• Role MDR transporterů v resistenci biofilmů u kvasinek 

   Urbanová, Daniela (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2012)
   Date of defense: 5. 6. 2012
   Tato práce je zaměřena na transportéry mnohočetné lékové rezistence (MDR) a jejich roli v rezistenci biofilmů kvasinek k toxickým látkám. Biofilmy jsou strukturovaná mikrobiální společenstva produkující extracelulární ...
  • Role metabolismu nukleotidů při vývoji kolonií Saccharomyces cerevisiae 

   Dvořáková, Markéta (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2014)
   Date of defense: 10. 6. 2014
   Kvasinky jsou jednobuněčné mikroorganizmy, které tvoří kolonie, jejichž morfologie je charakteristická pro daný kmen a liší se v závislosti na růstových podmínkách. Při komunikaci kolonií Saccharomyces cerevisiae je v ...
  • Role mitochondrií a retrográdní signalizace při vývoji kvasinkových kolonií 

   Podholová, Kristýna (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2016)
   Date of defense: 14. 9. 2016
   Unicellular organisms such as yeast have been traditionally studied in shaken cultures, i.e., under condition in which they do not grow attached to solid surfaces as under natural conditions. In nature, cells only rarely ...
  • Role mitochondrií při stresu a stárnutí 

   Čapková, Martina (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2007)
   Date of defense: 13. 9. 2007
  • Role nízkomolekulárních metabolitů při vývoji kvasinkových kolonií 

   Bezdíčka, Martin (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2016)
   Date of defense: 14. 9. 2016
   Previous research of colonies formed by yeast Saccharomyces cerevisiae growing on glycerol agar medium revealed two major cell types of U and L cells that are formed within these colonies. This colonial cell differentiation ...
  • Role of Ammonia Species in Mammalian Nervous Tissue 

   Weiss, Adam (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2008)
   Date of defense: 29. 5. 2008
  • Role Sch9p a Rim15p signálních drah při vývoji kolonií kvasinek 

   Mikešová, Jana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2015)
   Date of defense: 9. 6. 2015
   Laboratorní kmen kvasinky Saccharomyces cerevisiae BY4742 vytváří na pevném médiu kolonie, které jsou horizontálně a vertikálně diferencované. Vertikálně diferencovanou centrální část kolonie tvoří dvě morfologicky i ...
  • Rozdíly v průběhu základního tónu relevantní pro percepční rozlišování melodémů v češtině 

   Veroňková, Jitka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 7. 11. 2006
   As in the case of many other languages, the intonation fulfils certain linguistic functions in Czech. It distinguishes conclusive vs. non-conclusive clauses, declarative vs. interrogative clauses and neutral vs. marked ...
  • Tempo řeči v jevištní češtině ve dvou obdobích s větším časovým odstupem 

   Bartošová, Petra (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 3. 2. 2016
   Diplomová práce se zabývá problematikou tempa řeči. V teoretické části práce je nastíněna problematika výzkumu tempa řeči. Jsou zde definovány druhy tempa (AT a MTM) v práci zkoumané a faktory, které tempo řeči ovlivňují. ...
  • Temporální a spektrální struktura českých explozív 

   Machač, Pavel (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 24. 10. 2006
   The thesis does not include an abstract in English The thesis does not include an abstract in English The thesis does not include an abstract in English The thesis does not include an abstract in English The thesis does ...
  • Temporální charakteristiky v řeči průvodců při opakování textu 

   Hanušová, Kateřina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 22. 6. 2016
   Řeč průvodců je specifický typ projevu. Jedná se o polopřipravený monolog, který mluvčí v téměř totožné podobě realizuje několikrát za sebou. Takový projev tedy skýtá možnosti nahlédnutí do stálosti tempa u jednotlivých ...
  • TOR signalizace u kvasinek 

   Šimek, Jan (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2013)
   Date of defense: 10. 9. 2013
   TOR ("Target of rapamycin") protein je vysoce konzervovaná serin/threoninová kináza, která je centrální komponentou signálních kaskád regulujících buněčný růst a metabolismus eukaryotních organismů od kvasinek až po člověka. ...
  • Transportéry železa a vývoj kvasinkových kolonií 

   Štěpánek, Ondřej (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2007)
   Date of defense: 4. 6. 2007
  • Trvání slabikotvorných likvid v češtině 

   Vernerová, Tereza (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 31. 5. 2006
   This thesis brings basic data on duration of syllabic liquids r and l in Czech. The experiment measured the duration of syllabic and non-syllabic liquid consonants occuring in 3 stress group positions and short vowels in ...
  • Vacuolar proteins in development of yeast colonies 

   Trubitsyna, Yana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2019)
   Date of defense: 11. 9. 2019
   The laboratory strains of yeast Saccharomyces Cerevisiae form colonies which can differentiate into two main cell subpopulations. U and L cells demonstrate different morphology, metabolism and stress-resistance. It was ...
  • Výslovnost dvojího "i" ve východolašském dialektu 

   Blažková, Jana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 23. 1. 2008
   Inventář samohlásek spisovné češtiny obsahuje pět krátkých /a/, /e/, /i/, /o/, /u/ a pět dlouhých samohlásek /a:/, /e:/, /i:/, /o:/, /u:/. Starší dialektologické práce nicméně uvádějí, že ve všech podskupinách lašských ...
  • Zelený fluorescenční protein jako nástroj molekularní a buněčné biologie 

   Plocek, Vítězslav (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2008)
   Date of defense: 29. 5. 2008
  • Zvuková variabilita českých tázacích vět ve spontánní řeči 

   Hýblová, Lucie (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 17. 9. 2007
   Cilem tohoto vyzkumu bylo analyzovat a popsat zvukovou variabilitu ceskych tazacich vet, zejmena ve spontannim dialogu. Hlavnim zamefenim by! podrobny popis konkretniho melodickeho prubehu a srovnani zvukovych charakteristik ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV