• Řízení před Mezinárodním trestním soudem 

   Defence status: DEFENDED
   Linhartová, Radka (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2016)
   Date of defense: 26. 4. 2016
   Práce obsahuje analýzu hlavního líčení v řízení před MTS ve vztahu k charakteristickým prvkům typickým pro kontinentální (inkviziční) a angloamerický (adversární) typ trestního procesu, které se v této procesní fázi řízení ...
  • Úloha Evropské unie při zajišťování mezinárodního míru a bezpečnosti 

   Defence status: DEFENDED
   Pikna, Stanislav (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2011)
   Date of defense: 26. 1. 2011
   Cílem této diplomové práce byla analýza úlohy Evropské unie při zajišťování mezinárodního míru a bezpečnosti. Devadesátá léta 20. století představovala nejasnou a nejednoznačnou dekádu, v níž se OSN, NATO, ZEU nebo EU ...
  • Územní spory v Jihočínském moři 

   Defence status: DEFENDED
   Rožnovská, Veronika (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2018)
   Date of defense: 18. 9. 2018
   Territorial Disputes in South China Sea Abstract This diploma thesis deals with territorial disputes in the South China Sea and its participants. The aim of the thesis is to describe legal titles of all participants of the ...
  • Vybrané aspekty prosazování cílů a požadavků Úmluvy o zákazu chemických zbraní 

   Defence status: DEFENDED
   Chára, Jan (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2009)
   Date of defense: 2. 9. 2009
   SELECTED ASPECTS OF THE ADVANCEMENT OF THE GOALS AND REQUIREMENTS OF THE CONVENTION ON THE PROHIBITION OF CHEMICAL WEAPONS Convention on the Prohibition of the Development, Production, Stockpiling and Use of Chemical Weapons ...
  • Vybrané aspekty teritoriální jurisdikce státu 

   Defence status: DEFENDED
   Pulgret, Miroslav (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2006)
   Date of defense: 25. 1. 2006
  • Vybrané kapitoly jurisdikce státu v mezinárodním právu 

   Defence status: DEFENDED
   Pulgret, Miroslav (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2011)
   Date of defense: 7. 4. 2011
   VYBRANÉ KAPITOLY JURISDIKCE STÁTU V MEZINÁRODNÍM PRÁVU 1 ABSTRAKT Tato disertační práce se věnuje teoretické mezinárodněprávní otázce jurisdikce státu, přičemž institut jurisdikce pojímá jako právní titul pro výkon státní ...
  • Výkon práv a povinností státu ve vzdušném prostoru ve světle mezinárodního práva veřejného 

   Defence status: DEFENDED
   Kobera, Václav (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2009)
   Date of defense: 16. 9. 2009
   108 THE EXERCISE OF THE STATE'S RIGHTS AND DUTIES IN THE AIRSPACE IN THE LIGHT OF PUBLIC INTERNATIONAL LAW The space above the Earth was the lawyer's examination subject matter already in ancient times. The air which we ...
  • Význam Rady bezpečnosti OSN a právní závaznost rezolucí při zajišťování mezinárodního míru a bezpečnosti 

   Defence status: DEFENDED
   Urbanová, Petra (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2016)
   Date of defense: 21. 9. 2016
   - Význam Rady bezpečnosti OSN a právní závaznost rezolucí při zajišťování mezinárodního míru a bezpečnosti Tato práce pojednává o historii předcházející vzniku, a o samotném vzniku OSN a Rady bezpečnosti, na který navazuje ...
  • Zakázané prostředky a způsoby vedení ozbrojených konfliktů 

   Defence status: DEFENDED
   Hyťhová, Petra (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2009)
   Date of defense: 27. 5. 2009
   113 RESUMÉ Prohibited Means and Methods of Warfare in Armed Conflicts Law of armed conflicts is a part of international public law. The first multilateral agreements about waging the wars were accepted in the end of 19th ...
  • Zakázané prostředky a způsoby vedení ozbrojených konfliktů 

   Defence status: DEFENDED
   Boušková, Klára (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2011)
   Date of defense: 21. 9. 2011
   Resumé Zakázané prostředky a způsoby vedení ozbrojených konfliktů - otázka konvenčních zbraní Téma této diplomové práce je "Zakázané způsoby a prostředky vedení ozbrojených konfliktů - otázka konvenčních zbraní". Vzhledem ...
  • Zakázané prostředky a způsoby vedení ozbrojených konfliktů 

   Defence status: DEFENDED
   Stoklasová, Barbora (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2015)
   Date of defense: 28. 1. 2015
   Cílem této diplomové práce je vytvořit ucelený přehled nejpoužívanějších chemických a biologických zbraní, vysvětlit jejich vývoj a vztahy mezi nimi, posoudit jejich existenci prismatem dobových zákonů, ať už obyčejových ...
  • Zakázané prostředky a způsoby vedení ozbrojených konfliktů 

   Defence status: DEFENDED
   Novotný, Jan (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2011)
   Date of defense: 21. 12. 2011
   Diplomová práce nese název zakázané prostředky a způsoby vedení ozbrojených konfliktů. Protože je však toto téma samo o sobě příliš široké, práce je zaměřena na problematiku chemických a biologických zbraní. Tyto bojové ...
  • Zakázané prostředky a způsoby vedení ozbrojených konfliktů 

   Defence status: DEFENDED
   Mach, Rostislav (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2017)
   Date of defense: 26. 4. 2017
   Zakázané prostředky a způsoby vedení ozbrojených konfliktů Cílem této diplomové práce je analýza stále častěji využívaných bezpilotních letounů v ozbrojených konfliktech v rámci mezinárodního humanitárního práva. Ačkoliv ...
  • Zakázané prostředky a způsoby vedení ozbrojených konfliktů - biologické a chemické zbraně 

   Defence status: DEFENDED
   Dudková, Kristýna (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2015)
   Date of defense: 25. 6. 2015
   Cílem této práce je především zhodnotit efektivitu právní úpravy zákazu vývoje, výroby, hromadění, použití a následného zničení biologických a chemických zbraní a jak jsou úmluvy, které výše zmíněné zakazují, dodržovány. ...
  • Zákaz a omezení některých druhů konvenčních zbraní v ozbrojených konfliktech 

   Defence status: DEFENDED
   Šmíd, Radek (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2009)
   Date of defense: 26. 3. 2009
   56 Shrnutí Téma mé diplomové práce zní "Zákaz a omezení některých druhů konvenčních zbraní v ozbrojených konfliktech". Na úvod bylo tedy třeba vymezit, že konvenčními zbraněmi se rozumí veškeré zbraně, jež nejsou zbraněmi ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV