• Postoje seniorů k minulosti v kontextu současného života 

   Defence status: DEFENDED
   Spáčilová, Jana (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2008)
   Date of defense: 15. 9. 2008
   Uvedená práce pojednává teoreticky i prakticky o postojích seniorů k jejich životu. Úvodní kapitola popisuje životní cyklus, duchovní zrání a hodnotové zaměření jedince. Zabývá se také psychoterapeutickou metodou, vytvořenou ...
  • Potřeby osob se zdravotním postižením v souvislosti s jejich handicapem 

   Defence status: DEFENDED
   Pohlová, Veronika (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2010)
   Date of defense: 20. 5. 2010
   Svoji práci jsem zaměřila na potřeby osoby se zdravotním postižením, úzce jsem se specializovala na osoby s tělesným, zrakovým a sluchovým postižením. Na základě 12 předem připravených otázek jsem uskutečnila rozhovory s ...
  • Priority spokojeného stáří 

   Defence status: DEFENDED
   Matysová, Anežka (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2012)
   Date of defense: 14. 9. 2012
  • Problematika inkluze osob starších 50 let v České republice 

   Defence status: DEFENDED
   Vorel, Tomáš (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2014)
   Date of defense: 11. 9. 2014
   Světová populace stárne, v Evropě je situace obzvláště kritická. V horizontu následujících 20 let se očekává nárůst podílu obyvatelstva staršího 65 let na dvojnásobek. To přináší nezanedbatelná rizika pro dlouhodobou ...
  • Problematika institucionální péče o seniory s Alzheimerovou chorobou 

   Defence status: DEFENDED
   Jírová, Monika (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2013)
   Date of defense: 12. 9. 2013
   Diplomová práce s názvem "Problematika institucionální péče o seniory s Alzheimerovou chorobou" zahrnuje informace týkající se jednotlivých typů demencí, mapuje současnou situaci v České republice a ve světě, charakterizuje ...
  • Problematika kvalitní výživy u osob ohrožených chudobou v kontextu sociální práce 

   Defence status: DEFENDED
   Virostková, Jana (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2020)
   Date of defense: 22. 6. 2020
  • Problematika osob bez domova 

   Defence status: DEFENDED
   Konopásková, Veronika (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2013)
   Date of defense: 12. 9. 2013
   Diplomová práce Problematika osob bez domova Vedoucí práce: MUDr. Jiřina Ondrušová Autor: Bc. Veronika Konopásková Rok odevzdání: 2013 Anotace Tématem práce je problematika bezdomovectví v současné české společnosti. ...
  • Problematika osob se získaným zrakovým postižením v dospělosti a seniorském věku 

   Defence status: DEFENDED
   Hazuková, Jana (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2015)
   Date of defense: 11. 6. 2015
   Ve své diplomové práci se zabývám problematikou získaného zrakového postižení v dospělém a seniorském věku. Práce je rozdělena do sedmi kapitol. Úvodní kapitola je věnována terminologickému vymezení získaného zrakového ...
  • Problematika zneužívání léků a návykových látek ve stáří 

   Defence status: DEFENDED
   Bártová, Alžběta (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2011)
   Date of defense: 12. 9. 2011
   Tato práce si klade za cíl přiblížit problematiku zneužívání léků a návykových látek ve stáří. Popisuje bio-psycho-sociálně-spirituální změny a potřeby seniorů, které jsou se vznikem škodlivého užívání léků a návykových ...
  • Psychosociální a zdravotní důsledky u osob bez přístřeší 

   Defence status: DEFENDED
   Pinkerová, Nela (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2021)
   Date of defense: 21. 6. 2021
   Hlavním tématem předkládané bakalářské práce je otázka problematiky psychosocálních a zdravotních důsledků bezdomovectví. Cílem je popsat vybrané psychosociální a zdravotní důsledky, které doprovází život na ulici, a ...
  • Psychosociální aspekty stárnutí 

   Defence status: DEFENDED
   Jandečková, Tamara (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2007)
   Date of defense: 20. 9. 2007
   Uvedená práce pojednává teoreticky o psychosociálních aspektech stárnutí. V úvodní kapitole jsou předložena související témata, a sice teorie a hypotézy stárnutí, demografie stáří, tělesné a psychické změny ve stáří. Hlavní ...
  • Psychosociální aspekty života osob se zrakovým onemocněním 

   Defence status: DEFENDED
   Aubrechtová, Mariana (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2013)
   Date of defense: 13. 6. 2013
   Ve své diplomové práci se orientuji na problematiku zrakově postižených. Především jsem se snažila poukázat na obtíže a specifika, se kterými se musí handicapovaní lidé vyrovnávat. V úvodu práce se zaměřuji na definování ...
  • Psychosociální důsledky tinnitu 

   Defence status: DEFENDED
   Svatošová, Martina (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2011)
   Date of defense: 12. 9. 2011
   Anotace: Diplomová práce "Psychosociální důsledky tinnitu" vychází z obecnějšího pojetí tohoto fenoménu jako civilizační choroby. Symptom, který tinnitus představuje, je v České republice podceňován, podobně pak i možnosti ...
  • Psychosociální kontext péče o člověka s demencí v rodině 

   Defence status: DEFENDED
   Götzingerová, Aneta (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2013)
   Date of defense: 12. 9. 2013
   My diploma thesis is focused on problematic of care giving for persons with dementia in their home environment. This thesis could also provide useful advice for caregivers, show communication options with patients affected ...
  • Psychosociální kontext péče o dítě se spinální svalovou atrofií 

   Defence status: DEFENDED
   Deusová, Vendula (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2019)
   Date of defense: 24. 6. 2019
  • Psychosociální metody rehabilitace pro nemocné se schizofrenií 

   Defence status: DEFENDED
   Aubrechtová, Mariana (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2011)
   Date of defense: 23. 5. 2011
  • Psychosociální podpora pro mentálně postižené 

   Defence status: DEFENDED
   Bednářová, Alena (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2012)
   Date of defense: 14. 9. 2012
  • Psychosociální potřeby onkologicky nemocných 

   Defence status: DEFENDED
   Petráková, Michaela (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2013)
   Date of defense: 13. 6. 2013
   1 ANOTACE Michaela Petráková, Psychosociální potřeby onkologicky nemocných (bakalářská práce). Husitská teologická fakulta, Univerzita Karlova v Praze. Bakalářská práce je zaměřena na psychosociální potřeby onkologicky ...
  • Psychosociální problematika obezity u dětí 

   Defence status: DEFENDED
   Dlouhá, Lenka (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2020)
   Date of defense: 21. 9. 2020
   Diplomová práce se zabývá obezitou a šikanou dětí mladšího školního věku. V teoretické části jsou vymezeny základní pojmy: obezita, dětská obezita a šikana. Těžiště teoretické části práce tvoří téma psychosociální důsledky ...
  • Psychosociální problematika osob závislých na návykových látkách při abstinenci 

   Defence status: DEFENDED
   Broftová, Romana (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2020)
   Date of defense: 21. 9. 2020

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV