• Kontrola tréninkového procesu v přípravě reprezentace Taekwon-Do ITF 

   Mraček, Jan (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2010)
   Date of defense: 8. 9. 2010
   Název: Kontrola tréninkového procesu v přípravě reprezentace Taekwon-Do ITF Anotace: Diplomová práce má za úkol zpracovat a vyhodnotit motorické testy u reprezentantů tchekvonda. Práce se skládá ze dvou částí. První část ...
  • Metodika tréninku sportovního zápasu v karate 

   Beníšek, Petr (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2017)
   Date of defense: 17. 1. 2017
   Název: Metodika tréninku sportovního zápasu v karate Cíle: Hlavním cílem této práce je vytvořit model rozvoje pohybových schopností a speciálních dovedností a znalostí taktických postupů potřebných ke zvládnutí náročných ...
  • Metodika tréninku sportovního zápasu v karate 

   Beníšek, Petr (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2017)
   Date of defense: 8. 11. 2017
   Title: Methodology training in sports matches in karate Objectives: The main aim of this work is to create a model of development of movement skills and special skills and knowledge of of tactics needed to manage difficult ...
  • Metodika vybraných technik juda pro děti mladšího školního věku 

   Holá, Veronika (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2018)
   Date of defense: 9. 5. 2018
   Title: Methodic of selected judo techniques for younger school age children. Objectives: The aim of the thesis is to build visual material, which has the form of mental maps, selected technic in judo for beginner's ...
  • Metodika vybraných technik juda pro děti mladšího školního věku 

   Holá, Veronika (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2019)
   Date of defense: 12. 12. 2019
   Název: Metodika vybraných technik juda pro děti mladšího školního věku. Cíle: Cílem diplomové práce je sestavení obrazového materiálu, který má podobu mentálních map, vybraných technik v judu pro začínající i mírně pokročilé ...
  • Metody řešení hrozby krátkou střelnou zbraní 

   Kokta, Miroslav (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2013)
   Date of defense: 9. 9. 2013
   Název práce: Metody řešení hrozby krátkou střelnou zbraní Cíl práce: Cílem práce je komparovat metody řešení hrozby krátkou střelnou zbraní na základě společných kritérií a najít sjednocující principy pro tvorbu modelové ...
  • Motivace k bojovým sportům 

   Šimáček, Pavel (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2018)
   Date of defense: 6. 9. 2018
   Titleofwork: Combat sports motivation. Workobjective: The aim of this diploma thesis is to determine motives for participating in certain combat sports and to examine if the individual combat sports vary from each other ...
  • Motivace ke cvičení juda pro děti ve věku 11-15 let. 

   Úbl, Václav (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2011)
   Date of defense: 14. 9. 2011
   Název: Motivace ke cvičení juda pro děti ve věku 11 - 15 let Cíl práce: V diplomové práci jsme se zabývali motivačními faktory judistů ve věku 11 - 15 let. Cílem bylo sepsat teoretické poznatky zabývající se touto problematikou ...
  • Možnosti tréninku MMA v Praze 

   Hůrka, David (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2013)
   Date of defense: 13. 5. 2013
   Title: The possibilities of MMA sports training in Prague Objectives: The main objective of this thesis is to summarize the knowledge of the MMA sports training in Prague, the characteristics of MMA, its history, principles ...
  • Nácvik technik aši-waza u dětí mladšího školního věku 

   Hanek, Josef (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2010)
   Date of defense: 3. 5. 2010
   Název: Nácvik technik aši-waza u dětí mladšího školního věku Cíle: Hlavním cílem této práce je sestavit kompletní metodickou řadu nácviku technik aši-waza u dětí mladšího školního věku. Poskytnout informace spojené s ...
  • Návrh testové sestavy pro dlouhodobé sledování vrcholových závodníků v karate 

   Pešek, Adam (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2019)
   Date of defense: 16. 1. 2019
   Název: Návrh testové sestavy pro dlouhodobé sledování vrcholových závodníků v karate. Cíle: Cílem této práce je navrhnout testovou sestavu pro dlouhodobé sledování vrcholových závodníků v karate. Metody: Testování se ...
  • Nejčastěji používané techniky v judo na světových soutěžích 

   Turek, Jindřich (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2013)
   Date of defense: 13. 5. 2013
   Název: Nejčastěji používané techniky judo na světových soutěžích. Cíle: Hlavním cílem této práce je zjistit, jaké nejčastější techniky se používají v zápase judo, na světových soutěžích. Vymezit seznam nejčastěji hodnocených ...
  • Nejčastěji prováděné chvaty v zápase 

   Žižka, Jan (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2014)
   Date of defense: 10. 9. 2014
   Název práce: Nejčastěji prováděné chvaty v zápase Cíl práce: Hlavním cílem této práce je zjistit, které chvaty jsou nejpoužívanější v řecko-římském zápase a ve volném stylu. Tato práce poté dané chvaty popisuje, uvádí ...
  • Nejčastější druhy zranění v judu 

   Ječmínek, Jan (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2014)
   Date of defense: 15. 5. 2014
   Název: Nejčastější druhy zranění v judu Cíle: Cílem této práce bylo zjistit nejčastější úrazy, které nastávají při tréninku a na závodech juda. Zjistit možnosti léčení a předcházení a zjistit nejčastější příčiny zranění. ...
  • Obecná a speciální kondiční příprava v judu 

   Jirsák, Michal (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2017)
   Date of defense: 9. 5. 2017
   Název: Obecná a speciální kondice v judu Cíle: Primárním cílem bakalářské práce je sestavení optimálního měsíčního mezocyklu, 1. přípravného období kondiční přípravy pro oddíl SKPŠ judo Praha. Sekundárním cílem je popis ...
  • Plán založení sportovního klubu v karate 

   Trnková, Lucie (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2016)
   Date of defense: 12. 1. 2016
   Název: PLÁN ZALOŽENÍ SPORTOVNÍHO KLUBU V KARATE Cíle: Cílem práce je vysvětlit, jak postupovat při založení sportovního klubu karate v nových podmínkách zakládání spolků. Dalším cílem je aplikovat teoretické poznatky na ...
  • Porovnání polokontaktních a plnokontaktních disciplín kickoboxu z hlediska obecné vytrvalosti a akční rychlosti 

   Vesecká, Renata (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2012)
   Date of defense: 11. 9. 2012
   Název: Porovnání polokontaktních a plnokontaktníchdisciplín kickboxu z hlediska obecné vytrvalosti a akční rychlosti Cíle: Hlavním cílem práce je porovnat závodníky obou disciplín a zjistit, jestli existují nějaké rozdíly ...
  • Porovnání somatotypu thaiboxerů a judistů 

   Stibůrek, Michal (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2013)
   Date of defense: 9. 9. 2013
   Název práce: Porovnání somatotypu thaiboxerů a judistů Cíl práce: Hlavním cílem této bakalářské práce je porovnat somatotypy sportovců, kteří se zabývají thajským boxem a judem. Metody práce: Autor práce použil k vypracování ...
  • Postoje učitelů tělesné výchovy k bojovým sportům 

   Dvořáček, Jan (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2011)
   Date of defense: 11. 5. 2011
   Název: Postoje učitelů tělesné výchovy k bojovým sportům Cíle práce: Zjistit, jak se učitelé tělesné výchovy dívají na bojové sporty, jaký k nim mají vztah, zda by souhlasili se zařazením výuky těchto aktivit do programu ...
  • Postoje závodníků kickboxu k způsobu vedení trenéra během zápasu 

   Oralová, Iva (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2012)
   Date of defense: 20. 9. 2012
   Název: Postoje závodníků kickboxu k způsobu vedení trenéra během zápasu Cíle: Hlavním cílem této práce je zjistit, jak závodníci vnímají svého trenéra při vedení (koučování) zápasu, zda se toto chování shoduje s jejich ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV