• Možnosti a problémy revitalizace venkovských brownfields v Jihočeském kraji 

   Defence status: DEFENDED
   Marhounová, Simona (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2018)
   Date of defense: 24. 5. 2018
   The thesis deals with the problematic of revitalisation related to brownfields in the selected administrative units of South Bohemian region. The case territory includes the municipality with extended powers of České ...
  • Naplněnost územního plánu jako nástroje územního plánování - dokumentace vs. realita 

   Defence status: DEFENDED
   Hrudková, Magdalena (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2011)
   Date of defense: 31. 5. 2011
   Územní plánování je vědou, jež čerpá z přírodních, technických i společenských věd a zároveň proniká do sféry ekonomické, sociální i sféry životního prostředí. Přitom reaguje i na změny společenských podmínek. Úkolem ...
  • Ohrožená sídla v periferních oblastech Česka 

   Defence status: DEFENDED
   Taitl, Lukáš (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2020)
   Date of defense: 25. 6. 2020
   This diploma thesis is generally devoted to the endogenous potential of the development of the smallest settlements of the selected part of the inner periphery in Czechia. This internal potential is created by the ...
  • Postavení místních akčních skupin na českém venkově 

   Defence status: DEFENDED
   Bartošová, Jana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2011)
   Date of defense: 19. 9. 2011
   Předložená diplomová práce se zabývá fenoménem místních akčních skupin na území České republiky. Cílem diplomové práce je na základě vnímání vybraných místních akčních skupin jejími členy a provedené analýze jejich činností ...
  • Problematika rozvoje regionu sousedícího s Vojenským újezdem Brdy 

   Defence status: DEFENDED
   Svoboda, Tomáš (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2009)
   Date of defense: 23. 9. 2009
   This diploma paper is about problems, which shepherd the region in proximity the military area Brdy. This region is among others situated in inner periphery, which brings another problems in development this region. The ...
  • Provázanost strategického plánování s rozpočtovou politikou města 

   Defence status: DEFENDED
   Ketnerová, Julie (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2018)
   Date of defense: 24. 5. 2018
   The focus of this diploma thesis is the strategic planning and its interconnection with a local government budget and grant programs in case of Mariánské Lázně, Horní Slavkov and Žlutice. This thesis is based on theoretical ...
  • Průběh reformy veřejné správy na Městském úřadě v Sušici 

   Defence status: DEFENDED
   Hupková, Martina (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2006)
   Date of defense: 18. 9. 2006
  • Příčiny a důsledky změn územních plánů v suburbánním zázemí Prahy 

   Defence status: DEFENDED
   Ťopková, Lenka (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2010)
   Date of defense: 23. 9. 2010
   Příčiny a důsledky změn územních plánů v suburbánním zázemí Prahy Abstrakt Diplomová práce se zabývá územním plánováním v Česku po změně společenských podmínek v roce 1989. Okolí hlavního města je v současné době místem, ...
  • Příčiny úspěšnosti zisku dotačních titulů vybraných venkovských obcí 

   Defence status: DEFENDED
   Kolářová, Kateřina (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2010)
   Date of defense: 17. 6. 2010
   Příčiny úspěšnosti zisku dotačních titulů vybraných venkovských obcí Abstrakt Významným tématem členských států Evropské unie je rozvoj venkova. Pro Českou republiku se toto téma stalo aktuálním po vstupu do EU v roce 2004. ...
  • Příprava a realizace strategií rozvoje ve vybraných mikroregionech Pardubického kraje 

   Defence status: DEFENDED
   Moučková, Lucie (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2007)
   Date of defense: 26. 9. 2007
  • Přírodní prostředí jako potenciál i limit socioekonomického rozvoje 

   Defence status: DEFENDED
   Vacková, Marie (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2013)
   Date of defense: 10. 6. 2013
   Bakalářská práce se zabývá přírodním prostředím ve strategických plánech mikroregionů, kde může přírodní prostředí vystupovat jako potenciál i limit socioekonomického rozvoje. Cílem práce je zkoumat roli přírodního prostředí ...
  • Realizace záměrů územního plánu - příčiny a důsledky 

   Defence status: DEFENDED
   Merklová, Daniela (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2012)
   Date of defense: 30. 5. 2012
   Diplomová práce se zabývá tématem územního plánování jako nástroje rozvoje území. Územní plán je během procesu svého vzniku i během své platnosti značně ovlivňován požadavky uživatelů území na jeho využití, ať již přímo ...
  • Regionální rozdělení podpory z Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů 

   Defence status: DEFENDED
   Kozák, Radek (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2009)
   Date of defense: 28. 5. 2009
   V souvislosti s vyspelostí a konkurenceschopností jednotlivých regionu i státu se v soucasnosti velmi casto uvádí pojem lidské zdroje a jejich rozvoj. Vstup Ceské republiky do Evropské unie umožnil k rozvoji lidských zdroju ...
  • ROLE AKTÉRŮ ÚZEMNÍHO ROZVOJE PŘI PROCESU REGENERACE ŽELEZNIČNÍCH BROWNFIELDŮ NA ÚZEMÍ PRAHY 

   Defence status: DEFENDED
   Horská, Markéta (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2022)
   Date of defense: 27. 1. 2022
   Diplomová práce se zabývá rolí aktérů územního rozvoje zapojených do regenerace vybraných železničních brownfieldů na území hl. m. Prahy. Tyto zanedbané areály skrývají velký potenciál pro budoucí rozvoj města. Cílem práce ...
  • Role aktérů územního rozvoje při regeneraci brownfields na území dolních Holešovic a dolní Libně 

   Defence status: DEFENDED
   Rathová, Adéla (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2017)
   Date of defense: 31. 5. 2017
   Diplomová práce se zabývá rolí jednotlivých aktérů územního rozvoje, současně vývojem území a regenerací brownfields ve vnitřní části Prahy. Případové území dolních Holešovic a dolní Libně je charakteristické několika ...
  • Role aktérů územního rozvoje při revitalizaci brownfields v Sušici 

   Defence status: DEFENDED
   Bouzek, Filip (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2019)
   Date of defense: 9. 9. 2019
   Tato diplomová práce se zabývá rolí aktérů, kteří se zapojují do revitalizací brownfields ve městě Sušice. Konkrétně se jedná o revitalizaci bývalé sirkárny Solo Sušice a bývalé porodnice. Tyto staré nevyužité budovy a ...
  • Role dopravy ve strategickém plánování 

   Defence status: DEFENDED
   Sagač, Roman (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2008)
   Date of defense: 16. 9. 2008
  • Role evropských projektů v rozvoji Jesenicka 

   Defence status: DEFENDED
   Rybářová, Hana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2012)
   Date of defense: 19. 9. 2012
   Diplomová práce se zabývá analýzou role projektů přeshraniční spolupráce v modelovém území Jesenicka, jejich přispěním k rozvoji přeshraničních sítí kontaktů a socioekonomickému rozvoji sledovaného území. Zkušenosti z ...
  • Role životního prostředí ve strategickém plánování 

   Defence status: DEFENDED
   Vazačová, Alžběta (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2007)
   Date of defense: 19. 9. 2007
  • Rozvoj malých měst ve středním Posázaví 

   Defence status: DEFENDED
   Šulc, Petr (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2019)
   Date of defense: 9. 9. 2019
   Diplomová práce se věnuje rozvoji tří malých měst ve středním Posázaví. Předpoklady rozvoje jsou hodnoceny na základě realizace a způsobu financování projektů a komunikace vedení města s širokou veřejností. Cílem práce je ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV