• Josef kardinál Beran jako pastoralista 

   Defence status: DEFENDED
   Adamcová, Alena (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2014)
   Date of defense: 19. 6. 2014
   Alena Adamcová Diplomová práce Josef kardinál Beran jako pastoralista Anotace Osobnost kardinála Josefa Berana je v práci nahlížena z pohledu pastoralisty a pastýře analýzou jeho písemností zvláště v období jeho pedagogické ...
  • Kardinál Josef Beran 

   Defence status: DEFENDED
   Pěstová, Pavla (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2011)
   Date of defense: 13. 6. 2011
   Kardinál Josef Beran S.M.Bernadetta Pavla Pěstová, OSU Diplomová práce se zabývá odkazem i dílem Josefa kardinála Berana, a to zejména z hlediska jeho pastoračního působení jako pedagoga, diecézního biskupa a kardinála ...
  • Kolegiátní kapitula sv. Kosmy a Damiána ve Staré Boleslavi 

   Defence status: DEFENDED
   Saláková, Leona (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2013)
   Date of defense: 30. 1. 2013
   Diplomová práce "Kolegiátní kapitula sv. Kosmy a Damiána ve Staré Boleslavi" se věnuje historii nejstarší kapituly svého typu v Čechách. Jádru práce předchází obecné pojednání o instituci kapituly. V hlavní části je sledován ...
  • Křesťanské a biblické motivy v pojetí alchymie. Studie vztahu křesťanství a alchymie nad alchymistickým traktátem. 

   Defence status: DEFENDED
   Jirový, František (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2007)
   Date of defense: 8. 11. 2007
   Resumé Práce Křesťanské a biblické motivy v pojetí alchymie se zabývá vztahem církve a alchymie, přičemž nosným je pro ni anonymní barokní alchymický traktát sepsaný v habsburském prostředí Porody filosofického Kamene, ...
  • Letáčky BTM jako pastorační a evangelizační pomůcky 

   Defence status: DEFENDED
   Fiala, Pavel (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2006)
   Date of defense: 1. 11. 2006
  • Letní misie českých dominikánů 2002-2007 

   Defence status: DEFENDED
   Borek, Vojtěch (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2009)
   Date of defense: 3. 9. 2009
   LETNÍ MISIE ČESKÝCH DOMINIKÁNŮ 2002-2007 Vojtěch Borek Resumé: Jedním ze způsobů šíření evangelia je misijní činnost. Tato bakalářská práce se zabývá teoretickými předpoklady, přípravou, průběhem a vyhodnocením letních ...
  • Lidský vztah a křesťanská víra v pomáhající profesi 

   Defence status: DEFENDED
   Hirmanová, Vlasta (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2010)
   Date of defense: 8. 6. 2010
   Vlasta Hirmanová: diplomová práce "Lidský vztah a křesťanská víra v pomáhající profesi" I dnes a pravděpodobně více než v minulých dobách platí, že "být lidský" znamená především být odpovědný a to nejen sám k sobě, ale i ...
  • Missale Posoniense I. - kritické vydanie 

   Defence status: DEFENDED
   Sýkora, Adam (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2017)
   Date of defense: 6. 6. 2017
   ThLic. Mgr. Adam Sýkora: Missale Posoniense I. - kritické vydání (dizertačná práca), Univerzita Karlova v Praze, Katolická teologická fakulta, 2017. V predkladanej práci autor prináša textovo-kritické spracovanie textu ...
  • Místo katecheze dospělých ve farní pastoraci 

   Defence status: DEFENDED
   Janovská, Jitka (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2007)
   Date of defense: 13. 6. 2007
   UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Katolická teologická fakulta Katedra pastorálních oborů a právních nauk Pastorální teologie RESUMÉ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Jitka Janovská MÍSTO KATECHEZE DOSPĚLÝCH VE FARNÍ PASTORACI Vedoucí bakalářské ...
  • Mobbing a bossing na pracovišti jako výzva pro pastoraci 

   Defence status: DEFENDED
   Mudra, Josef (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2009)
   Date of defense: 3. 9. 2009
  • Náboženská gramotnost 

   Defence status: DEFENDED
   Kaucká, Jitka (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2014)
   Date of defense: 30. 1. 2014
   Diplomová práce "Náboženská gramotnost" si klade za cíl zmapovat a definovat nový pojem náboženská gramotnost, popsat žádoucí náboženskou gramotnost v závislosti na věku a uvést základní přehled prvků, které ji vytváří. ...
  • Náboženská gramotnost 

   Defence status: DEFENDED
   Machancová, Věra (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2013)
   Date of defense: 27. 5. 2013
   Diplomová práce "Náboženská gramotnost" nejprve charakterizuje farnost Kyje a Černý Most. Následně se zabývá obsahem a vývojem celkové gramotnosti jako pojmu, jak se rozšiřoval obsah samotného pojmu gramotnosti od schopnosti ...
  • Náboženství jako součast národní identity 

   Defence status: DEFENDED
   Vlna, Václav (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2009)
   Date of defense: 11. 6. 2009
   Resumé Téma práce "Náboženství jako součást národní identity" je vlastní především sociologii, historii a politologii, nikoli teologii. Přesto teologie, reflektující křesťanské Zjevení, a ve službě církvi sloužící spáse ...
  • Nemoc a nemocní v poselstvích sv. Jana Pavla II. ke Světovým dnům nemocných 

   Defence status: DEFENDED
   Voborská, Ludmila (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2017)
   Date of defense: 15. 6. 2017
   We will focus on the concept of suffering in the theology of John Paul II., especially his messages during the Days of the sick in this dissertation "Sickness and sick people in the messages of saint John Paul II. for the ...
  • Některé oblasti služby laika v církvi 

   Defence status: DEFENDED
   Přeučil, Pavel (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2008)
   Date of defense: 3. 9. 2008
   Resumé Tato bakalářská práce s názvem "Některé oblasti služby laika v církvi" se snaží popsat a ukázat možné působení laiků v církvi, které mu bylo umožněno díky novému chápání jeho role v církvi. V první části práce si ...
  • Některé otázky důstojnosti ženy v současnosti 

   Defence status: DEFENDED
   Škáchová, Barbora (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2020)
   Date of defense: 25. 6. 2020
  • Některé pastorační činnosti řeholnic v době totality 

   Defence status: DEFENDED
   Maršík, Jakub (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2009)
   Date of defense: 11. 6. 2009
   Resumé Některé pastorační činnosti řeholnic v době totality Ing. Jakub Maršík Práce se zabývá trpkými osudy řeholnic Českomoravské provincie Římské unie řádu svaté Voršily v totalitním období. Jejím cílem je zachytit ...
  • Nové evangelizační programy 

   Defence status: DEFENDED
   Hrubá, Veronika (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2009)
   Date of defense: 10. 6. 2009
   RESUMÉ Záměrem této práce bylo zjistit, zda dva zkoumané evangelizační programy vzniklé pro II. vatikánském koncilu reflektují současnou situaci a potřeby v církvi a ve společnosti a jsou schopné srozumitelně a účinně ...
  • Organizácia duchovnej starostlivosti o chorých v troch nemocniciach 

   Defence status: DEFENDED
   Drobná, Lenka (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2015)
   Date of defense: 2. 9. 2015
   Anotácia Organizácia duchovnej starostlivosti o chorých v troch nemocniciach Cieľom diplomovej práce je opísať a porovnať organizáciu duchovnej starostlivosti v Nemocnici Milosrdných sester sv. Karla Boromejského, Fakultnej ...
  • Otázky kňažského života a pastorácie v rokoch 1945-1948 vo svetle časopisu Dobrý pastýř 

   Defence status: DEFENDED
   Lovaš, Karol (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2009)
   Date of defense: 10. 6. 2009
   RESUMÉ Karol Lovaš OTÁZKY KŇAZSKÉHO ŽIVOTA A PASTORÁCIE V ROKOCH 1945-1948 VO SVETLE ČASOPISU DOBRÝ PASTÝŘ. Diplomová práca Cieľom diplomovej práce je predstaviť časopis Dobrý Pastýř, ktorý vychádzal v rokoch 1945-1948 a ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV