• Obraz starého Egypta v historických románech Nagība Maḥfūẓe 

   Klementová, Emíra (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 8. 2. 2006
   Téma starověkého Egypta inspirovalo celou řadu tvůrců v mnoha oblastech umělecké činnosti - výtvarných umělců, hudebních skladatelů a spisovatelů. Staroegyptské motivy ovlinily také autory filmových scénářů, kteří jim dali ...
  • Obraz změn společenských hodnot v egyptských televizních seriálech 

   Černá, Barbora (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 22. 9. 2011
   Egyptské televizní seriály jsou pro Egypt i další arabské země specifickým fenoménem. Ačkoli je na ně obecně pohlíženo jako na nezajímavou součást popkultury spíše než na druh umění, televizní dramata by neměla být opomíjena ...
  • Orientální tanec v kontextu západní a arabské islámské společnosti 

   Bielická, Lucie (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 6. 3. 2012
   4 Anotace Orientální tanec v kontextu západní a arabské islámské společnosti Tato práce se zabývá vývojem a postavením orientálního tance a profesionálních tanečnic v arabské islámské společnosti, do jaké míry se v tomto ...
  • Povídková tvorba N. Mahfúze ve světle literárně kritické analýzy překladu díla 

   Kabeš, Štěpán (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 26. 6. 2013
  • Problematika ašwá'íját v současném Egyptě. Vznik, současný stav a perspektivy řešení. 

   Kučerová, Květa (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 23. 6. 2011
   c Ašwā'ījāt neboli neoficiální oblasti v současném Egyptě jsou rozsáhlá rezidenční seskupení vystavěná během několika posledních desítek let bez jakýchkoli regulací nebo dodržování zásad o územním plánování. Vznikala ...
  • Překlad arabské poesie do češtiny a jeho limity 

   Lvová, Michala (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 13. 9. 2017
   The aim of this thesis is to analyse methods used in translation of the Arabic poetry written in a quantitative metre based on the syllable length to Czech, regarding its form and preserving, substitution or elimination ...
  • Reklama v arabských médiích 

   Al Hamatiová, Arwa (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 24. 1. 2008
   Diplomová práce se zabývá analýzou reklam v arabských médiích, zvlášte na arabských televizních stanicích MBC1, MBC2 a Dubai One. Vychází z clenení reklam z hlediska jejich obsahu a cíle sdelení, tj. z delení reklamy na ...
  • Reklama v arabských médiích 

   Al Hamatiová, Arwa (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 27. 11. 2008
   Diplomová práce se zabývá analýzou reklam v arabských médiích, zvlášte na arabských televizních stanicích MBC1, MBC2 a Dubai One. Vychází z clenení reklam z hlediska jejich obsahu a cíle sdelení, tj. z delení reklamy na ...
  • Satira v klasické arabské poezii 

   Pletichová, Anna (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 23. 6. 2011
   Resumé Satirická poezie zastává v klasické arabské literatuře velice významné místo. Poezie byla v předislámské a raně islámské společnosti velice ceněna a brána de facto jako jediný projev krásné literatury. Na rozdíl od ...
  • Sociokulturní kontext ženského románu Arabského poloostrova 

   Štorková, Kristýna (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 19. 9. 2012
   Diplomová práce se zabývá problematikou románové tvorby spisovatelek Arabského poloostrova s přihlédnutím k sociokulturním aspektům daného regionu. Základem diplomové práce je četba a analýza vybraných románů spisovatelek ...
  • Strategie arabského literárního překladu v období Naḥdy 

   Provazníková, Adéla (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 11. 9. 2018
   Bc. Adéla Provazníková Strategies of literary translation during the Nahḍa Abstract: The thesis deals with the topic of literary translation in the Arab world during the Nahḍa. It falls within the framework of descriptive ...
  • Symboly v moderní egyptské literatuře: Historické romány Naguiba Mahfouze 

   Hainová, Martina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 26. 6. 2013
   Title: Images and Symbols in the Historical Novels of Nağīb Maḥfūẓ Author: Martina Hainová Departement: Ústav Blízkého východu a Afriky Supervidor: PhDr. František Ondráš, PhD. Keywords: Nağīb Maḥfūẓ, egyptian literature, ...
  • Téma homosexuality v moderní arabské próze 

   Jeníková, Jitka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 27. 5. 2010
   Tato diplomová práce se zabývá zpracováním tématu homosexuality v moderní arabské próze, tedy v dílech vznikajících varabském kulturním prostředí od počátku dvacátého století. Smyslem předkládané diplomové práce bylo přinést ...
  • Umělecká kritika Ramsíse Junána 

   Patrášová, Katarína (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 11. 9. 2018
   Práca Umelecká Kritika Ramsīsa Jūnāna sa zaoberá analýzou odbornej teoretickej tvorby egyptského maliara a kritika Ramsīsa Jūnāna. Sústreďuje sa na analýzu hlavných tém jeho práce, ich interpretáciu v umelecko-historickom ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV