• Odborové rekreace v Československu v 50. a 60. letech 20. století 

   Čornejová, Alžběta (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2012)
   Date of defense: 2. 2. 2012
   Název: Odborové rekreace v Československu v 50. a 60. letech 20. století Anotace: Diplomová práce analyzuje organizaci, průběh a další aspekty odborových rekreací, které patřily v bývalém Československu k významným a ...
  • Odborové rekreace v Československu v 50. a 60. letech 20. století 

   Čornejová, Alžběta (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2011)
   Date of defense: 6. 9. 2011
   Název: Odborové rekreace v Československu v 50. a 60. letech 20. století Anotace: Diplomová práce analyzuje organizaci, průběh a další aspekty odborových rekreací, které patřily v bývalém Československu k významným a ...
  • Pařížská světová výstava 1900 

   Markvart, Karel (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2009)
   Date of defense: 22. 9. 2009
   Výstřel z děla na Eiffelově věži, v noci na 12. listopadu 1900, symbolicky uzavřel brány pařížské světové výstavy. Stalo se tak s týdenním zpožděním oproti původnímu plánu. Ačkoli počet platících návštěvníků přesáhl hranici ...
  • Pedagog Josef Soukup 

   Bandasová, Monika (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2013)
   Date of defense: 11. 6. 2013
   Diplomová práce se týká pedagoga Josefa Věnceslava Soukupa. Jedná se o téměř cimrmanovskou osobnost vlasteneckého pedagoga z 19. století, jehož důležitost a významnost, jakožto i jeho jedinečnost, dokládám především výňatky ...
  • Pivovarnictví 1869-1914. Žízeň, nebo vlastenectví? 

   Hruška, Libor (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2014)
   Date of defense: 13. 3. 2014
   Disertační práce se zabývá srovnáním pivovarského průmyslu ve třech českých regionech v letech 1869 až 1914. Těmito místy jsou Plzeň, České Budějovice a Praha a její tehdejší předměstí. Práce ukazuje, jak pivovary objevovaly ...
  • Postoje Československé strany lidové v letech 1945-1948 na stránkách Lidové demokracie 

   Tesaříková, Kristýna (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2017)
   Date of defense: 11. 9. 2017
  • Proměny prodejní kultury v centru Prahy v období industrializace 

   Záhorský, Štěpán (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2010)
   Date of defense: 8. 9. 2010
   Supermarket Albert, který je součástí velké společnosti Ahold, má jednu ze svých prodejen v budově Staroměstské tržnice. Obchod je v původní velkoryse pojaté prodejní prostoře bazilikální dispozice. Tržnice je kryta ocelovou ...
  • Propagandistické kampaně v Československu v letech 1948-1953 

   Kourová, Pavlína (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2013)
   Date of defense: 5. 9. 2013
   NÁZEV: Propagandistické kampaně v Československu v letech 1948-1953 AUTOR: Pavlína Kourová KATEDRA: Katedra dějin a didaktiky dějepisu ŠKOLITEL: Prof. PhDr. Jiří Pokorný, CSc. ABSTRAKT: Tématem disertační práce jsou ...
  • Rod Pernerů a vývoj průmyslu v Týnci n/L 

   Žmolil, Matouš (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2016)
   Date of defense: 12. 9. 2016
   Tato bakalářská práce má za cíl blíže seznámit čtenáře s rodem Pernerů, jejich rodinnými vztahy, jejich majetkem a jejich vztahy k průmyslu v Týnci nad Labem. První kapitola zaznamenává historický vývoj obce. Následuje ...
  • Řehlovice 1880-1970 

   Dytrtová, Anežka (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2017)
   Date of defense: 17. 1. 2017
   Tato práce se zabývá historií obce Řehlovice ležící v Severočeském kraji, a to v letech 1880 až 1970. Tato obec se ve vymezeném čase nacházela na převážně Němci osídleném území Sudet. Časové vymezení si klade za cíl ...
  • Sebereflexe české společnosti. Přelom 19. a 20. století v perspektivě humoristických časopisů 

   Fronk, Václav (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2006)
   Date of defense: 29. 8. 2006
   V celých českých dějinách nalezneme jen málo období, ve kterých by docházelo k tolika převratným změnám trvalého charakteru, jako tomu bylo během posledního čtvrtstoletí před první světovou válkou. Pokrok se v této době ...
  • Spisovatel a dramatik František Zavřel (1884-1947) v ideových a kulturních souvislostech první poloviny 20. století 

   Burget, Eduard (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2013)
   Date of defense: 5. 9. 2013
   Název práce: Spisovatel a dramatik František Zavřel (1884-1947) v ideových a kulturních souvislostech první poloviny 20. století Autor: Eduard Burget Katedra: Katedra dějin a didaktiky dějepisu Školitel: Prof. Phdr. Jiří ...
  • Společnost pro obnovu Lidic ve vztahu k ústředním i místním úřadům státní správy a ve vztahu k ideologii komunistické strany v období 1945/6-1960 

   Bechnerová, Pavla (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2016)
   Date of defense: 23. 11. 2016
   Disertační práce se zabývá Společností pro obnovu Lidic v letech 1945-1960 a zároveň ji zasazuje do širšího rámce dějin tohoto období. Po úvodním teoretickém vstupu je vymezen vztah Společnosti k Lidicím, v němž je důležité ...
  • Tábory lidu v Praze v 19. století 

   Kubíček, Lubomír (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2014)
   Date of defense: 3. 9. 2014
   Práce zkoumá táborové hnutí v Čechách s bližším zaměřením na oblast Prahy. Seznamuje se základními událostmi, které předcházely táborovému hnutí nebo ho inspirovaly. Práce řeší především obnovení ústavního života v habsburské ...
  • Výtvarník Emil Pacovský jako organizátor a vydavatel 

   Hribová, Šárka (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2009)
   Date of defense: 27. 5. 2009
   Emil Pacovský. Malíř, grafik, spisovatel, kritik, estetik, historik a teoretik umění. Za svůj život působil v mnoha spolcích, sdruženích či výtvarných svazech. Ve většině z nich zastával významné funkce. Zásadní byla jeho ...
  • Výtvarník Emil Pacovský jako organizátor a vydavatel 

   Hribová, Šárka (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2011)
   Date of defense: 31. 1. 2011
   Emil Pacovský. Malíř, grafik, spisovatel, kritik, estetik, historik a teoretik umění. Za svůj život působil v mnoha spolcích, sdruženích či výtvarných svazech. Ve většině z nich zastával významné funkce. Zásadní byla jeho ...
  • Z literárního života Druhé republiky (1938 - 1939) 

   Pavlíček, Tomáš (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2010)
   Date of defense: 1. 2. 2010
   V jádru jakéhokoli pokusu o souvislejší vědecké zpracování tématu obvykle stojí základní otázka, jež autora podnítila jeho realizaci a jež se většinou rovněž opakovaně jako leitmotiv do práce promítá od její zárodečné ...
  • Z literárního života Druhé republiky (1938-1939) 

   Pavlíček, Tomáš (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2009)
   Date of defense: 22. 9. 2009
   V jádru jakéhokoli pokusu o souvislejší vědecké zpracování tématu obvykle stojí základní otázka, jež autora podnítila jeho realizaci a jež se většinou rovněž opakovaně jako leitmotiv do práce promítá od její zárodečné ...
  • Zaniklá židovská náboženská obec v Poběžovicích v letech 1850-1950 

   Roldánová, Šárka (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2011)
   Date of defense: 23. 5. 2011
  • Železnice Vysočany - Těšnov; vznik, vývoj, zánik 

   Balák, Ondřej (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2013)
   Date of defense: 13. 6. 2013
   Předkládaná práce si klade za cíl popsat vznik, vývoj a zánik koncového úseku železniční trati Vysočany- Těšnov. Šířeji se jedná o stručný úvod do problematiky výstavby železničních tratí v závěu 19. století v Praze, dále ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: dspace (at) is.cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV