• Vztah mezi časovou perspektivou a výkonovou motivací 

   Vitošková, Veronika (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2014)
   Date of defense: 20. 6. 2014
   Předložená disertační práce se zabývá vzájemným vztahem žáků a studentů k budoucnosti, souvislostmi mezi časovou perspektivou a výkonovou motivací a v práci je též naznačena úzká souvislost dané problematiky s volními ...
  • Vztah studentů k budoucnosti 

   Menšíková, Veronika (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2008)
   Date of defense: 29. 1. 2008
   Diplomová práce pojednává o vtahu studentů k budoucnosti. Text je rozdělen do dvou částí - teoretické a praktické. Důraz je kladen na praktické zpracování, jedná se zejména o výzkumnou práci. V první části práce je věnována ...
  • Vztahování se k budoucnosti a hodnotová orientace (srovnávání pohledu skautů a jejich rodičů) 

   Pavlová, Marcela (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2008)
   Date of defense: 29. 1. 2008
   Cílů diplomové práce bylo dosaženo z metodologického hlediska, nad konkrétními výpověďmi respondentů je možné ještě vést diskuzi, analyzovat je pohledem někoho jiného než autorky, neboť tak se z nich dají vyčíst ještě další ...
  • Vztahové normy učitelů a výkonová motivace žáků 

   Kubíková, Kateřina (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2013)
   Date of defense: 21. 2. 2013
   V předložené dizertační práci jsme zkoumali rozvoj výkonové motivace u žáků a možné vzájemné souvislosti s vnějším hodnocením dle vztahových norem. V teoretické části se zabýváme vědeckými východisky pojmů výkonová motivace ...
  • Zaujetí při matematice a orientace na matematiku 

   Kmínková, Eliška (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2009)
   Date of defense: 1. 6. 2009
   Cílem této práce je rozkrýt, jak různé motivační faktory ovlivňují zaujetí při matematice a podněcují orientaci na matematiku. Výzkumná sonda je založena na dvou hodinách matematiky v maturitním ročníku gymnázia, kdy první ...
  • Zaujetí úkolem v hodinách matematiky 

   Neudörflová, Blanka (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2013)
   Date of defense: 19. 6. 2013
   S pojmem zaujetí se běžně setkáváme v pedagogické literatuře - většinou v negativní podobě (žáci zaujatí nejsou). Proto jsme se zaměřili na prověření žákovského zaujetí v matematice. Pomocí dotazníkového šetření jsme u ...
  • Zaujetí žáků školní činností 

   Veletová, Zuzana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2006)
   Date of defense: 30. 1. 2006
   Tématem předložené diplomové práce je "Zaujetí žáků školní činností". Práce je souhrnem výsledků a závěrů kvantitativní a kvalitativní analýzy, která byla realizována na studentech tercie a kvarty osmiletého ...
  • Žákovské atribuční tendence a instrumentalita učení 

   Saitlová, Barbora (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2013)
   Date of defense: 10. 9. 2013
   NÁZEV: Žákovské atribuční tendence a instrumentalita učení AUTOR: Mgr. Barbora Saitlová KATEDRA: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze ŠKOLITEL: Doc. PhDr. Isabella Pavelková, CSc. ABSTRAKT: V disertační práci se ...
  • Žákovské připisování příčin po úspěchu a neúspěchu 

   Saitlová, Barbora (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2009)
   Date of defense: 2. 6. 2009
   Ve své diplomové práci se zabývám problematikou připisování příčin a prožitku úspěchu a neúspěchu u žáků. V teoretické části se snažím zpracovat atribuční proces v celém jeho kontextu. Zvláštní pozornost věnuji atribučnímu ...
  • Žákovské připisování příčin po úspěchu a neúspěchu 

   Kocmanová, Lucie (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2008)
   Date of defense: 29. 1. 2008
   The topic of this dissertation is the attribution tendencies of secondary school students in situations of success or failure. The process of attributing causes was examined by inquiring into past experience (attribution ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV