• Parciální a podmíněné korelační koeficienty 

   Defence status: DEFENDED
   Říha, Samuel (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2015)
   Date of defense: 15. 9. 2015
  • Pearsonův korelační koeficient a jeho využití ve statistice 

   Defence status: DEFENDED
   Németh, Richard (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2015)
   Date of defense: 24. 6. 2015
   Cílem této práce je určení asymptotického rozdělení výběrového korelačního koeficientu bez předpokladu normality a prozkoumat následné d ůsledky tohoto rozdělení na běžně užívané sta- tistické testy nezávislosti a intervaly ...
  • Poissonovská aproximace 

   Defence status: DEFENDED
   Klikáč, Jan (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2012)
   Date of defense: 23. 1. 2012
   Tato bakalářská práce se zabývá počítáním pravděpodobností s využitím Po- issonova rozdělení a ukazuje, kdy lze použít aproximace Poissonovým rozdělením. V první kapitole jsou shrnuty poznatky týkající se Poissonova ...
  • Poissonovská aproximace 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Klikáč, Jan (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2011)
   Date of defense: 12. 9. 2011
  • Profilová věrohodnost 

   Defence status: DEFENDED
   Pejřimovský, Pavel (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2014)
   Date of defense: 11. 9. 2014
   Tato bakalářská práce se zabývá statistickou metodou zvanou profilová věrohodnost. Používáme ji například při odhadování neznámých parametrů za přítomnosti rušivých parametrů, sestavování intervalů spolehlivosti nebo ...
  • Skórové testy v kontingenčních tabulkách 

   Defence status: DEFENDED
   Jex, Martin (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2019)
   Date of defense: 27. 6. 2019
   Bakalářská práce se zabývá testováním hypotéz v multinomickém rozdělení. Využívá dvou přístupů, Pearsonova přístupu známého jako test dobré shody a přístupu vycházejícího z teorie maximální věrohodnosti. V práci jsou ...
  • St. Petersburg paradox 

   Defence status: DEFENDED
   Tichá, Michaela (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2010)
   Date of defense: 21. 6. 2010
  • Statistická inference v modelech mnohorozměrných rozdělení založených na kopulích 

   Defence status: DEFENDED
   Kika, Vojtěch (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2017)
   Date of defense: 14. 6. 2017
   diplomové práce Název práce: Statistická inference v modelech mnohorozměrných rozdělení zalo- žených na kopulích Autor: Vojtěch Kika Tato diplomová práce se zaměřuje na statistickou inferenci v modelech za- ložených na ...
  • Statistické metody pro analýzu dat s chybějícími pozorováními 

   Defence status: DEFENDED
   Janoušková, Kateřina (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2017)
   Date of defense: 1. 2. 2017
   Práce se zabývá mechanismy chybějících dat a metodami, jak se s nimi vypořádat. Rozlišuje tři mechanismy chybějících dat - MCAR, MAR a MNAR. Jsou uvedeny dvě jednoduché metody používající vyřazování neúplných záznamů a ...
  • Statistické metody pro analýzu dat s chybějícími pozorováními 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Janoušková, Kateřina (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2016)
   Date of defense: 5. 9. 2016
   Práce se zabývá mechanismy chybějících dat a metodami, jak se s nimi vypořádat. Rozlišuje tři mechanismy chybějících dat - MCAR, MAR a MNAR. Jsou uvedeny dvě jednoduché metody používající vyřazování neúplných záznamů a ...
  • Testy nezávislosti pro mnohorozměrná data 

   Defence status: DEFENDED
   Kudlík, Michal (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2016)
   Date of defense: 7. 9. 2016
   Názov práce: Testy nezávislosti pre mnohorozmerné dáta Autor: Bc. Michal Kudlík Katedra: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Vedúci diplomovej práce: Ing. Marek Omelka, PhD., Katedra pravděpodobnosti a ...
  • Testy nezávislosti ve čtyřpolní kontingenční tabulce 

   Defence status: DEFENDED
   Obukhov, Andrey (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2020)
   Date of defense: 13. 2. 2020
   The main purpose of this work is to describe three well-known statistical tests of independence in two-by-two contingency tables. We will deeply study chi- squared test of independence, Fisher's exact test and Barnard's ...
  • Testy nezávislosti ve čtyřpolní kontingenční tabulce 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Obukhov, Andrey (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2019)
   Date of defense: 5. 9. 2019
   Účelem této práce je popsat tři známé statistické testy a testování nezávislosti v dvojrozměných kontingenčních tabulkách. Přesněji se budeme věnovat Pearso- novu χ2 , Fisherovu a Barnardovu testu, zároveň uvedeme příklady. ...
  • Transformace stabilizujicí rozptyl 

   Defence status: DEFENDED
   Kuželová, Noemi (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2019)
   Date of defense: 27. 6. 2019
   Abstrakt. Mnohdy zkoumáme data, jejichž výběrový průměr konverguje k nor- málnímu rozdělení, jehož rozptyl však obecně závisí na neznámém parametru. K tomu, abychom se této závislosti zbavili, lze někdy využít metodu tak ...
  • Vliv indikátorů na dosažené skóre v testu z anglického jazyka MANA 2005 

   Defence status: DEFENDED
   Protivínský, Tomáš (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2006)
   Date of defense: 28. 6. 2006
   N5zev prace: VHv indikatoru na dosa^ene skore v testu z anglickeho jazyka MANA2005 Autor: Tomas" Protivinsky Katedra: Katedra pravdepodobnosti a matematicke statistiky Vedouci bakalarske prace: Ing. Marek Omelka E-mail ...
  • Vytvořující funkce a jejich využití v teorii pravděpodobnosti 

   Defence status: DEFENDED
   Hujer, Peter (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2012)
   Date of defense: 19. 6. 2012
   Vytvorujúce funkcie sú vhodný matematický aparát pre opis rozdelenia náhodných veličín. V tejto práci predstavíme často používané druhy vytvorujúcich funkcií, ich základné vlastnosti, jednoznačnosť a výhody použitia. ...
  • Wilcoxonův dvouvýběrový test 

   Defence status: DEFENDED
   Šlampiak, Tomáš (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2016)
   Date of defense: 2. 9. 2016
   Táto práca sa zaoberá dvojvýberovým Wilcoxonovým štatistickým testom. Vysvetľuje, akú charakteristiku dát test sleduje. S využitím poznatkov o projekciách náhodných veličín prináša odvodenie asymptotickej normality za ...
  • Zmatky kolem podmíněných pravděpodobností 

   Defence status: DEFENDED
   Poliačková, Vlasta (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2008)
   Date of defense: 27. 6. 2008
  • Zovšeobecnené odhadovacie rovnice (GEE) 

   Defence status: DEFENDED
   Sotáková, Martina (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2020)
   Date of defense: 7. 9. 2020
   V tejto práci sa zaoberáme zovšeobecnenými odhadovacími rovnicami (GEE). Najskôr zavádzame pojem zovšeobecneného lineárneho modelu, na ktorom sú zovšeobecnené odha- dovacie rovnice postavené. Ďalej sú predstavené metódy ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV