• Pastorace a zachovávání křesťanské víry v krajanském prostředí rumunského Banátu 

   Defence status: DEFENDED
   Mareš, Peter (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2020)
   Date of defense: 14. 9. 2020
   Práce zkoumá podíl pastorace a lidové zbožnosti na zachování křesťanské víry, zejména římskokatolického vyznání, v prostředí rumunského Banátu, v období kolonizace od cca r. 1823 až do dnešní doby. V souvislosti s pastorací ...
  • Pastorace mentálně postižených 

   Defence status: DEFENDED
   Koudelka, Jaroslav (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2009)
   Date of defense: 11. 6. 2009
   Resumé KOUDELKA Jaroslav: Pastorace mentálně postižených Bakalářská práce Bakalářská práce nabízí ucelený pohled na jednu z oblastí pastoračního působení církve - kategoriální pastoraci, se zaměřením na cílovou skupinu ...
  • Pastorace osob v integrované dializačně-transplantační péči 

   Defence status: DEFENDED
   Jandečková, Pavla (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2006)
   Date of defense: 30. 5. 2006
   in English is not part of this Diploma (Bachelor's) thesis. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
  • Pastorace ve vybraných poutních místech pražské arcidiecéze 

   Defence status: DEFENDED
   Kolouch, Jan (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2010)
   Date of defense: 4. 6. 2010
   RESUMÉ Podle požadavků nově vydaného Direktáře o liturgii a lidové zbožnosti a dalších církevních dokumentů, bylo provedeno zhodnocení pastorace ve vybraných poutních místech pražské arcidiecéze v období 2005 - 2008. Poutní ...
  • Pastorační a evangelizační možnosti centra Petrov 

   Defence status: DEFENDED
   Součková, Zlata (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2007)
   Date of defense: 8. 11. 2007
   RESUMÉ V bakalářské práci s názvem Pastorační a evangelizační možnosti centra Petrov je p rez en t o v án a a z h o d n o cen a ro čn í či n n o s t In fo rm ač n í h o k o n t ak t n í h o cen t r a P et ro v v B rn ě v ...
  • Pastorační otázky péče o rodiče ve stáří 

   Defence status: DEFENDED
   Tůma, Petr (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2008)
   Date of defense: 10. 6. 2008
   RESUMÉ Univerzita: KARLOVA V PRAZE Fakulta: Katolická teologická Katedra: Pastorálních oborů a právních věd Obor práce: Pastorální teologie Řešitel: Petr TŮMA Název: PASTORAČNÍ OTÁZKY PÉČE O RODIČE VE STÁŘÍ Typ práce: ...
  • Pastorační péče o oběti trestných činů 

   Defence status: DEFENDED
   Skalický, Jaroslav (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2013)
   Date of defense: 27. 5. 2013
   Diplomová práce "Pastorační péče o oběti trestných činů" nejdříve stručně seznamuje se základy trestního práva, které se dotýkají problematiky obětí trestných činů. Další část práce se již těmto obětem přímo věnuje. Jsou ...
  • Pastorační péče o psychoticky nemocné 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Zapadlo, Tomáš (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2012)
   Date of defense: 3. 9. 2012
   Práce se zabývá pastorační péčí o psychoticky nemocné. Charakterizuje psychotická onemocnění obecně a vybraná jednotlivě. Pojednává o zásadách pastorační péče obecně a dále specificky u nemocných. V práci jsou aplikovány ...
  • Pastorační pohled na hnutí víry 

   Defence status: DEFENDED
   Kolenčík, Peter (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2010)
   Date of defense: 6. 9. 2010
   Resumé bakalářské práce: Pastorační pohled na Hnutí Víry (Peter Kolenčík, 2010/2011) Literatura, která by se zabývala Hnutím Víry, v českém překladu téměř neexistuje. Vyjma několika krátkých statí je k dispozici jenom jedna ...
  • Pastorační pomoc v závislostech 

   Defence status: DEFENDED
   Fialová, Alžběta (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2006)
   Date of defense: 1. 11. 2006
  • Pastorační práce se znevýhodněnou mládeží v salesiánských dílech v ČR 

   Defence status: DEFENDED
   Švédová, Zdeňka (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2011)
   Date of defense: 13. 6. 2011
   Diplomová práce: Bc. Zdeňka Švédová PASTORAČNÍ PRÁCE SE ZNEVÝHODNĚNOU MLÁDEŽÍ V SALESIÁNSKÝCH DÍLECH V ČR Tato práce se věnuje zkoumání toho, jak Salesiánská střediska dnes v České republice uskutečňují pastorační činnost ...
  • Pastorační projekt pro zájemce o řeholní povolání 

   Defence status: DEFENDED
   Slavíková, Veronika (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2007)
   Date of defense: 13. 6. 2007
  • Pastorační působení P. Františka Wonky v Manětíně (1925-1967) 

   Defence status: DEFENDED
   Klouček, Roman (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2008)
   Date of defense: 10. 6. 2008
   RESUMÉ Bakalářská práce pojednává o pastorační činnosti děkana Františka Wonky v Manětíně. Tato činnost je zhodnocena na základě písemných pramenů téměř výhradně z pera právě děkana Wonky. Jeho literární činnost, přesahující ...
  • Pastorační rady farností v České církevní provincii jako realizace synodiality v pastorační praxi 

   Defence status: DEFENDED
   Hruška, Petr (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2009)
   Date of defense: 11. 9. 2009
   Pastorační rady farností v České církevní provincii jako realizace synodality v pastorační praxi Předkládaná dizertace se ve světle dnešní praxe pastoračních rad farností v české církevní provincii snaží prozkoumat různé ...
  • Pastorační rady ve 2. pražském vikariátu 

   Defence status: DEFENDED
   Linek, Martin (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2008)
   Date of defense: 3. 9. 2008
   Resume: Cílem této práce je výzkum, jakou úlohu mají pastorační rady ve II. pražském vikariátu v pastoračním plánování a činnostech farností. Snaží se nalézt odpověď na otázku, zda pastorační rady jsou vhodným orgánem, ...
  • Pastorační situace ve vybraných farnostech, které jsou svěřeny řeholím 

   Defence status: DEFENDED
   Bartoňová, Eliška (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2013)
   Date of defense: 27. 5. 2013
   Bakalářská práce s názvem "Pastorační situace ve vybraných farnostech, které jsou svěřeny řeholím" předkládá popis a hodnocení pastorační situace ve vybraných farnostech v centrální oblasti Prahy. Metodou zpracování tématu ...
  • Pastorační služba prostřednictvím internetové linky důvěry 

   Defence status: DEFENDED
   Lejsal, Tomáš (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2006)
   Date of defense: 30. 5. 2006
  • Pastorační témata ve vybraných nekatolických křesťanských periodikách 

   Defence status: DEFENDED
   Fricová, Ilona (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2010)
   Date of defense: 4. 6. 2010
   Resumé Práce zkoumá nekatolická křesťanská periodika, vydávaná v naší zemi, a zabývá se pastoračními tématy, která jsou v nich v posledních letech uváděna. Klíčové pojmy Křesťanství Služba Pastorace Ekumenismus Církev
  • Péče o bezdomovce v Praze poskytovaná některými křesťanskými institucemi, přehled, srovnání 

   Defence status: DEFENDED
   Drozd, František (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2019)
   Date of defense: 26. 6. 2019
  • Péče v azylových domech v městě Plzeň 

   Defence status: DEFENDED
   Hirmanová, Vlasta (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2007)
   Date of defense: 13. 6. 2007
   Vlasta Hirmanová: bakalářská práce "Péče v azylových domech v městě Plzeň" V Plzni ani v Plzeňském kraji doposud sčítání bezdomovců neproběhlo, nicméně s přihlédnutím k tomu, že Plzeň je čtvrté největší město v ČR a druhé ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV