• Koncept průměrného spotřebitele v českém a evropském právu 

   Jedlinský, Jakub (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2013)
   Date of defense: 5. 4. 2013
   1 The concept of an average consumer under Czech and European law RESUMÉ: The thesis is focused on the role of a so called average consumer under the law of unfair competition; namely concerning advertising and misleading ...
  • Koncept průměrného spotřebitele v českém a evropském právu 

   Kousalová, Martina (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2014)
   Date of defense: 13. 1. 2014
   RESUMÉ Koncept průměrného spotřebitele v českém a evropském právu Cílem předkládané diplomové práce s názvem "Koncept průměrného spotřebitele v českém a evropském práva" je popsat současné trendy, které lze pozorovat v ...
  • Koncept průměrného spotřebitele v českém a evropském právu 

   Plavjaniková, Kateřina (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2015)
   Date of defense: 14. 9. 2015
   Tématem mé práce je "Koncept průměrného spotřebitele v českém a evropském právu". V první kapitole je vyložen pojem spotřebitele a jeho vývoj. V české právní úpravě jsem se zaměřila na spotřebitele z pohledu soukromého a ...
  • Likvidace soudem zrušených kapitálových obchodních společností 

   Dvorníková, Jiřina (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2013)
   Date of defense: 21. 1. 2013
   Jako téma své diplomové práce jsem zvolila "Likvidace soudem zrušených kapitálových obchodních společností". Důvodem byla skutečnost, kdy neustále přibývá nefunkčních společností, které již nejsou dále schopny podnikatelské ...
  • Likvidace soudem zrušených kapítálových obchodních společností 

   Dvorníková, Jiřina (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2012)
   Date of defense: 17. 9. 2012
   Jako téma své diplomové práce jsem zvolila "Likvidace soudem zrušených kapitálových obchodních společností". Důvodem k volbě tohoto tématu byla skutečnost, že se jedná o proces, o kterém není u odborné veřejnosti příliš ...
  • Náhrada škody způsobené porušením pravidel hospodářské soutěže 

   Holásek, Martin (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2016)
   Date of defense: 12. 9. 2016
   68 Abstrakt Tato diplomová práce se zabývá náhradou škody Hlavním cílem této práce je ustanovením navazuje v kapitole druhé a možností užití obrany passing- rostoucí a v nedostatku motivace poškozených dnává o do - amerického ...
  • Nedovolená srovnávací reklama 

   Šulc, Martin (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2013)
   Date of defense: 5. 4. 2013
   - 65 - Abstract Unlawful comparative advertisement The thesis, whose subject is unlawful comparative advertising, deals in detail with regulation of such advertising not only in the Czech law but also in the European Union ...
  • Nedovolená srovnávací reklama 

   Křenková, Michaela (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2012)
   Date of defense: 25. 4. 2012
   Nedovolená srovnávací reklama Diplomová práce, Nedovolená srovnávací reklama, se zabývá nedovolenou srovnávací reklamou podle české právního řádu a právního řádu Evropské unie. Cílem této práce je především pojednat o tom, ...
  • Nekalá soutěž a klamavá reklama 

   Jakubíčková, Věra (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2009)
   Date of defense: 21. 5. 2009
   Nekalá soutěž a klamavá reklama 52 Závěr Právo proti nekalé soutěži má u nás svoji tradici, za jeho rozkvět je považována éra prvorepubliková, kdy byl v účinnosti ZPNS z roku 1927. Toto období rozvoje práva proti nekalé ...
  • Nekalá soutěž v módním průmyslu 

   Stárková, Anna (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2017)
   Date of defense: 20. 6. 2017
   Práce se zabývá problematikou právní regulace nekalosoutěžního jednání příznačného pro marketingovou činnost soutěžitelů v sektoru módního průmyslu. Cílem práce je popsat odpovídajícím způsobem marketing módního průmyslu, ...
  • Neplatnost usnesení valné hromady 

   Bodlák, František (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2010)
   Date of defense: 26. 10. 2010
   Závěr Věřím, že aspirace, které si tato práce předsevzala, byly naplněny. Z rozsahu práce je zřejmé, že přesahy uvedeného tématu, jak v rámci obchodního práva, do jiných institutů např. postavení valné hromady, tak i do ...
  • Neplatnost usnesení valné hromady 

   Berglová, Jitka (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2010)
   Date of defense: 21. 1. 2010
   64 Resumé Neplatnost usnesení valné hromady (Invalidity of a general meeting resolution) Zám rem této práce bylo vytvo it komplexní materiál zahrnující problematiku neplatnosti usnesení valné hromady. Práci na toto téma ...
  • Neplatnost usnesení valné hromady 

   Maslík, Vladimír (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2012)
   Date of defense: 23. 1. 2012
   70 Abstrakt Tato diplomová práce se zaměřuje na problematiku neplatnosti usnesení valné hromady z hlediska platné právní úpravy obsažené v obchodním zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.). Zároveň je věnován velký prostor její ...
  • Nevyžádaná reklama v české a německé právní úpravě 

   Vacková, Linda (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2019)
   Date of defense: 17. 6. 2019
   Nevyžádaná reklama v české a německé právní úpravě Předkládaná rigorózní práce s názvem "Nevyžádaná reklama v české a německé právní úpravě" komplexně analyzuje problematiku nevyžádané reklamy v právním řádu České republiky ...
  • Non-conventional signs and trade marks 

   Uhrinová, Zuzana (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2018)
   Date of defense: 8. 1. 2018
   (ČJ) Tato diplomová práce pojednává o netradičních označeních a ochranných známkách, které se stále více dostávají do popředí zájmu marketingu, obchodníků a také práva, o čemž svědčí i nedávná novela evropského práva ve ...
  • Nová úprava soukromoprávního vymáhání náhrady škody způsobené protisoutěžním jednáním 

   Petráková, Lenka (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2018)
   Date of defense: 8. 1. 2018
   Tato práce se zabývá problematikou soukromoprávního vymáhání škody zp sobené protisout žním jednáním, neboli private enforcement. Rozebírána je zejména její právní úprava obsažená v zákon . 262/2017 Sb., o náhrad škody v ...
  • Obchodní firma 

   Křížková, Anna (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2018)
   Date of defense: 10. 9. 2018
   Company name Abstract This diploma thesis analyzes the current legal regulation of company law and evaluates the quality of this regulation in terms of sufficiency and unambiguity. The thesis is divided into four main ...
  • Obchodní tajemství a jeho soukromoprávní ochrana 

   Kelman, Jan (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2013)
   Date of defense: 23. 4. 2013
   The Trade Secret and its Protection under Private Law The theme (topic) of this thesis is The Trade Secret and its Protection under private law. Concretely it examines the trade secret's legal regulation in commercial and ...
  • Ochranná známka Společenství a její srovnání s národní ochrannou známkou 

   Eliášková, Zuzana (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2007)
   Date of defense: 13. 12. 2007
  • Odpovědnost statutárních orgánů kapitálových obchodních společností 

   Vitha, Petr (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2015)
   Date of defense: 18. 5. 2015
   Resumé Práce se zabývá odpovědností statutárních orgánů kapitálových obchodních společností ve světle rekodifikace soukromého práva. Stanovené téma se v českém právním prostředí stává stále aktuálnější, a to zejména s ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV