• Priority spokojeného stáří 

   Matysová, Anežka (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2012)
   Date of defense: 14. 9. 2012
  • Problematika inkluze osob starších 50 let v České republice 

   Vorel, Tomáš (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2014)
   Date of defense: 11. 9. 2014
   Světová populace stárne, v Evropě je situace obzvláště kritická. V horizontu následujících 20 let se očekává nárůst podílu obyvatelstva staršího 65 let na dvojnásobek. To přináší nezanedbatelná rizika pro dlouhodobou ...
  • Problematika institucionální péče o seniory s Alzheimerovou chorobou 

   Jírová, Monika (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2013)
   Date of defense: 12. 9. 2013
   Diplomová práce s názvem "Problematika institucionální péče o seniory s Alzheimerovou chorobou" zahrnuje informace týkající se jednotlivých typů demencí, mapuje současnou situaci v České republice a ve světě, charakterizuje ...
  • Problematika kvalitní výživy u osob ohrožených chudobou v kontextu sociální práce 

   Virostková, Jana (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2020)
   Date of defense: 22. 6. 2020
  • Problematika osob bez domova 

   Konopásková, Veronika (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2013)
   Date of defense: 12. 9. 2013
   Diplomová práce Problematika osob bez domova Vedoucí práce: MUDr. Jiřina Ondrušová Autor: Bc. Veronika Konopásková Rok odevzdání: 2013 Anotace Tématem práce je problematika bezdomovectví v současné české společnosti. ...
  • Problematika osob se získaným zrakovým postižením v dospělosti a seniorském věku 

   Hazuková, Jana (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2015)
   Date of defense: 11. 6. 2015
   Ve své diplomové práci se zabývám problematikou získaného zrakového postižení v dospělém a seniorském věku. Práce je rozdělena do sedmi kapitol. Úvodní kapitola je věnována terminologickému vymezení získaného zrakového ...
  • Problematika zneužívání léků a návykových látek ve stáří 

   Bártová, Alžběta (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2011)
   Date of defense: 12. 9. 2011
   Tato práce si klade za cíl přiblížit problematiku zneužívání léků a návykových látek ve stáří. Popisuje bio-psycho-sociálně-spirituální změny a potřeby seniorů, které jsou se vznikem škodlivého užívání léků a návykových ...
  • Psychosociální aspekty stárnutí 

   Jandečková, Tamara (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2007)
   Date of defense: 20. 9. 2007
   Uvedená práce pojednává teoreticky o psychosociálních aspektech stárnutí. V úvodní kapitole jsou předložena související témata, a sice teorie a hypotézy stárnutí, demografie stáří, tělesné a psychické změny ve stáří. Hlavní ...
  • Psychosociální aspekty života osob se zrakovým onemocněním 

   Aubrechtová, Mariana (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2013)
   Date of defense: 13. 6. 2013
   Ve své diplomové práci se orientuji na problematiku zrakově postižených. Především jsem se snažila poukázat na obtíže a specifika, se kterými se musí handicapovaní lidé vyrovnávat. V úvodu práce se zaměřuji na definování ...
  • Psychosociální důsledky tinnitu 

   Svatošová, Martina (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2011)
   Date of defense: 12. 9. 2011
   Anotace: Diplomová práce "Psychosociální důsledky tinnitu" vychází z obecnějšího pojetí tohoto fenoménu jako civilizační choroby. Symptom, který tinnitus představuje, je v České republice podceňován, podobně pak i možnosti ...
  • Psychosociální kontext péče o člověka s demencí v rodině 

   Götzingerová, Aneta (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2013)
   Date of defense: 12. 9. 2013
   My diploma thesis is focused on problematic of care giving for persons with dementia in their home environment. This thesis could also provide useful advice for caregivers, show communication options with patients affected ...
  • Psychosociální kontext péče o dítě se spinální svalovou atrofií 

   Deusová, Vendula (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2019)
   Date of defense: 24. 6. 2019
  • Psychosociální metody rehabilitace pro nemocné se schizofrenií 

   Aubrechtová, Mariana (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2011)
   Date of defense: 23. 5. 2011
  • Psychosociální podpora pro mentálně postižené 

   Bednářová, Alena (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2012)
   Date of defense: 14. 9. 2012
  • Psychosociální potřeby onkologicky nemocných 

   Petráková, Michaela (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2013)
   Date of defense: 13. 6. 2013
   1 ANOTACE Michaela Petráková, Psychosociální potřeby onkologicky nemocných (bakalářská práce). Husitská teologická fakulta, Univerzita Karlova v Praze. Bakalářská práce je zaměřena na psychosociální potřeby onkologicky ...
  • Psychosociální problematika rodiny, v níž žije osoba se zdravotním postižením 

   Volfová, Tereza (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2017)
   Date of defense: 25. 9. 2017
  • Psychosociální problematika stravování seniorů 

   Šaldová, Kristýna (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2019)
   Date of defense: 24. 6. 2019
   V ČESKÉM JAZYCE Diplomová práce se zabývá psychosociální problematikou stravování seniorů. Teoretická část je věnována jak oblasti zdraví, zdravému životnímu stylu u seniorů, tak také nemocem a fyzickým obtížím typickým ...
  • Psychosociální specifika pacientů s roztroušenou sklerózou 

   Karbanová, Petra (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2016)
   Date of defense: 9. 6. 2016
   Tato diplomová práce pojednává o psychosociálních specifikách pacientů s RS. V první části se zabývám roztroušenou sklerózou, zvláštní důraz je kladen na fyzické dopady. Ve druhé části se zaměřuji na psychosociální specifika ...
  • Resilience pracovníků v hospici 

   Mašatová, Irena (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2012)
   Date of defense: 24. 5. 2012
  • Senioři a volný čas 

   Pošustová, Kateřina (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2018)
   Date of defense: 27. 6. 2018
   Přílohy Shrnutí Tato diplomová práce je zaměřena na seniory žijící v domácím prostředí. V této práci jsem se zaměřila na popsání volnočasových aktivit, kterým se dnešní senioři věnují a zároveň jsem chtěla poukázat na ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV