• Aktuální otázky v letecké dopravě 

   Popelka, Ondřej (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2006)
   Date of defense: 31. 1. 2006
  • Aktuální právní otázky odpovědnosti dopravce při námořní přepravě zboží 

   Blahutová, Lenka (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2010)
   Date of defense: 22. 6. 2010
   Práce se zabývá právní úpravou odpovědnosti dopravce při námořní přepravě zboží. Práci lze pro zjednodušení rozdělit do dvou částí - první část je věnována obecným otázkám historického vývoje námořní přepravy a práva, dále ...
  • Aplikace Vídeňské úmluvy ve sporu z kupní smlouvy 

   Kuba, Stanislav (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2011)
   Date of defense: 1. 7. 2011
   Předmětem této rigorózní práce je analýza vybraných ustanovení tzv. Vídeňské úmluvy o smlouvách o mezinárodní koupi zboží. Výběr analyzovaných ustanovení je dán hlavním účelem této práce, kterým je aplikace Vídeňské úmluvy ...
  • Aplikovatelnost rozhodčí smlouvy na třetí osoby v (mezinárodní) obchodní arbitráži - vybrané otázky ve srovnání mezinárodní arbitrážní praxe a české právní úpravy 

   Cienciala, René (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2017)
   Date of defense: 31. 1. 2017
   CIENCIALA, R.: Aplikovatelnost rozhodčí smlouvy na třetí osoby v (mezinárodní) obchodní arbitráži - vybrané otázky ve srovnání mezinárodní arbitrážní praxe a české právní úpravy; rigorózní práce ABSTRAKT Smyslem předkládané ...
  • Arbitrabilita sporu a mezinárodní obchodní arbitráž 

   Svatoš, Martin (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2011)
   Date of defense: 26. 5. 2011
   Resumé: Arbitrabilita sporu a mezinárodní obchodní arbitráž Bc. Martin Svatoš Cílem této práce je prozkoumat a vysvětlit pojem arbitrabilita sporů v mezinárodní obchodní arbitráži, zejména pak srovnat český a zahraniční ...
  • Autonomie vůle stran v Nařízení Řím I a její limity 

   Šarochová, Lucie (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2012)
   Date of defense: 10. 1. 2012
   Rigorózní práce z oblasti závazkového práva v rámci mezinárodního práva soukromého na téma "Autonomie vůle v Nařízení Řím I a její limity" je rozdělena do několika částí. V úvodu se věnuje a snaží se čtenáři přiblížit ...
  • Bankovní záruka v mezinárodním obchodě 

   Biedermannová, Barbora (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2006)
   Date of defense: 2. 5. 2006
  • Budoucnost Newyorské úmluvy o uznání a výkonu cizích rozhodčích nálezů 

   Drienová, Michaela (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2012)
   Date of defense: 22. 5. 2012
   Není to dlouho, co Newyorská úmluva o uznání a výkonu cizích rozhodčích nálezů z roku 1958 (dále jen Newyorská úmluva nebo NÚ) oslavila půl století své existence. To sebou přineslo mimo jiné i polemizování o její efektivnosti ...
  • Cezhraničné premiestnenie sídla spoločnosti v rámci Európskej únie 

   Molnári, Daniel (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2013)
   Date of defense: 10. 12. 2013
   Možnosti cezhraničného premiestnenia sídla spoločnosti v rámci Európskej únie sú aktuálnou otázkou súčasnosti. Táto oblasť podlieha značnému vývoju. Vývoj je založený najmä na rozhodovacej činnosti Súdneho dvora Európskej ...
  • Choice of law and jurisdiction in international commerce 

   Juliš, Petr (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2009)
   Date of defense: 22. 9. 2009
   Práce představuje nejdůležitější právní instrumenty upravující problematiku smluv 0 volbě soudu a práva v mezinárodním obchodu. Bylo jasně ukázáno, že evropské mezinárodní právo soukromé je čím dál tím důležitější nejen v ...
  • Dědictví v mezinárodním právu soukromém 

   Joklová, Andrea (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2011)
   Date of defense: 26. 5. 2011
   V současnosti probíhá legislativní proces o návrhu evropského nařízení o příslušnosti, rozhodném právu, uznávání a výkonu rozhodnutí ve věcech dědictví, je proto aktuální srovnávat právní úpravy této oblasti v jednotlivých ...
  • Distribuční smlouva v mezinárodním obchodním styku 

   Navrátilová, Gabriela (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2011)
   Date of defense: 26. 5. 2011
   disertační práce Název: Distribuční smlouva v mezinárodním obchodním styku Autor: Mgr. Gabriela Navrátilová Školitel: Prof. JUDr. Monika Pauknerová, CSc, DSc. Vědní obor: Právo Instituce: Univerzita Karlova 1. Disertační ...
  • Dohody narušující hospodářskou soutěž v mezinárodním prostředí 

   Tupá, Kristýna (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2018)
   Date of defense: 17. 9. 2018
   1 ABSTRACT Cross-border Anti-competitive Agreements Functional market mechanism, as an essential element of a market economy, is a prerequisite for the economic prosperity of advanced democratic states. A completely crucial ...
  • E-business -mezinárodněprávní aspekty 

   Machová, Daniela (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2010)
   Date of defense: 22. 6. 2010
   RESUMÉ THE PRIVATE INTERNATIONAL LAW ASPECTS AND E-BUSINESS No geographical borders, no time constraints, the instance of actions and reactions, indefinite number of customers, extreme lowering of costs - those are just ...
  • "E-business" a mezinárodní právo soukromé 

   Davidovová, Daniela (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2014)
   Date of defense: 3. 9. 2014
   Univerzita Karlova Právnická fakulta "E-BUSINESS" A MEZINÁRODNÍ PRÁVO SOUKROMÉ ("E-business" and International Private Law) Anotace 2014 Daniela Davidovová ANOTACE Předložená práce se věnuje vybraným aspektům souvisejícím ...
  • Elektronický obchod a mezinárodní právo soukromé (se zvláštním zaměřením na proces uzavírání smluv) 

   Peterková, Kateřina (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2009)
   Date of defense: 19. 3. 2009
   60 má obvyklé bydliště" (resp. "zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila" dle nařízení Řím I.). Ustanovení ...
  • Elektřina jako specifický předmět mezinárodních obchodních závazkových vztahů 

   Pauknerová, Márie (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2007)
   Date of defense: 26. 9. 2007
  • Európske medzinárodné právo súkromné - unifikácia kolíznej úpravy 

   Laurincová, Lucia (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2010)
   Date of defense: 22. 9. 2010
   Záver Úprava kolíznych otázok na európskej úrovni je v súčasnosti stále viac sa rozvíjajúci trend, čo dokumentujú relatívne nedávno prijaté a stále rozpracované návrhy nariadení rozobraté v tejto práci, okrem úpravy ...
  • Evropské mezinárodní civilní procesní právo se zvláštním zaměřením na insolvenční řízení 

   Bláhová, Lenka (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2010)
   Date of defense: 18. 2. 2010
  • Evropské mezinárodní civilní procesní právo. Vybrané otázky 

   Hýsková, Petra (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2008)
   Date of defense: 9. 9. 2008

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV