus on the concept of universalism in social policy and the possibilities of introducing its elements in the Czech ...
  • Užívání nelegálních drog z pohledu aktérů české drogové politiky 

   Defence status: DEFENDED
   Nekola, Martin (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2011)
   Date of defense: 31. 5. 2011
   UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD Institut sociologických studií Užívání nelegálních drog z pohledu aktérů české drogové politiky Perspectives on Illicit Drug Use in the Czech Republic Abstrakt / Abstract ...
  • Věk potřebný pro nárok na starobní důchod - vývoj a determinanty ovlivňující jeho změny 

   Defence status: DEFENDED
   Nešporová, Stanislava (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2015)
   Date of defense: 22. 6. 2015
   The diploma thesis generally focuses on pension systems, specifically on the institution of retirement age. This institution is very important for the old-age pension system and its stability. Retirement age is an important ...
  • Vybrané faktory ovlivňující formování důchodové politiky v České republice v letech 1990-2017 

   Defence status: DEFENDED
   Česák, Vojtěch (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2018)
   Date of defense: 25. 9. 2018
   1 Abstrakt Předkládaná diplomová práce se zaměřuje na vymezení faktorů, které významným způsobem ovlivňují koncipování důchodové reformy, a to v letech 1990 - 2017. Sledován je vývoj převládajících diskursů, které byly pro ...
  • Zákon o sociálním podnikání jako prostředek v boji proti sociálnímu vyloučení 

   Defence status: FAILED
   Kolář, Šimon (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2018)
   Date of defense: 29. 1. 2018
   Diplomová práce "Zákon o sociálním podnikání jako prostředek v boji proti sociálnímu vyloučení" je zaměřena na sociální podnikání v České republice a možnosti, jakými lze sociální podniky podpořit tak, aby byly efektivnější ...
  • Žena mezi rodinou a prací a sociální stát 

   Defence status: DEFENDED
   Kropyvko, Tetyana (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2012)
   Date of defense: 27. 6. 2012
   Diplomová práce "Žena mezi rodinou a prací a sociální stát" pojednává o problematice skloubení rodinných a pracovních rolí mužů a žen, a to především ve vztahu k institucionálním podmínkám sociálního státu v ČR. V práci ...
  • Žena mezi rodinou a prací a sociální stát 

   Defence status: DEFENDED
   Boušková, Magda (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2013)
   Date of defense: 21. 6. 2013
   Diploma thesis "Woman family-work life balance and social state" is dealing with the issue of woman coming back to work/on the job market after maternity leave as well as the conflict of family and work roles. Thesis is ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV