• Historie farnosti Liběchov v letech 1890 - 1935 

   Defence status: DEFENDED
   Šantin, Miroslav (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2007)
   Date of defense: 11. 6. 2007
   RESUMÉ bakalářská práce: HISTORIE FARNOSTI LIBĚCHOV V LETECH 1890 - 1935 autor: ŠANTIN Miroslav Jan, 2007 V přelomu 19. a 20. století se i v Rakousko-Uherské monarchii vzbuzují proticírkevní akce navazující na odezvy ...
  • Historie farnosti v Mostě v letech 1945-1990 

   Defence status: DEFENDED
   Hausner, Martin (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2011)
   Date of defense: 27. 1. 2011
   Cílem této práce bylo popsat historii mostecké farnosti v letech 1945-1990. Je to bezmála polovina století, ve kterém nebyla nouze o dramatické události, ať už na rovině státní, politické, obecní, farní nebo osobní. Na ...
  • Jan Nepomuk Hejčl, vědecký spor s Vojtěchem Šandou 

   Defence status: DEFENDED
   Jäger, Pavel (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2008)
   Date of defense: 17. 6. 2008
   Resumé Tématem diplomové práce je vědecký spor olomouckého profesora Starého zákona Jana Nepomuka Hejčla a pražského profesora dogmatické teologie Vojtěcha Šandy. Z dochovaných materiálů se nám podařilo objasnit jak průběh ...
  • Josef Beran v letech 1939-1945 

   Defence status: DEFENDED
   Kolouch, František (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2008)
   Date of defense: 17. 6. 2008
   16. února 2008 Resumé Jako téma pro svou diplomovou práci jsem si vybral významnou osobnost české katolické církve kardinála Josefa Berana. Zpracoval jsem jeho šestileté a velmi dramatické životní období v letech 1939 - ...
  • Kapitulní kostel Povýšení sv. Kříže v Litomyšli 

   Defence status: DEFENDED
   Vacek, Miloš (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2011)
   Date of defense: 27. 1. 2011
   1 Anotace Diplomová práce "Kapitulní kostel Povýšení sv. Kříže v Litomyšli" nejprve stručně seznamuje s dějinami Litomyšle, které předcházely a jsou důležité pro pochopení pozdějšího období - založení kláštera augustiniánů ...
  • Katolická církev a extremismus v České republice 

   Defence status: DEFENDED
   Racková, Dana (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2012)
   Date of defense: 2. 2. 2012
   V předkládané práci se pokouším přiblížit, jak samotný název napovídá, vztah extremismu s katolictvím a způsoby, jakými využívají některé extremistické organizace křesťanskou rétoriku. Pozornost soustředím především na ...
  • Katolická reformace v Kozmografii české Zikmunda z Púchova 

   Defence status: DEFENDED
   Krejčová, Markéta (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2010)
   Date of defense: 7. 9. 2010
   Resumé Katolická reforma v Kosmografii české Zikmunda z Púchova Kosmografie česká vyšla v Praze roku 1554 jako česká verze Cosmographiae universalis Sebastiána Münstera. Podnět k vydání vzešel od krále Ferdinanda I. v ...
  • Katolický kněz František Josef Sláma, zapomenutá osobnost národního obrození 1792-1844 

   Defence status: DEFENDED
   Koloušek, Ivo (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2009)
   Date of defense: 16. 6. 2009
   Resumé Katolický kněz František Josef Sláma, zapomenutá osobnost národního obrození. 1792 - 1844. Jako téma pro svou bakalářskou práci jsem si vybral téměř zapomenutou osobnost českého národního obrození P. Františka Josefa ...
  • Kněz Josef Čihák, 1912-2003 

   Defence status: DEFENDED
   Romportl, Milan (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2009)
   Date of defense: 16. 6. 2009
   Název diplomové práce: Kněz Josef Čihák (1912 - 2003) Vypracoval: Milan Romportl Rok: 2009 Résumé Tato diplomová práce mapuje život kněze Josefa Čiháka (1912 - 2003), kanovníka Katedrální kapituly u Svatého Ducha v Hradci ...
  • Kostel a farnost ve staletích: historie kostela a farnosti sv. Jiljí v Heřmani 

   Defence status: DEFENDED
   Pavlíček, Ivan (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2012)
   Date of defense: 2. 2. 2012
   Tématem diplomové práce "Kostel a farnost ve staletích: historie kostela a farnosti sv. Jiljí v Heřmani"je systematické zpracování historie farnosti a kostela sv. Jiljí v Heřmani u Písku v diecézi českobudějovické. Bylo ...
  • Legalizace umělých potratů v Československu v roce 1957 

   Defence status: DEFENDED
   Cigánek, Radim (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2010)
   Date of defense: 1. 6. 2010
   Resumé Diplomová práce Legalizace umělých potratů v Československu v roce 1957 pojednává o vzniku zákona o "umělém přerušení těhotenství" v Československu. Vznik tohoto zákona jsem zasadil do širších souvislostí. Po úvodní ...
  • Litomyšlské gymnázium na pozadí společenských změn 20. století 

   Defence status: DEFENDED
   Rádek, Tomáš (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2012)
   Date of defense: 2. 2. 2012
   Diplomová práce pojednává o litomyšlském gymnáziu na pozadí změn dvacátého století. Nastiňuje okolnosti vzniku gymnázia v Litomyšli a dále popisuje jeho rozvoj i těžkosti v průběhu vývoje. Pojednává o profesorském sboru, ...
  • Mariánské, trojiční a světecké sloupy na Královéhradecku a Rychnovsku 

   Defence status: DEFENDED
   Komárek, Albert (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2011)
   Date of defense: 27. 1. 2011
   Diplomová práce se zabývá otázkou, v jaké době a kde je možné hledat původ sloupů, proč vznikaly mariánské, trojiční a světecké sloupy v Evropě a na našem území, co bylo příčinou moru a jaké byly jeho následky v Evropě i ...
  • Metoděj Habáň (1899 - 1984):sonda do dějin českého novotomismu 

   Defence status: DEFENDED
   Macek, Petr (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2018)
   Date of defense: 26. 1. 2018
   Metoděj Habáň (1899-1984): A Probe into the History of Czech Neothomism Abstract The thesis is focused on the depiction of the life and work of Metoděj Habáň (1899-1984), Czech Dominican priest and philosopher. It follows ...
  • Místní úcta patronů v královéhradecké diecézi 

   Defence status: DEFENDED
   Smetanová, Barbora (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2009)
   Date of defense: 16. 6. 2009
   Resumé Diplomová práce mapuje historii i současnost úcty k patronům královéhradecké diecéze. Jsou to: sv. Kliment Římský (papež a mučedník, hlavní patron diecéze), sv. Jan Nepomucký, sv. Vojtěch, sv. Anna (patronka Orlických ...
  • Mjr. Hugo Vaníček 

   Defence status: DEFENDED
   Flosman, Martin (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2009)
   Date of defense: 16. 6. 2009
   Resumé Cílem této práce je představit osobnost Mjr. Hugo Vaníčka (26. října 1906 - 13. dubna 1995) a na jeho životním příběhu ukázat poslání a působení vojenského duchovního za druhé světové války u čs. vojáků v zahraničním ...
  • Mons. ThDr. Antonín Liška CSsR 

   Defence status: DEFENDED
   Gumenický, Jozef (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2012)
   Date of defense: 29. 5. 2012
   Diplomová práce je pokusem o zpracování životopisu 11. českobudějovického biskupa Mons. ThDr. Antonína Lišky CSsR (1924 - 2003). Reflektuje jeho životní etapy na pozadí osudů katolické církve v Československu v druhé ...
  • Náboženské poměry v Polné v období 1880-1920 

   Defence status: DEFENDED
   Kunc, Vojtěch (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2010)
   Date of defense: 1. 6. 2010
   Resumé Náboženské poměry v Polné v letech 1880-1920 Diplomová práce pod vedením PhDr. Tomáše Petráčka, Ph.D., Th.D. o 163 774 znacích pojednává o stavu polenské římskokatolické farnosti, židovské náboženské obce ve městě ...
  • Organizace církví a židovské obce v Českém Těšíně v letech 1918 až 1930. 

   Defence status: DEFENDED
   Kopecká, Adriana (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2006)
   Date of defense: 1. 11. 2006
  • Osobnost františkána Jana Bárty v totalitním režimu v Čechách 

   Defence status: DEFENDED
   Drobková, Michaela (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2013)
   Date of defense: 4. 6. 2013
   Osobnost františkána Jana Bárty v totalitním režimu v Čechách Anotace Diplomová práce stručně popisuje život svatého Františka z Assisi. Dále se zabývá historií mužských františkánských řádů v Čechách a na Moravě. Stručně ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV